JESENNÉ PRÁZDNINY

V utorok - 30.10.2018 sa začínajú jesenné prázdniny, trvajú do piatka 2.11.2018. V škole sa vidíme pondelok - 29.10.2018 a potom až pondelok - 5.11.2018.

PONDELOK - 22.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy palec hore 1,2 -  opakovať vybrané slová - nacvičovať na diktát. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úloha 3. Pracovný zošit - str. 25.

INF - textový editor - orientácia na klávesnici, skúšať písanie textov, písanie veľkých písmen, dlžňov, mekčeňov, bodiek, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

 

PIATOK - 19.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy 23, diktát - prečítať - opakovať vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 24.

 

ŠTVRTOK - 18.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 29 - úlohy 17,18,19,20,21, - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - O bohatom palci - str. 37 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 2,3.

PDA - Kolobeh vody v prírode - str. 10,11 - naučiť sa.

Kolobeh vody v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

 

 

STREDA - 17.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 23. Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úloha 1.

VLA - Ako vzniká mapa 1 - str. 16,17 naučiť sa podľa učebnice a zošita. 

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 28 - úlohy 9,10,11,12,13,14,15,16 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)  

 SJL -Č - Tomáš Janovic - str. 36 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

UTOROK - 16.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 27 - úlohy4,5,6,7,8 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - Môj veľký brat výmyselník - str. 29,30,31,32 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 14 - úlohy 1,2,3,4.

 

PONDELOK - 15.10.2018

MAT - Vstupný test.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 26 - úlohy 1,2, str. 27 - úloha 3 - naučiť sa vybrané slová. Napíš na papier oznam o narodeninách.

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

 

PIATOK - 12.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 21,22. Spoločné opakovanie učiva 2.ročníka - pondelok - vstupný test.

SJL - Učebnica - Oznámenie - str. 25 - úlohy 1,2,3. Napíš na papier oznam o narodeninách.

 

ŠTVRTOK - 11.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 24 - úlohy 5,6,7,opakovanie s Opkom Hopkom, palec hore. 

MAT - Učebnica -  str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úlohy 2,3,4,5,6.

Pracovný zošit - str. 20.

Končíme opakovanie z 2.ročníka - zajtra - vstupný test.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8,9 - naučiť sa.

SJL -Č - Ohňostroj pre deduška - str. 33,34,35 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

STREDA - 10.10.2018

MAT - Učebnica - str. 12 - Hodinové úlohy - úloha 1. Vyber správnu možnosť - úlohy 1,2,3,4,5,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

Učebnica - str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úloha 1.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 23 - úlohy 1,3,4. 

SJL -Č - Ester a Albatros - str. 27,28 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatku odovzdať.

VLA - Význam plánu - str. 14,15 naučiť sa podľa učebnice a zošita. Na budúcu hodinu si prineste obrázky rôznych zvierat, urobíme si plán ZOO. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam. 

 

UTOROK - 9.10.2018

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - úlohy 1,2, str. 22 - úlohy 3,4,5,6,opakovanie s Opkom Hopkom, úloha palac hore.

MAT - Pracovný zošit - str. 19. Učebnica - str. 12 - Slovné úlohy z lesa - úlohy 1,2. Hodinové úlohy - začali sme prvé dvoje hodiny. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

SJL -Č - Rozprávka o tom, prečo je ujec ujcom - str. 26 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

 

PONDELOK - 8.10.2018

SJL - Písanie - písané písmo a,A - pracovný list.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 4,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

INF - textový editor - orintácia na klávesnici, skúšať písanie textov, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

PVC - Človek a technika - na papier veľkosti A5 nalepte a napíšte príklady ako nám technika pomáha a ako škodí - priniesť v pondelok 15.10.2018.

 

PIATOK - 5.10.2018

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 1,3. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - opakovanie hlásky.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

 

ŠTVRTOK - 4.10.2018

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

SJL -Č - Telefón - str. 21,22,23 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

MAT - Pracovný zošit  - str. 17,18. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

TSV - poprosím zobrať domov veci, budúci týždeň priniesť dlhé tepláky a bundy, aby sme mohli cvičiť aj vonku.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8 - naučiť sa.

 

STREDA - 3.10.2018

MAT - Pracovný zošit  - str. 16,17.

VLA - Ako vyzerajú veci pri podľade zhora - str. 12,13 naučiť sa podľa učebnice a zošita. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam.

SJL - učebnica - Správa - str. 20 - úlohy 2,3.

Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

SJL -Č - Telefón - str. 24 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

 

 

UTOROK - 2.10.2018

SJL -Č - Moja prvá kniha o počítačoch - str. 20 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie.

SJL - Vstupný test.

Putujeme za písmom - str. 6,7.

MAT - Učebnica - str. 10 - úlohy - 1,2,4.

