KONCOROČNÉ FOTOGRAFOVANIE - Cena fotky - 1€ - priniesť.

 

Zošity do tretieho ročníka: 

Matematika pre 3. ročník - učebnica a dva pracovné zošity - 7,10€ - vyplatiť do 15.júna

 
 

Informácie z rodičovského združenia si pozrite v zápisnici:

 

Ďakujem pani Košíkovej za vypracovanie zápisnice.

STREDA - 23.5.2018

MAT - Učebnica - str. 69 - úlohy 1,2,7.

SJL - Opakovať - str. 102 - 115. Viem písať na cestách 2 - str 25.

 

UTOROK - 22.5.2018

PVO - Človek a spoločnosť - Kam môžeme cestovať - str. 63 - naučiť sa.

MAT - Učebnica - str. 67 - úlohy 1,4, str. 68 - úlohy - 8,9.

SJL - Opakovanie - pracovný list. Opakovať - str. 85 - 101. Viem písať na cestách 2 - str 25.

 

PONDELOK - 21.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 53.

SJL - Čo sme zažili - str. 115 -  úlohy 1,2. Opakovať - str. 76 - 84. Viem písať na cestách 2 - str 24.

SJL - Č - str.108 - Niekde v Austrálii, Všetky deti sveta - nacvičiť čítanie. 

ANJ - Margaretkové mestečko - hra.

 

PIATOK - 18.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 52 - úlohy 1,2 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať.

SJL - Č - str.107 - Lesík - nacvičiť čítanie. Viem písať na cestách 2 - str 23.

SJL - Čo sme sa naučili - str. 114 -  úlohy 1,2. Opakovať - str. 64 - 75.

 

ŠTVRTOK - 17.5.2018

SJL - Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás - str. 112 - opakujme si - slniečko, lienka1, str. 113 - úlohy 15,16,17, lienka 1. Opakovať - str. 53 - 63. Viem písať na cestách 2 - str 22.

PVO - Človek a spoločnosť - Moja cesta do školy - str. 62 - naučiť sa. 

MAT - Pracovný zošit - str. 51 - úlohy 1,2 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať.

SJL - Č - str.106 - Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva - nacvičiť čítanie. 

 

STREDA - 16.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 50 - úlohy 1,2,4,5 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať.

SJL - Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás - str. 112 - úlohy 12,13. Opakovať - str. 36 - 52. 

PVO - Človek a spoločnosť - Moja cesta do školy - str.60,61 - naučiť sa. 

ANJ - Budovy v meste - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 15.5.2018

PVO - Človek a spoločnosť - Kto má aké povolanie - str.58,59 - naučiť sa. 

SJL - Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás - str. 110 - úlohy 4,5,7. DÚ - str. 111 - úloha 10. Opakovať - str. 22 - 35. Viem písať na cestách 2 - str 21.

MAT - Pracovný zošit - str. 49 - úlohy 1,2 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať. 

 
 

PONDELOK - 14.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 48 - úlohy 1,2 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať. DÚ - pracovný zošit - str. 47 - úloha 3.

SJL - Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás - str. 110 - úlohy 1,2,3. Opakovať - str. 3 - 21. Viem písať na cestách 2 - str 20.

SJL - Č - str.105 - Záružlie - nacvičiť čítanie. 

ANJ - Budovy v meste - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 11.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 47 - úlohy 1,2 - pozor - je to veľmi dôležité učivo - veľa precvičovať - budem skúšať.

SJL - Rozprávame rozprávku - str. 109 - úlohy 15,16,slniečko. 

SJL - Č - str. 104,105 - O červenom smreku - nacvičiť čítanie. Viem písať na cestách 2 - str 19.

 

ŠTVRTOK - 10.5.2018

SJL - Rozprávame rozprávku - str. 109 - úlohy 11,12,13,14. 

MAT - Učebnica - str. 66 - úlohy 1,2,3,6,8,10.

SJL - Č - str. 103 - O lietajúcom papieri - nacvičiť čítanie. Viem písať na cestách 2 - str 18. 

PVO - Človek a spoločnosť - Ako privolať pomoc - str.56,57 - naučiť sa. 

 
 

STREDA - 9.5.2018

SJL - Rozprávame rozprávku - str. 108 - úlohy 9,10. 

MAT - Učebnica - str. 65.

 

PONDELOK - 7.5.2018

SJL - Rozprávame rozprávku - str. 107 - úlohy 5,6,7,8, slniečko, lienka 1.  

MAT - Učebnica - str. 64.

SJL - Č - str. 102 - Papier znesie všetko - nacvičiť čítanie, Noviny, časopisy - naučiť sa.

 

PIATOK - 4.5.2018

MAT - Učebnica - str. 63 - úlohy 1,2,7.

SJL - Rozprávame rozprávku - str. 106 - úlohy 1,2,3,4. Viem písať na cestách 2 - str 17. 

SJL - Č - str. 100,101 - Lenivé žabky - prečítať, nacvičiť čítanie str. 100.

 

ŠTVRTOK - 3.5.2018

SJL - O troch trpaslíkoch a princeznej - str. 105. Viem písať na cestách 2 - str 16. 

PVO - Živočichy a ich spoločenstva - str.54,55 - naučiť sa. Opakovať str. 44 - 55 - vo štvrtok bude písomka.

SJL - Č - str. 97,98,99 - Ako si mačky kúpili televízor - prečítať, nacvičiť čítanie str.97 - po prvú ilustráciu (10 riadkov).

MAT - Učebnica - str. 61 - úlohy 1,2,5, str. 62 - úlohy 11,12,14,18.

 
 
 

STREDA - 2.5.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 43,44 - dokončiť doma.

SJL -Píšeme listy - str. 104 - úlohy 6,7,slniečko. Viem písať na cestách 2 - str 15. DÚ - str. 104 - úloha 8 - Vyber si jednu možnosť a napíš krátky list.

ANJ - čísla 11 - 30 - naučiť sa podľa zošita.

 

 

PONDELOK - 30.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 41,42 - dokončiť doma.

SJL -Píšeme listy - str. 103 - úlohy 1,2,3,4,5, napísať krátky list pani učiteľke o tom, čo si robil cez víkend. 

SJL - Č - str. 94 - Reklama- čítať, napísať, str. 94,95,96 - O načisto obrátenej krajine - prečítať, nacvičiť čítanie str. 94, 95 - po ilustráciu.

ANJ - čísla 11 - 30 - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 27.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 40.

SJL - Adresa - str. 102 - úlohy 1,2,3, lienka 1. DÚ - str. 102 - lienka 2. Viem písať na cestách 2 - str 14.

SJL - Č - str. 92, 93 - Dobrú chuť- čítať.

 

ŠTVRTOK - 26.4.2018

SJL - Opakovanie vety - nácvičný diktát. Viem písať na cestách 2 - str. 12,13.

