Zápisnica z rodičovského združenia

 

PIATOK - 24.5.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 54,55,56.

SJL - Číslovky - str. 102 - úlohy 13,14,15.

PDA - Liečivé rastliny - str. 62,63 - naučiť sa.

 

ŠTVRTOK - 23.5.2019

MAT - Učebnica - str. 71. Pracovný zošit - str. 54.

SJL - Číslovky - str. 102 - úlohy 9,10,11,12.

PDA - Význam lesa - str. 60,61 - naučiť sa. Opakovanie - str. 38 - 55.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 100 - Zaľúbená báseň - čítať.

 

STREDA - 22.5.2019

Opakovanie.

 

UTOROK - 21.5.2019

Generálka na vystúpenie.

 

PONDELOK - 20.5.2019

MAT - Učebnica - str. 70. Pracovný zošit - str. 53.

SJL - Číslovky - str. 101 - úlohy 5,6,7,8.

 

PIATOK - 17.5.2019

MAT - Učebnica - str. 69.

SJL - Číslovky - str. 100,101 - úlohy 1,2,3,4.

 

ŠTVRTOK - 16.5.2019

Kostýmová skúška na akadémiu.

 

STREDA - 15.5.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 51 - celá.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 97,98 - Kúzelník - čítať.

VLA - Slávne mestá - str. 60,61.

SJL - Opis ilustrácie - str. 99.

 

UTOROK - 14.5.2019

MAT - Učebnica - str.68 - úlohy 1,3,4. Pracovný zošit - s6

MAT - Pracovný zošit - str.48,47.

SJL - Opis ilustrácie - str. 98.

PDA - Rast rastlín - str. 58 - naučiť sa. Význam poľných plodín - str. 59. Opakovanie - str. 38 - 55.

 

ŠTVRTOK - 9.5.2019

PDA - Životný cyklus rastlín - str. 56,57 - naučiť sa. Opakovanie - str. 38 - 55.

 

UTOROK - 7.5.2019

SJL - Zámená - opakovanie.

MAT - Učebnica - str. - 67 - úlohy 1,2.

 

PONDELOK - 6.5.2019

MAT - Pracovný zošit - str. - stredová príloha 1.

SJL - Zámená - str. 97.

 

PIATOK - 3.5.2019

MAT - Pracovný zošit - str.47.

SJL - Zámená - str. 96.

 

ŠTVRTOK - 2.5.2019

SJL - Zámená - str. 96.

PDA - Živočíchy bez vnútornej kostry - str. 54,55 - naučiť sa. Opakovanie - str. 38 - 55 - bude test.

 

UTOROK - 30.4.2019

Kurz korčuľovania.

Majstrovstvá mesta Michalovce v korčuľovaní žiakov ZŠ 2019.

 

PONDELOK - 29.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str.45,46. Učebnica - str. 66 - celá.

SJL - Zámená - str. 96.

 

PIATOK - 26.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str.43,44.

SJL - Zámená - str. 96 - úlohy 7,8,

 

ŠTVRTOK - 25.4.2019

SJL - Zámená - str. 94 - celá strana, str. 95 - celá strana.

PDA - Živočíchy s vnútornou kostrou - Ryby - str. 52,53 - naučiť sa.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 93,94,95 - O zelenom vodníkovi - čítať.

MAT - Pracovný zošit - str.41,42.

 

STREDA - 24.4.2019

SJL - Opis predmetu - str. 93.

VLA - Slávne mestá - str. 58,59.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 93,94,95 - O zelenom vodníkovi - čítať.

MAT - Učebnica - str.65 - úlohy 1,2,4,5,7.  

 

UTOROK - 16.4.2019

SJL - Prídavné mená - str. 92 - opakovanie.

MAT - Učebnica - str.64 - úlohy 1,3,4,6,8.   

 
 

PONDELOK - 15.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str.40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PIATOK - 12.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str.39.

SJL - Prídavné mená - str. 92.

 

ŠTVRTOK - 11.4.2019

SJL - Prídavné mená - str. 91 - úlohy 18,19,21,22,23. Opakovanie podstatných mien.

PDA - Živočíchy s vnútornou kostrou - Obojživelníky - str. 50,51 - naučiť sa.

MAT - Pracovný zošit - str. 38. Učebnica - str. 62 - úloha 6, str. 63 - úlohy 10,11. Opakovať násobilku, delilku, zaokrúhľovanie na desiatky a stovky.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 92 - Krista Bendová - čítať.

 

STREDA - 10.4.2019                                               

MAT - Pracovný zošit - str. 37. Učebnica - str. 62 - úlohy 3,4. Opakovať násobilku, delilku, zaokrúhľovanie na desiatky a stovky.

VLA - Spoznávame dejiny - opakovanie tematického celku str. 35-54 - bude opakovací test. Ako vznikali mestá - str. 56,57.

SJL - Č - Učebnica - Čítanka - str. 90,91 - Jeleňvízor - čítať.

SJL - Prídavné mená - str. 90 - úlohy 12,13,14,17. Opakovanie podstatných mien.

 

UTOROK - 9.4.2019

DIDAKTICKÉ HRY

 

PONDELOK - 8.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 36. Opakovať násobilku, delilku, zaokrúhľovanie na desiatky a stovky.

SJL - Prídavné mená - str. 90 - úlohy 10,11. Opakovanie podstatných mien.

 

PIATOK - 5.4.2019

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

ŠTVRTOK - 4.4.2019

SJL - Prídavné mená - str. 89 - úlohy 8,9. Opakovanie podstatných mien.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Babôčka pávooká, Slimák záhradný - str. 54 - prinesť na nasledujúcu hodinu čítania.

