Piatok - 29.6.2018 - SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA - stretneme sa ráno o 8:00 na školskom dvore pri jedálni. Program na dvore a v triede bude pravdepodobne do 9:30 - 9:45. Potom deti odchádzajú domov Obed ani ŠKD nebudú.