MAT - Pracovný zošit - str. 38,39.

PVO - Živočichy a ich spoločenstva - str.52,53 - naučiť sa. 

SJL - Č - str. 92 - O uspávanke , str. 93 - Mamičkino poď- čítať.

 

STREDA - 25.4.2018

 MAT - Pracovný zošit - str. 37.

 SJL - Opakovanie vety - str. 101 - úloha 7,8,9.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 24.4.2018

PVO - Živočichy a ich spoločenstva - str.50,51 - naučiť sa. 

MAT - Učebnica - str. 60 - úlohy 1,4,5,6,7,8,10,11 - dokončiť.

SJL - Opakovanie vety - str. 100 - úlohy - 1,2,3,4,5, str. 101 - úloha 6.

 

PONDELOK - 23.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 36, učebnica - str. 60 - úlohy 1,4,5,6,7,8,10,11 - dokončiť.

SJL - Č - str. 91 - Jarný podvečer v lese - čítať.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

 

PIATOK - 20.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 35. DÚ - pracovný zošit - str. 34.

SJL - Č - str. 88 - Ako Jožko Pletko zasadiť chcel všetko, str. 90 - Rozprávka o repe - čítať.

 

ŠTVRTOK - 19.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 33, učebnica - str. 59 - úlohy 21,29 - dokončiť.

SJL - Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety - str. 99 - úlohy - 14, slniečko, lienka 3. Viem písať na cestách 2 - str. 11.

PVO - Rozmnožovanie a rast živočíchov - str.48,49 - naučiť sa. DÚ - str. 49 - úloha 4 - nemusia byť fotky, stačí nakresliť.

SJL - Č - str. 88,89 - O troch grošoch - čítať.

 

STREDA - 18.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 32, učebnica - str. 58 - úlohy 14,18 - dokončiť.

SJL - Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety - str. 97 - žltý obdlžník - napísať, vedieť, str. 98 - úlohy - 5,6,8.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 17.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 31, učebnica - str. 58 - úlohy 11,12 - dokončiť.

TSV - mostík z ľahu, sviečka, kotúľ vpred, kotúľ vzad.

PVO - Opakovanie - str. 24 - 33 - písomka. Ako sa prispôsobujú živočivočíchy - str. 46,47 - naučiť sa. DÚ - str. 47 - úloha 3 - dokončiť.

SJL - Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety - str. 97 - úlohy 1,2,3. 

 

PONDELOK - 16.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 29,30 - dokončiť.

SJL - Opytovacie vety - opakovanie.

SJL - Č - str. 87 - Vyčítanky - čítať, jednu recitovať, vyčítanka - vedieť. Viem písať na cestách 2 - str. 10.

 

 

PIATOK - 13.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 28, učebnica - str. 57 - úlohy 6,10 - dokončiť.

SJL - Č - str. 84,85 - Rozprávka o maľovanom vajíčku - čítať, bábkové divadlo, bábka - napísať, vedieť. Viem písať na cestách 2 - str. 9.

SJL - Opytovacie vety - str. 96 - úlohy 10,11,13.

 

ŠTVRTOK - 12.4.2018

SJL - Opytovacie vety - str. 95 - úlohy 4,5,6, str. 96 - slniečko. 

MAT - Pracovný zošit - str. 27, učebnica - str. 57 - úlohy 1,2 - dokončiť.

PVO - Opakovanie - str. 24 - 33 - bude písomka.

SJL - Č - Viem písať na cestách 2 - str. 8.

 

STREDA - 11.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 26, učebnica - str. 56 - úlohy 14,16 - dokončiť.

SJL - Opytovacie vety - str. 94, str. 95 - žltý obdlžník. Viem písať na cestách 2 - str. 7.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 10.4.2018

PVO - Opakovanie - str. 24 - 33 - bude písomka. Rastliny a živočíchy - str. 44,45. DÚ - str. 45 - úloha 2.

MAT - Pracovný zošit - str. 25. DÚ - učebnica - str. 56 - úlohy 11,12.

SJL - Oznamovacie vety - str. 93.

 

PONDELOK - 9.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 24.

SJL - Oznamovacie vety - str. 92.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 6.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 23,22. 

SJL - Oznamovacie vety - str 91. - úlohy 1,2,4, str. 92 - úlohy 5,6, žltý obdlžník.

SJL - Č - str. 80,81 - Čin - Čin- čítať, kniha, knižnica - vedieť, str. 82 - Marec, Veľká noc - prečítať. 

 

ŠTVRTOK - 5.4.2018

PVO - Vyparovanie - premena vody na paru - str. 32,33. Opakovanie - str. 24 - 33.

MAT - Pracovný zošit - str. 21. DÚ - učebnica - str. 55 - úlohy 4,5.

SJL - Vety - str. 90 - úloha 1, zopakuj si.

SJL - Č - str. 79 - Keď slnce zasvieti, Kukulienka - čítať. 

 

STREDA - 4.4.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 20. DÚ - učebnica - str. 55 - úlohy 1,3.

SJL - Píšeme listy - str 88,89 - úlohy 10,12,13.

ANJ - Jedlo a nápoje - naučiť sa podľa zošita.

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

 

STREDA - 28.3.2017

MAT - Učebnica - str. 54 - úlohy 1,2,3,4,10,11.

SJL - Viem písať na cestách 2 - str. 5.

ANJ - Farby, Oblečenie - naučiť sa podľa zošita.

 

 

UTOROK - 27.3.2018

PVO - Filtrácia - oddeľovanie vody a inej látky - str. 30,31.

MAT - Učebnica - str. 52 - úlohy10,14,16.

SJL - Píšeme listy - str 88 - úlohy 8,9.

 

PONDELOK - 26.3.2018

MAT - Učebnica - str. 51 - úlohy 3,7,8.

SJL - Dorozumievame sa - str. 85, Píšeme listy - str 86 - úloha 1, str. 87 - úlohy 2,3,4,5,6 - dokončiť doma.

SJL - Č - str. 74 - Kto sa koho naľakal, str. 75 - Líštička a hlaváč, str. 76,77,78 - Janko Hraško - čítať. Viem písať na cestách 2 - str. 4.

V utorok a v stredu - 27.3.2018 a 28.3 2018 - priniesť zošit z anglického jazyka. 

 

PIATOK - 23.3.2018

MAT - Učebnica - str. 50 - úlohy 1,2,3,6. DÚ - str. 51 - úloha 2.

SJL - O troch trpaslíkoch a princeznej - str. 84.

SJL - Č - str. 73 - O nepodarených kozliatkach - čítať. Viem písať na cestách 2 - str. 3 - dokončiť.

 

ŠTVRTOK - 22.3.2018

DEŇ VODY - vysoko efektívne učenie (VEU) - tematický deň - pracovné listy a aktivity.