HUV + SJL - Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

 

PONDELOK - 1.10.2018

SJL - učebnica - Správa - str. 20.

MAT - Pracovný zošit - str. 15.

 

PIATOK - 28.9.2018

MAT - Učebnica - str. 8 - úlohy 1,8, str. 9 - úloha 7.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 19 - úlohy 13

Spoločné opakovanie na test - napíšeme ho v pondelok - 1.10.2018.

 

ŠTVRTOK - 27.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 18 - úlohy 9,10,11,12.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Malý Muk v deviatom leveli - str. 18,19 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

MAT - Pracovný zošit - str. 13,14.

PDA - Voda a jej skupenstvá - str. 6 - naučiť sa.

 
 

 

STREDA - 26.9.2018

MAT - Učebnica - str. 1 - úloha - 1, pracovný zošit - str. 12.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 17 - úlohy 4,5,6,7,8.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

VLA - Ako sa orientovať podľa svetových strán - str. 10,11 naučiť sa podľa učebnice aj podľa prezentácií.

Prezentácie:

Ako sa orientovať podľa svetových strán.ppt (3003392)

Ako sa orientovať podľa svetových strán.pptx (1136106)

SJL -Č - Ak uhádneš moje meno, Kamarát - str. 17 - úlohy 1,2,1,2 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

UTOROK - 25.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 16 - úlohy 1,2,3.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Rohožka majstra rozpravkára - str. 16 - úlohy 1,2,3, Literárna postava.

MAT - Učebnica - str. 6 - úlohy - 1,2,3,4,5,7.

 

PONDELOK - 24.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 3. Učebnica - str. 78 - úlohy - 2,5.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15 - Moj príbeh - napísať krátky príbeh.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

Putujeme za písmom - str. 4,5.

 

PIATOK - 21.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 1,2.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15.

 

ŠTVRTOK - 20.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 14 - úloha - palec hore, skúšanie abecedy.

SJL -Č - O knihách - str. 15 - úlohy 1,2,3.

MAT - Učebnica - str. 5 - úlohy 1,2,3,4,5,7. 

PDA - Voda a jej zdroje - str. 4,5 - naučiť sa.

 

STREDA - 19.9.2018

MAT - Učebnica - str. 2 - úlohy 1,3, str. 3 - úlohy 4,5,8, str. 4 - úlohy 1,2,4.

VLA - Krajina - str. 8,9  - pracovný list - naučiť sa.

SJL - učebnica - Abeceda - str. 12 - úlohy 14,15,16, str. 13 - úlohy 17,18,19.

Anj - p.u. Gnoriková - slovná zásoba podľa knihy str. 28, čítať s porozumením.

SJL -Č - pracovný list k textu Mach a Šebestová, učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

 

UTOROK - 18.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 11 - úlohy 5,6,7,8,9,10, str. 12 - úlohy 12,13.

MAT - Pracovný zošit - str. 9,10,11.

SJL -Č - učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

Putujeme za písmom - str. 2,3.

 

PONDELOK - 17.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 9,10, 11 - úloha 4.

MAT - Pracovný zošit - str. 6,7,8.

 

PIATOK - 14.9.2018

SJL - učebnica - str. 7,8.

MAT - Pracovný zošit - str. 2,3,4,5.

 

ŠTVRTOK - 13.9.2018

SJL - učebnica - str. 6 - De,te,ne,le/di,ti,ni,li. Blahoželanie - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - učebnica - str.6 - 9 - O tom, ako Mach a Šebestová ... - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

PDA - Látky a ich skupenstvá - str. 2,3 - naučiť sa.

 

STREDA - 12.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

VLA - Krajina - str. 8,9 - naučiť sa.

SJL - učebnica - str. 5 - Písanie i/í a y/ý po tvrdých ...- úlohy 1,2,3.

SJL -Č - učebnica - str. 10 - Hodina čítania - úlohy 1,2,3 - čítať.

 

UTOROK - 11.9.2018

SJL - učebnica - str. 4 - Delenie hlások. Pozdravy - úlohy 1,2,3,7.

SJL -Č - učebnica - str. 5 - Kde bolo, tam nebolo... - úlohy 1,2,3 - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

 

PONDELOK - 10.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

SJL - učebnica - str. 3 - Rozlišovacie znamienka. Predstavenie sa - úlohy 1,2,3,4.

 

PIATOk - 7.9.2018

Didaktické hry

 

ŠTVRTOK - 6.9.2018

SJL - učebnica - str. 2 - Opakovanie s Opkom Hopkom - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, učebnica - str. 4 - September - úlohy 1,2, čítať.

MAT - počítanie príkladov.

TSV - úvodná hodina.

 

STREDA - 5.9.2018

MAT - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, počítanie príkladov.

VLA - rozdávanie zošitov, úvodná hodina.

SJL - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, prepis básne.

ANJ - 8,70€ - na pracovný zošit.

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)