 

ROZPÚŠŤACIA STREDA - 21.3.2018

PVO - Rozpúšťanie látok vo vode - str. 28 - pokus, str. 29 - celá.

 

UTOROK - 20.3.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 19 - celá.

SJL - Opakovanie - slovo, slabika, hláska - str. 83 - úlohy 3,5,6,7.

Viem písať na cestách 2 - str. 2 dokončiť.

 

PONDELOK - 19.3.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 18 - celá - dokončiť doma.

SJL - Opakovanie - slovo, slabika, hláska - str. 83 - úlohy 1,2

SJL - Č - str. 70 - Medovníková chalúpka - čítať. 

Viem písať na cestách 1 - projekt - vyber si jednu krajinu zo zošita Viem písať na cestách 1, na kancelársky papier - formát A4, napíš ( rukou, nie vytlačené z počítača) 5 zaujímavostí o tejto krajine a pridaj k tomu pár obrázkov (3 - 4, 2 môžu byť vytlačené, ostatné ručne nakreslené) o tejto krajine. Nacvič si prezentáciu projektu, aby si vedel o ňom pekne porozprávať. Prezentácia bude v stredu - 28.3.2018.

ANJ - Oblečenie - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 16.3.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 16 - úlohy 3 - skúška správnosti,4,5, str. 17 - celá - dokončiť doma.

SJL - Blahoželanie - str. 82.

SJL - Č - str. 68 - 69 - Škorec výletník - čítať. Viem písať na cestách 1 - str. 32.

 

ŠTVRTOK - 15.3.2018

SJL - Blahoželanie - str. 81.

PVO - Úrodnosť a ochrana pôdy - naučiť sa - str. 27 - úlohy 6,7. DÚ - str. 27 - úloha 5. Rozpúšťanie látok vo vode - str. 28 - úvod.

V stredu - 21.3.2018 - ROZPÚŠŤACÍ DEŇ - priniesť si prvouku a veci na rozpúšťanie ( máme určené).

MAT - Pracovný zošit - str. 15 - úlohy 4,5, str. 16 - úlohy 1,2,3.

SJL - Č - str. 66 - Bim - bom - čítať. Viem písať na cestách 1 - str. 31.

 

 

STREDA - 14.3.2018

SJL - Viacslabičné slová - str. 80.

MAT - Pracovný zošit - str. 14 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 15 - úlohy 1,2,3.

 

UTOROK - 13.3.2018

Deň poznania a zábavy.

 

PONDELOK - 12.3.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 12 - úlohy 2,3,4,5, str. 13 - úlohy 1,2,3,4,5 - dokončiť doma a trénovať podobné príklady.

SJL - Viacslabičné slová - str. 79 - úlohy 1, žltý obdľžnik - napísať, vedieť,2,3. DÚ - str. 79 - úloha 4. Viem písať na cestách 1 - str. 30.

SJL - Č - str. 66 - Psia búdka - môj hrad - čítať.

ANJ - farby - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 9.3.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 10 - úlohy 2,3,4,5, str. 11 - úlohy 1,2,3,4,5 - doma trénovať podobné príklady.

SJL - Jednoslabičné slová - str. 78 - úlohy 1, žltý obdľžnik - napísať, vedieť,2,3,4,5,6,lienka 1. Viem písať na cestách 1 - str. 29.

SJL - Č - str. 64,65 - Mňau, mňau, mňau..., Žart - čítať.

 

ŠTVRTOK - 8.3.2018

SJL - Veta, slovo, slabika, hláska - str. 77 - úlohy 6,7,8,9, žltý obdľžnik - vedieť. Viem písať na cestách 1 - str. 28.

MAT - Pracovný zošit - str. 10 - úloha 1 - doma trénovať podobné príklady. 

PVO - Opakovanie - test.

SJL - Č - str. 63 - Pätnásť múdrych doktorov - čítať.

 

STREDA - 7.3.2018

MAT - Učebnica - str. 49 - zhrnutie. 

SJL - Veta, slovo, slabika, hláska - str. 76 - úlohy 1,2,3,4, str. 77 - úloha 5, žltý obdľžnik - dopísať doma, vedieť.

 

UTOROK - 6.3.2018

PVO - Pôda ako prírodný útvar - str. 24,25 - naučiť sa. Úrodnosť a ochrana pôdy - naučiť sa - str. 26. DÚ - str. 27 - úloha 4.

Opakovať rastliny od str. 6 - po str. 23 - vo štvrtok bude test.

MAT - Učebnica - str. 48 - úlohy 20,22. 

SJL - Opakovanie - spoluhlásky. Viem písať na cestách 1 - str. 27.

 

PONDELOK - 5.3.2018

MAT - Učebnica - str. 47 - úlohy 10,11. 

SJL - Opakovanie - spoluhlásky - opakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky podľa úlohy 1 na str. 74 - budem skúšať. 

SJL - Č - str. 62 - Ako si zima našetrila snehu - čítať.

 

PONDELOK - 26.2.2018 AŽ PIATOK - 2.3.2018

Jarné prázdniny.

 

PIATOK - 23.2.2018

Chrípkové prázdniny.

 

ŠTVRTOK - 22.2.2018

Chrípkové prázdniny.

 

STREDA - 21.2.2018

MAT - Pracovný zošit č. 2 - str. 5 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 6 - úlohy 1,2,3,4,5. Učebnica - str. 46 - úlohy 2,3,6. 

Pracovný zošit č. 2 - str. 7,8,9 -  napísať počas chrípkových a jarných prázdnin.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 22,23,24,25,26 - napísať počas chrípkových a jarných prázdnin.

Opakovanie - spoluhlásky - str. 74 - úlohy 1,2,4,5, str. 75 - úlohy 6,7,8, 10. DÚ - str. 75 - úlohy 9,11.

POZOR - opakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky podľa úlohy 1 na str. 74 - budem skúšať. 

 

UTOROK - 20.2.2018

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 20,21. Mäkké spoluhlásky - str. 72 - úloha 26, str. 73 - úlohy Lienka 1,2,3. Opakovať tvrdé a mäkké spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Pracovný zošit č. 2 - str. 4 - úlohy 1,2,3,4,5. Učebnica - str. 45 - úlohy 3,4,5. DÚ - pracovný zošit - str.  - úlohy 2,3,4,5.

PVO - Opakovať rastliny od str. 6 - po str. 23 - po jarných prázdninách bude test.

 

PONDELOK - 19.2.2018

Chrípkové prázdniny.

 

PIATOK - 16.2.2018

Chrípkové prázdniny.

 

ŠTVRTOK - 15.2.2018 

Chrípkové prázdniny.

 

STREDA - 14.2.2018 - SRDIEČKOVÝ DEŇ

MAT - Pracovný zošit č. 2 - str. 2 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 3 - úloha 1. DÚ - Učebnica - str. 45 - úloha 2.

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 72 - úlohy 23,24. DÚ - str. 72 - úloha 25. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

UTOROK - 13.2.2018

PVO - str. 22, 23 - Ako rastú rastliny - naučiť sa. Opakovať rastliny od str. 6 - po str. 23 - v utorok bude test.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 18, 19.

Mäkké spoluhlásky - str. 71 - úlohy 18,19,20,22. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Pracovný zošit č. 2 - str. 1 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - Učebnica - str. 45 - úloha 1.

 

PONDELOK - 12.2.2018

MAT - Geometria - str. 15,16.

SJL - Č - str. 61 - Snežná tabuľa, Nenápadný zdravotník - čítať.

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 70 - úlohy 15,16,žltý obdľžnik, str. 71 - úlohy 17. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

PIATOK - 9.2.2018

MAT - Geometria - str. 14.

SJL - Č - str. 60 - Sánkovačka - čítať, napísať dve slohy, nakresliť ilustráciu.

 

ŠTVRTOK - 8.2.2018

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 69 - úlohy 8,9,10. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

STREDA - 7.2.2018

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 68 - úlohy 3,4,str. 69 - úlohy 5,6,7. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Geometria - str. 13 - celá. DÚ - str. 14 - úloha 1.

 

UTOROK - 6.2.2018

 

PONDELOK - 5.2.2018

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 68 - úlohy 1,žltý obdľžnik,2. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Opakovanie - stredová príloha - počítanie 18 - 42.

 

PIATOK - 2.2.2018

Polročné prázdniny.

 

ŠTVRTOK - 1.2.2018

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 67 - úlohy 1,2,3,4,5,6. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Opakovanie - stredová príloha - počítanie 1 - 17. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 58 - On nič, on muzikant - čítať, str. 59 - Tancuj, tancuj, Bodaj by vás - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

PVO - str. 21 - Ako rastú rastliny - naučiť sa.

 

STREDA - 31.1.2018

Dnes dostávame vysvedčenie za 1. polrok našej druháckej práce a máme súťaživý deň.

 

UTOROK - 30.1.2018

PVO - str. 20 - Aký význam majú semená rastlín - naučiť sa.

MAT - Čísla do 100 - Učebnica - str. 44 - Zhrnutie - samostatná práca. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 66 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 66 - úloha 6. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

PONDELOK - 29.1.2018

MAT - Čísla do 100 - Učebnica - str. 43 - úlohy 46,47,48,49,51,53. DÚ - str. 43 - úloha 55. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 65 - úlohy 1,2,3,4,5,6. DÚ - str. 65 - úloha 7. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 57 - Spievaj že, Spievanky - čítať, Ľudová pieseň - modrý obdľžnik - vedieť. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

PIATOK - 26.1.2018

SJL - Mäkké spoluhlásky - str. 64 - žltý obdľžnik, úlohy 1,2,3,4. Opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 56 - Medveď a líška - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Čísla do 100 - Učebnica - str. 42 - úlohy 37,39,42,43,45. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

ŠTVRTOK - 25.1.2018

MAT - Čísla do 100 - Pracovný zošit - str. 64. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Viem písať na cestách - str. 15,16. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

PVO - str. 19 - Aký význam majú semená rastlín - naučiť sa.

SJL - Č - str. 55 - Saxofón, Bláznivá metelica - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

STREDA - 24.1.2018

MAT - Čísla do 100 - Učebnica - str. 41 - úlohy 26,29,30,35. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str. 63 - úlohy diktát - prepis, slniečko, lienka 1 - opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

ANJ - Winter - zima - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 23.1.2018

PVO - str. 17 - Ako sa klíčia rastliny, str. 18 - Aký význam majú semená rastlín - naučiť sa.

MAT - Čísla do 100 - Pracovný zošit - str. 62,63. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str. 62,63 - úlohy 11,12,13,14 - opakovať tvrdé spoluhlásky. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

PONDELOK - 22.1.2018

MAT - Čísla do 100 - Pracovný zošit - str. 60,61. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str.61 -  úlohy 5,7 - pozor na slová kino, kikiriki, kimono, kilo, str. 62 - úlohy 9, žltý obdľžnik, 10. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 54 - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

ANJ - Winter - zima - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 19.1.2018

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str.61 -  úlohy 1,2,3,4. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Čísla do 100 - Učebnica - str. 40 - úlohy 15,16,18,19,20. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 53 - Hýle - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

PVO - str. 15 - Ako sa rozmnožujú rastliny - pozorovanie suchej aj namočenej fazuľe, pozorovanie klíčenia, str. 16 - naučiť sa.

 

ŠTVRTOK - 18.1.2018

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str.60 -  úlohy 1,2,3,6. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 58,59. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 52 - Tak, tak, tak sejú mak, Jarabina - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

STREDA - 17.1.2018

MAT - Čísla do 100 - učebnica - str. 38,39 - úlohy 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 - dokončiť doma. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str.59 -  úlohy slniečko, lienky 1,2,3. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

ANJ - Winter - zima - naučiť sa podľa zošita.

 

UTOROK - 16.1.2017

PVO - str. 15 - Ako sa rozmnožujú rastliny - naučiť sa, vo štvrtok priniesť 3 fazuľky.

MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 56,57. DÚ - str. 56 - úloha 2, str. 57 - úlohy 2,5. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé spoluhlásky - str. 58,59 -  žltý obdlžnik, úlohy 1,2,3,4. DÚ - str. 59 - úloha 5. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

PONDELOK - 15.1.2018

MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 54, 55. DÚ - vystrihnúť zo stredu eurobankovky a euromince a nosiť do školy. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Tvrdé a mäkké spoluhlásky - str. 57 -  žltý obdlžnik, úlohy 1,2,3. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 51 - Snehový Hektor - čítať. Napísať z textu aký bol snehový pes, podčiarknuť zdrobneniny. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

ANJ - Winter - zima - naučiť sa podľa zošita.

 

PIATOK - 12.1.2018

MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 52,53. DÚ - vystrihnúť zo stredu eurobankovky a euromince a nosiť do školy. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Dvojhlásky - str. 56 -  lienka 2, diktát. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

SJL - Č - str. 50 - Studená návšteva - čítať. Pozor na peknú úpravu zošita a pekné písanie.

 

ŠTVRTOK - 11.1.2018

SJL - Dvojhlásky - str. 56 - úlohy17, lienka 1,3, opakovať dvojhlásky, precvičiť diktát.

MAT - Čísla do 100 - učebnica str. 37 - úloha 8, jednociferné a dvojciferné čísla - vedieť, Pracovný zošit - str. 51 - úlohy 3,5.

SJL - Č - str. 49 - Kominári - čítať, napísať básničku z textu.

PVO -Kosti s svaly človeka - test.

 
 
 

STREDA - 10.1.2018

MAT - Čísla do 100 - učebnica str. 37 - úloha 5, Pracovný zošit - str. 50. DÚ - pracovný zošit - str. 51 - úlohy 1,2.

SJL - Dvojhlásky - str. 55 - úlohy 9,10,11,12,13,14.

ANJ - Povely - naučiť sa podľa zošita, opakovať lekciu - In the Classroom.

 I can ... - Ja viem.... - možnosti napísané v zošite

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/results?search_query=i+can+song+for+children

 
 

 

UTOROK - 9.1.2018

PVO -Kosti s svaly človeka - štvrtok skúšam opakovanie, str. 14 - rozmnožovanie rastlín.

MAT - Čísla do 100 - učebnica str. 37 - desiatky a jednotky v číslach do 100 - naučiť sa, zajtra skúšam,  úlohy 2,3,4 - dokončiť doma.

SJL - Dvojhlásky - str. 54 - úlohy 4,5,6,8, žltý obdlžník. DÚ - str. 54 - úloha 7.

 

PONDELOK - 8.1.2018

MAT - Geometrie - učebnica - str. 85 - trénovať rysovanie rovných čiar, priamok, polpriamok, vyznačovanie bodov a spájanie bodov. pracovný zošit - str. 12.

SJL - Č - str. 47 - Zdrobneniny - napísať, vedieť, str. 48 - Meluzína, Január - čítať.

SJL - Dvojhlásky - str. 53 - úlohy 1,2.

ANJ -Povely - naučiť sa podľa zošita, opakovať lekciu - In the Classroom.

 

 

PIATOK - 22.12.2017

Návšteva filmového predstavenia - Paddington 2.

 

ŠTVRTOK - 21.12.2017

MAT - Geometrie - učebnica - str. 85 - trénovať rysovanie rovných čiar, priamok, polpriamok, vyznačovanie bodov a spájanie bodov. pracovný zošit - str. 11.

SJL - opakovanie.

PVO -Kosti s svaly človeka - po vianočných prázdninách (štvrtok) skúšam opakovanie človek - kosti, svaly. 

SJL - Č - Vianočné čítanie - str. 44,45,46,47 - prečítať.

 

STREDA - 20.12.2017

MAT - Geometrie - učebnica - str. 84 - trénovať rysovanie rovných čiar, priamok, vyznačovanie bodov a spájanie bodov. pracovný zošit - str. 8,9,10.

SJL -  Viem písať na cestách - str. 14.Nadpis - str. 52.

ANJ - In the Classroom- V triede - What is this? - Čo je toto? - otázky a odpovede napísané v zošite.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

      I can ... - Ja viem.... - možnosti napísané v zošite

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/results?search_query=i+can+song+for+children

 

UTOROK - 19.12.2017

PVO - Svaly človeka - str. 42,43 - úlohy 6,7,8,9,10. Po vianočných prázdninách (štvrtok) skúšam opakovanie človek - kosti, svaly. DÚ - 11. 

MAT - Geometrie - učebnica - str. 83 - trénovať rysovanie rovných čiar, vyznačovanie bodov a spájanie bodov. DÚ - pracovný zošit - str. 10 - úloha 1. POZOR - str. 8,9 - NEROBIŤ.

SJL -  Viem písať na cestách - str. 14.

 

PONDELOK - 18.12.2017

MAT - Geometrie - učebnica - str. 80,81,82.

SJL -  Opakovanie - samohlásky - diktát. Viem písať na cestách - str. 13.

SJL - Č - str. 42,43 - Ufák - čítať, spoločné básničky na program -  naučiť sa.

ANJ - In the Classroom- V triede - What is this? - Čo je toto? - otázky a odpovede napísané v zošite.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

      I can ... - Ja viem.... - možnosti napísané v zošite

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/results?search_query=i+can+song+for+children

 

PIATOK - 15.12.2017

MAT - Geometrie - pracovný zošit - str. 6,7. 

SJL -  Viem písať na cestách - str. 11,12.

SJL - Č - str. 41 - Uzimená nočná košeľa - čítať, spoločné básničky na program -  naučiť sa.

 

ŠTVRTOK - 14.12.2017

PVO - Svaly človeka - str. 40,41 - úlohy 1,2,3,4,5. 

SJL -  Viem písať na cestách - str. 9,10.

SJL - Č - str. 40 - Mesiačikove úbehy, Hviezdy - čítať, spoločné básnička na program - napísať, naučiť sa.

MAT - Geometrie - pracovný zošit - str. 2,3,4,5. 

 

STREDA - 13.12.2017

MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 48,49. DÚ  str. 49 - úlohy 3,4.

SJL -  Opakovanie - samohlásky - spoločné básnička na program - napísať, naučiť sa.

ANJ - In the Classroom- V triede - What is this? - Čo je toto? - otázky a odpovede napísané v zošite.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

      I can ... - Ja viem.... - možnosti napísané v zošite

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/results?search_query=i+can+song+for+children

 

UTOROK - 12.12.2017

PVO - Svaly človeka - str. 38,39 - úlohy 1,2,3,4,5. 

Prezentácia použitá na hodine: Svaly človeka.pptx (1282739)

MAT - Čísla do 100 - učebnica - str. 36 - úlohy 18,19, pracovný zošit - str. 47 - úlohy 4,5.

SJL -  Opakovanie - samohlásky - str. 51 - úlohy 1,2,3,4,5.  Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

 

PONDELOK - 11.12.2017

MAT - Čísla do 100 - učebnica - str. 35 - úlohy 9,10,11,12, pracovný zošit - str. 47 - úlohy 1,2,3.

SJL -  Opakovanie - samohlásky - str. 51 - úlohy 1,2,3,4,5.  Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

SJL - Č - str. 38 - Príprava na zimný spánok, str. 39 - Ako Jožko Pletko poobliekal všetko, Ľudové hádanky - čítať. DÚ - dve hádanky napísať.

ANJ - In the Classroom- V triede - What is this? - Čo je toto? - otázky a odpovede napísané v zošite.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

      I can ... - Ja viem.... - možnosti napísané v zošite

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/results?search_query=i+can+song+for+children

 

 

PIATOK - 8.12.2017

MAT - Čísla do 100 - učebnica - str. 33 - úlohy 2,3,6,7, str. 34 - úlohy 1,4.

SJL -  Samohlásky u,ú - str. 50 - úlohy 1,2,3,4,5,6.  Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

SJL - Č - str. 37 - Sklár čarodej - čítať. Viem písať na cestách - str. 8 - napísať.

 

ŠTVRTOK - 7.12.2017

Včera sme sa učili: SJL - Samohlásky i,í,y,ý - str. 48 - úlohy 1,2,3,4.

Dnes sa učíme: SJL - Samohlásky i,í,y,ý - str. 48 - úlohy 5,6, lienka 1. Samohlásky o,ó - str. 49 - úlohy 1,2,3,4.  Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

PVO - Kosti a kostra - str. 36,37 - úlohy 1,2,3. DÚ - dokončiť úlohu 3  - vypracovať žltú a zelenú otázku.

SJL - Č - str. 36 - Najsladšia mandarínka - čítať.

Včera sme sa učili: MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 45 - celá.

Dnes sa učíme: MAT - Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 46 - celá, učebnica - str. 32 - úlohy 1,2,3, str. 33 - úloha 1 - dokončiť doma.

 

Včera sme sa učili: ANJ - In the Classroom- V triede - Slovíčka sa naučiť podľa priloženej prezentácie.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

Ostáva opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

Včera sme vyrábali: 

 

STREDA - 6.12.2017

Dnes je stätý Mikuláš, úlohy až zajtra dáš. Užívajte si a zabávajte sa, ale hlavne LIEČTE SA. Myslím na všetkých choručkých. Cmuky.

 

 

UTOROK - 5.12.2017

PVO - Kosti a kostra - str. 34,35 - úlohy 1,2,3,4,6,7,8. DÚ - str. 35 - úloha 5.

Prezentácia použitá na hodine: Kosti a kostra.pptx (954803)

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - Pracovný zošit - str. 42 - celá. Čísla do 100 - pracovný zošit - str. 43,44 - dokončiť doma.

SJL - Samohlásky e,é - str. 47 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,lienka 1. Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

 
 
 

PONDELOK - 4.12.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - Učebnica - str. 27 - celá.

SJL - Č - str. 35 - Húsky - čítať.

SJL - Samohlásky ä - str. 45 - úlohy 8,9,10,11, str. 46 - diktát - odpis, opakujme si - slniečko. Pozor opäť nás čaká diktát - precvičujte.

ANJ - In the Classroom- V triede - Slovíčka napísať do zošita, ktorý deti dnes dostali, naučiť sa.

Ostáva opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 

PIATOK - 1.12.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 41 - úlohy 1,2,3,4,5,6. Učebnica - str. 26 - úlohy 1,2.

SJL - Samohlásky ä - str. 44 - úlohy 1,2,3, žltý obdĺžnik, 4, str. 45 - úlohy 6,7,nácvičný diktát na samohlásku a,á. Pozor opäť čaká nás diktát - precvičujte.

SJL - Č - str. 34 - Ide zima, Pod tým naším okienečkom - čítať.

 

ŠTVRTOK - 30.11.2017

SJL - Samohlásky A,Á - str. 43 - úlohy 8,10,11,12,lienka1. Pozor čaká nás prvý diktát - precvičujte.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 39 - úlohy 1,2,3,4, str. 40 - úlohy 1,2,3,4,5.

 
 

STREDA - 29.11.2017

SJL - Samohlásky A,Á - str. 43 - úloha 9.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 36 - úlohy 2,3,4,5, str. 37 - celá, str. 38 - úloha 1.

 
 

UTOROK - 28.11.2017

SJL - Samohlásky A,Á - str. 42 - úlohy 1,2,4,5,6,7.

Návšteva Základnej umeleckej školy - Dekorovanie vianočnej gule.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 33 - úlohy 2,3,4, str. 35 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 36 úloha 1.

 
 
 

PONDELOK - 27.11.2017

SJL - Č - str. 32,33 - Rozprávka o básniacom koníkovi - čítať, Rozprávka - napísať, vedieť.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 32,33 - úloha 1 - dokončiť doma.

ANJ - In the Classroom- V triede - Slovíčka sa naučiť podľa priloženej prezentácie.

Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=TARreOtrWUg

Ostáva opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 
 
 

FAREBNÝ PIATOK - 24.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 30. DÚ - pracovný zošit - str. 31 - slovné úlohy od lienky.

SJL - Samohlásky - str. 41 - úlohy 1,2, žltý obdľžnik - napísať, vedieť.

SJL - Č - str. 30,31 - Starý Bodrýk a vlk - čítať. 

 

ORANŽOVÝ ŠTVRTOK - 23.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 28,29.

SJL - Samohlásky - str. 41 - úlohy 1,2, žltý obdľžnik - napísať, vedieť.

 

ČERVENÁ STREDA - 22.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 26 - úlohy 3,4, str. 27 - celá. 

SJL - Rozdelenie hlások - str. 39 - úlohy 1,2,3,4.

ANJ - Family - rodina - opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 

ZELENÝ UTOROK - 21.11.2017

PVO - Ako sa rozmnožujú rastliny - str. 12,13 - úlohy 1,2,3,4.  DÚ - dobrovoľná úloha - učebnica - str. 13 - pokus - vyhodnotenie - január 2018.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 24 - úlohy 2,3,4,5,6, str. 25 - úloha 1. DÚ - pracovný zošit - str. 26 - úlohy 1,2,5,6 . 

SJL - Vieme sa ospravedlniť - str. 38 - úlohy 2,3. 

 

ŽLTÝ PONDELOK - 20.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 23 - úlohy 14,15,16, str. 24 - úloha 1. DÚ - str. 23 - úloha 17. 

SJL - Č - str. 28,29 - Martuška a somárik - čítať. Napísať tri zaujímavosti o žltej farbe.

SJL - Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36,37 - úlohy 1,2,3,4,5.6,7. Vieme sa ospravedlniť - str. 38 - úloha 1, žltý oblžnik. 

ANJ - Family - rodina - opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 

PIATOK - 17.11.2017

Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok

 

ŠTVRTOK - 16.11.2017

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie. Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36 - O dvanástich mesiačikoch.

SJL - Č - str. 27,28 - Tuláčik a Klára - Kosť - čítať.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úloha 10, str. 23 - úlohy 11,12. 

 
 

STREDA - 15.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úlohy 3,4,5,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 24,25 - celá.

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie - prefotené pracovné listy - kontrola - vaľa detí nemalo urobené úlohy - dokončiť doma. Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36 - žltý obdĺžnik - napísať, vedieť.

ANJ - Family - rodina, cousin - bratranec, sesternica, aunt - teta, uncle - ujo, strýko, young - mladý, old - starý, happy - šťastný,sad - smutný.

 

 

UTOROK - 14.11.2017

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 10,11 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7.  DÚ - učebnica - str. 11 - úloha 8.

SJL - Viem písať na cestách - str. 7 - dokončiť doma.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 23 - celá, 22 - úlohy 3,4,5.

 

PONDELOK - 13.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 21 - úlohy 2,3,4,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 22 - úloha 2. DÚ - pracovný zošit - str. 22 - úloha 1, trénovať prvácke počítanie na + a - spamäti.

SJL - Č - str. 26,27 - Tuláčik a Klára - čítať prvých deväť riadkov.

ANJ - Family - rodina, cousin - bratranec, sesternica, aunt - teta, uncle - ujo, strýko, young - mladý, old - starý, happy - šťastný,sad - smutný.

 

PIATOK - 10.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 21 - úlohy 1,5. DÚ - dokončiť úlohy, trénovať prvácke počítanie na + a - spamäti.

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie - prefotené pracovné listy - dokončiť doma, v pondelok si to spoločne prejdeme.

SJL - Č - prefotený papier - Vieme sa pozdraviť - čítať pieseň z úlohy 1, vypracovať úlohy 2,3,4. Deti, ktoré namali pracovný list v škole si urobia úlohy doma a v pondelok donesú na kontrolu. DÚ - prepísať pieseň Ja som dedo Jozef zo strany o predstavovaní sa - POZOR - iba deti, ktoré doma túto pieseň nečítali a majú to poznačené v zošite na čítanie.

 

ŠTVRTOK - 9.11.2017

SJL - Vokáň - str. 34 - úloha 6. Dve bodky - str. 35 - úlohy 1,2,3,6. DÚ - učebnica - str. 35 - úloha 4. 

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 20,21.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 8,9 - úlohy 1,2,3,4,5.  DÚ - učebnica - str. 9 - úloha 6, úloha 3 - dobrovoľná. 

SJL - Č - prefotený papier - Vieme sa predstaviť - čítať piesne z úloh 1 a 4.

 
 

STREDA  - 8.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 19, učebnica - str. 20 - úlohy 1,2,3,4,5,7 8. DÚ - učebnica - str. 20 - úloha 6.

SJL - Vokáň - str. 34 - úloha 5.

ANJ - Family - rodina, mother - mama, father - otec, brother - brat, sister - sestra, grandmother - babka, grandfather - dedko. Who is this? - Kto je toto?, This is my mother. - Toto je moja mama. Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 

UTOROK - 7.11.2017

SJL - Mäkčeň - str. 33 - úlohy 7,8,9. Vokáň - str. 34 - úlohy 1,2,3,4.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str.18 úlohy 4,5,6,7, str. 19 - úlohy 1,2,4,5. DÚ - učebnica - str. 19 - úloha 6.

 

PONDELOK - 6.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 18, učebnica - str.18 ú úlohy 1,2. DÚ - učebnica - str. 18 - úloha 3.

SJL - Mäkčeň - str. 32 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 32 - úloha 6.

SJL - Č - str. 24,25 - Budkáčik a Dubkáčik - čítať prvých jedenásť riadkov.

ANJ - Family - rodina, mother - mama, father - otec, brother - brat, sister - sestra, grandmother - babka, grandfather - dedko. Who is this? - Kto je toto?, This is my mother. - Toto je moja mama. Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 
 

PIATOK - 3.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 16,17.

SJL - Dlžeň - str. 30,31 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7. DÚ - str. 31 - lienka 1.

SJL - Č - str. 22,23 - Ga-ga-ga-ga-gaštany - čítať prvých osem riadkov. 

 

ŠTVRTOK - 2.11.2017

SJL - Č - str. 21 - Hruška - čítať, napísať jednu slohu, nakresliť ilustráciu. 

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 29 - úlohy 5,6,7,8,9, lienka 1.

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 4,5,6,7,8,9, str. 17 - úlohy 10,11,12,13,14. Pracovný zošit - str. 14, 15.

 

PONDELOK - STREDA 

Jesenné prázdniny.

 

PIATOK - 27.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 2,3 podľa vzoru zo žltáho príkladu.

SJL - Č - str. 20 - Ako sa mrkva dožila .... - čítať. Ľudové hádanky - str. 21 - čítať, napísať jednu hádanku, nakresliť ilustráciu. 

 

ŠTVRTOK - 26.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

SJL - Č - str. 18 - Kvapôčky - čítať, napísať prvú slohu. Kto vyplazuje oči - str. 18, 19 - čítať, napísať riekanku z textu, nakresliť ilustráciu k riekanke. 

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 1.

 

STREDA - 25.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 2,3,4,8,9,10.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - úlohy 3,4.

ANJ - Halloween - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

UTOROK - 24.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 5 časti c), d) - podľa žltého príkladu hore na str. 15, úlohy 6,7.

 

PONDELOK - 23.10.2017

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 1 podľa žltého príkladu nad úlohou - prosím chýbajúci žiaci počítaťpodľa toho. DÚ - str. 15 - úloha 5 časti a), b) - podľa žltého príkladu hore na str. 15.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - písanie slov na jednotlivé rozlišovacie znamienka.

ANJ - Halloween  - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

PIATOK - 20.10.2017

MAT - Učebnica - str. 14 - opakovanie.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

 

ŠTVRTOK - 19.10.2017

MAT - Učebnica - str. 14 - úlohy 1,2,3,4,9,10,11. 

SJL - Hláska a písmeno - písomka: čo je hláska a písmeno, koľko hlások a písmen má slovo - zajtra skúšam ešte raz.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 7 - úlohy 4,5. 

SJL - Č - str. 16,17 - Lastovičie rozprávky - čítať na str. 17 posledný odstavec, vedieť modrý obdlžnik - Ilustrácia.

 

STREDA - 18.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 37,38, 39. Pozor - opakovacia písomka v piatok.

SJL - Hláska a písmeno - str. 27 - úlohy 2,3,4,5,6, lienka 1, lienka 2. Pozor - zajtra skúšam: čo je hláska a písmeno, koľko hlások a písmen má slovo.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

UTOROK - 17.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 31,32, str. 12 - úlohy 36,40.

SJL - Hláska a písmeno - str. 26 - vedieť žltý obdĺžnik - úloha 1.

PVO - budeme mať až vo štvrtok, dnes sme tancovali v Jurošíku - bolo super.

 

PONDELOK - 16.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 24,25,26,27. DÚ - str. 11 - úlohy 28,30.

SJL - Č - str. 15 - Hádanky z neba, aj také treba - čítať tri hádanky. napísať a vedieť modrý obdlžnik - Hádanka.

SJL - Hláska a písmeno - str. 26 - vedieť žltý obdĺžnik.

ANJ - Opakovanie - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

PIATOK - 13.10.2017

SJL - Hláska a písmeno - str. 25 - O troch trpaslíkoch a princeznej - nacvičiť čítanie, str. 26 - Hláska a písmeno - napísať žltý obdĺžnik.

MAT - Učebnica - str. 10 - úlohy 13,14,15,16,17,18,19,21,22,23.

SJL - Č - str. 14 - Byť dráčikom je úžasné - raz prečítať celý text, dokonale nacvičiť čítanie prvých sedem riadkov.

 

ŠTVRTOK - 12.10.2017

SJL - Písmená - str. 23 - úlohy 6,7,8, str. 24 - úloha 10 - nacvičiť čítanie.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 6 - úlohy 1,2,3. 

MAT - Učebnica - str. 9 - úlohy 3,4,5,6,7,8,9,10,11. DÚ - str. 10 - úloha 12.

SJL - Č - str. 14 - Byť dráčikom je úžasné - raz prečítať celý text, dokonale nacvičiť čítanie prvých sedem riadkov.

 

STREDA - 11.10.2017

SJL - Písmená - str. 22.

MAT - Pracovný zošit - str. 14 - úlohy 1,2,3.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa.

 

UTOROK - 10.10.2017

PVO - Deti dostali druhácku učebnicu - str. 4,5.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str 6 - Libanon.

MAT - Učebnica - str. 8 - úlohy 10,11,12,13,14,15, str. 9 - úloha 2 - dokončiť doma.

 

PONDELOK - 9.10.2017

MAT - Pracovný zošit - str. 12 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 13 - úlohy 1,2,4,5. DÚ - str. 13 - úloha 3.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 21 - úlohy 11,12,13. DÚ - str. 21 - úloha Lienka s jednou bodkou - napísať vetu na každé slovo.

SJL - Č - str. 12 - Žltá jeseň - čítať, str. 13 - Bubák - čítať prvú časť.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa.

 
 

PIATOK - 6.10.2017

MAT - učebnica - str. 7 - úloha 3, str. 8 - úlohy 4,5,6,7,8,9,15.

SJL - Č - str. 12 - Žltá jeseň - čítať.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - opakovanie.

 

ŠTVRTOK - 5.10.2017

SJL - Č - str. 10,11 - Kde bolo,... - ešte raz čítať 6 riadkov, str. 11 - napísať a vedieť, kto je čitateľ.

PVO - Opakovanie rastliny - test. 

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 20 - úloha 8 - odpis textu. Viem písať na cestách 1 - str. 5 - Irán.

 

STREDA - 4.10.2017

MAT - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - učebnica - str. 6 - úlohy 4,5,7,8, str. 7 - úlohy 9,11,12,13,1,2, Pracovný zošit - str 12 - úloha 4.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 20 - úlohy 10, lienka 1, lienka 2.

ANJ - Ja som, ty si.

 

UTOROK - 3.10.2017

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 19 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 20 - úlohy 6,7. DÚ - str. 19 - úloha 3 - napísať pozdravy.

PVO - Opakovať rastliny - str. 39 - 47. Dobrovoľná úloha - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

MAT - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - pracovný zošit - str. 10 - úlohy 1,2,3,4,5, str.11 - úlohy 1,2,3. DÚ - učebnica - str. 7 - úloha 10.

 

PONDELOK - 2.10.2017

MAT - Učebnica - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - str. 6 - úlohy 1,2,3.

SJL - Č - str. 10,11 - Kde bolo,... - čítať 6 riadkov, str. 11 - vedieť, kto je čitateľ.

SJL - Vieme, komu tykáme a komu vykáme str. 18 - úlohy 16,18.

ANJ - Ja som, ty si.

 

PIATOK - 29.9.2017

MAT - Pracovný zošit 1 - str. 8,9 - dokončiť doma.

SJL - Vieme, komu tykáme a komu vykáme str. 17 - úlohy 10,11,12,13,14,15, str. 16 - úloha 8 - prepísať - dokončiť doma.

SJL - Č - str. 7 - spisovateľ/ spisovateľka - naísať, vedieť, str. 8,9 - Vladko kde si - čítať str. 8.

 

ŠTVRTOK - 28.9.2017

SJL - Č - str. 7 - Vtáčiky - čítať 6 riadkov, vedieť kto je spisovateľ/ spisovateľka.

PVO - Str. 47 - Plody rastlín - vedieť na čo slúžia plody. DÚ - Opakovať rastliny - str. 39 - 47. Dobrovoľná úloha - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

SJL - Str. 16 - Vieme, komu tykáme a komu vykáme - úlohy 4,5,7. DÚ - str16 - lienka, ktorá má na sebe dve bodky.

MAT - Učebnica - str. 4 - úlohy 15,16,17,20,21,22,23, str. 5 - úlohy 24,26. 

 

STREDA - 27.9.2017

MAT - Učebnica - str. 3 - úlohy 10,11,12,13,14. DÚ - U - str. 4 - úlohy 18,19.

SJL - Str. 15 - Vieme, komu tykáme a komu vykáme - úlohy 1,2,3, napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

VYV - Jesenné ovocie - jablko, hruška - 3D - strihanie a lepenie.

ANJ- Opakovanie.

 

UTOROK - 26.9.2017

PVO - Str. 46 - Kvety rastlín - vedieť na čo slúžia kvety. DÚ - dobrovoľná - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

SJL - Str. 14 - Nápis - úlohy 2,3,4. Viem písať na cestách 1 - str. 4.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 7 - úlohy 4,5,6, učebnica - str. 2 - úlo,2,3,4,5, str. 3 - úlohy 6,7. DÚ - U - str. 3 - úlohy 8,9.

 

PONDELOK - 25.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 6 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 7 - úlohy 1,2,3.

SJL - Str. 14 - Nápis - úloha 1, napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

SJL - Č - str. 6 - Upratovačka a rozhadzovači - čítať 10 riadkov.

ANJ - Opakovanie.

 

PIATOK - 22.9.2017

DIDAKTICKÉ HRY.

 

ŠTVRTOK - 21.9.2017

SJL - Str. 13 - Dospelí sa predstavujú - úlohy 1,2.

PVO - Str. 44, 45 - Listy rastlín - úlohy 1,2,3,4 - vedieť na čo slúžia listy. DÚ - dobrovoľná - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - dva týždne.

SJL - Č - Str. 4 - Báseň - napísať, vedieť. Str. 5 - Dobrá škola - čítať po ilustráciu.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 4 - úlohy 3,4,5, str. 5 - úlohy 1,2. DÚ - str. 5 - úlohy 3,4.

 

STREDA - 20.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 3 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 4 - úlohy 1,2.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 3 - dopísať básničku, naučiť sa ju čítať.

VYV - Čiary - 3D ruka.

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.

 

UTOROK  - 19.9.2017

PVO - Rastliny, koreň, stonka - učebnica z 1. ročníka - str.  - viedieť z akých častí sa skladá rastlina, na čo slúži koreň, stonka.

TSV - Nástup, povely - trénovať počúvanie.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 2 - úlohy 1,2.

SJL - Poznáme písmená - str. 12 - dokončiť prepis diktátu.

 

 

PONDELOK - 18.9.2017

MAT - Opakovanie učiva 1. ročníka - počítanie príkladov.

SJL - Poznáme písmená - str. 11.

SJL - Text - str. 4 - napísať a vedieť - čo je text.

HUV - 

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.