PDA - Živočíchy s vnútornou kostrou - Plazy - str. 47,48,49 - naučiť sa.

MAT - Pracovný zošit - str. 35. Opakovať násobilku, delilku, zaokrúhľovanie na desiatky a stovky.

 

STREDA - 3.4.2019

MAT - Učebnica - Štvorciferné čísla - str. 62 - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 34. Opakovať násobilku, delilku, zaokrúhľovanie na desiatky a stovky.

VLA - Slovensko v súčasnosti - str. 52,53. Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-53.

SJL - Prídavné mená - str. 89 - úlohy 3,4,5,6,7. Opakovanie podstatných mien.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Skokan hnehý - str. 51, Kapor obyčajný - str. 52, Šťuka obyčajná - str. 53 -  prinesť vo štvrtok na hodinu čítania.

 

UTOROK - 2.4.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 32,33 - Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

 

PONDELOK - 1.4.2019

MAT - Učebnica - str. 61 - Zaokrúhľovanie čísel na stovky - úlohy 1,2. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Prídavné mená - str. 88 - úlohy 1,2,3. Opakovanie podstatných mien.

 

PIATOK - 29.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 31. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Vizitka - str. 87. Opakovanie podstatných mien - str. 86.

 

ŠTVRTOK - 28.3.2019

MAT - Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

 

STREDA - 27.3.2019

MAT - Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

VLA - Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval - str. 50,51. Prezentácia: Milan Rastislav Štefánik (1).ppt (4750848) Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-51.

SJL - Opakovanie podstatných mien - str. 86.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Lastovička - str. 44, Sýkorka, Drozd - str. 45 - čítať, Užovka obyčajná, Jašterica múrová - str. 48 -  prinesť vo štvrtok na hodinu čítania.

Písanie - pracovný zošit - Putujeme za písmom - str. 18,19 - napíš najkrajšie ako vieš.

 

UTOROK - 26.3.2019

MAT - Násobilka a delilka - matematický diktát, opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Opakovanie podstatných mien - str. 86 - úlohy 3,4.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Lastovička - str. 44, Sýkorka, Drozd - str. 45 - čítať, Užovka obyčajná, Jašterica múrová - str. 48 -  prinesť v stredu na hodinu čítania.

Písanie - pracovný zošit - Putujeme za písmom - str. 16,17 - napíš najkrajšie ako vieš.

 

PONDELOK - 25.3.2019

MAT - Učebnica - str. 60. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Opakovanie podstatných mien - str. 86 - úlohy 1,2.

 

PIATOK - 22.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 22. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Názvy miest na plánoch obcí - str. 85.

 

ŠTVRTOK - 21.3.2019

SJL - Názvy miest na plánoch obcí - str. 84 - úlohy 21,22,23,25,26.

PDA - Živočíchy s vnútornou kostrou - Vtáky - str. 44,45,46 - naučiť sa.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Lastovička - str. 44, Sýkorka, Drozd - str. 45 - čítať, prinesť v utorok na hodinu čítania.

MAT - Pracovný zošit - str. 21. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

 

STREDA - 20.3.2019

MAT - Učebnica - str. 59 - úlohy 1,2,3,4,7. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

VLA - Ako vznikla slovenská hymna - str. 48,49. Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-49.

SJL - Názvy významných miest na mape  - str. 83 - úlohy 15,16,17,19. Názvy miest na plánoch obcí - str. 83 - úloha 19, str. 84 - úloha 20.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Lastovička - str. 44, Sýkorka - str. 45 - čítať, úlohy 8,9, prinesť vo štvrtok na hodinu čítania.

 

UTOROK - 19.3.2019

SJL - Názvy riek - str. 82 - úlohy 11,12,13,14, str. 83 - opakovanie s Opkom Hopkom.

MAT - Učebnica - str. 58 - úloha 6. Pracovný zošit - str. 26. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Mačka domáca - str. 43 - čítať, úlohy 8,9, prinesť v stredu na hodinu čítania.

 

PONDELOK - 18.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 25. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Názvy pohorí - str. 82 - úlohy 8,9,10.

 

PIATOK - 15.3.2019

MAT -Učebnica - str. 57 - úlohy 8,9,11, str.58 - úlohy 1,2,3,4,5. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Názvy všetkých miest na mape - str. 81 - úlohy 4,5,6, opakovanie s Opkom Hopkom.

 

ŠTVRTOK - 14.3.2019

SJL - Názvy všetkých miest na mape - skupinová práca.

PDA - Živočíchy s vnútornou kostrou - Cicavce - str. 41,42 - naučiť sa.

MAT - Pracovný zošit - str. 24. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

SJL - Č - učebnica PRÍRODOVEDA - Jež tmavý - str. 41, Krt obyčajný - str. 42, prinesť v utorok na hodinu čítania.

 

STREDA - 13.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 23. Násobilka a delilka - opakovanie - skúšame každý deň.

VLA - Ako vznikol slovenský jazyk - str. 46,47. Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-45.

SJL - Č - Mamina pozná vtáčiu reč - str. 88,89 - čítať, úlohy 1,2,3,4.

SJL - Názvy všetkých miest na mape - str. 80 - úlohy 1,2,3.

 

UTOROK - 12.3.2019

SJL - Vlastné mená zvierat.

MAT - Učebnica - Násobilka a delilka 10 - str. 57 - úlohy 5,6,7.

SJL - Č - Mamina pozná vtáčiu reč - str. 88,89 - čítať, úlohy 1,2,3,4.

 

PONDELOK - 11.3.2019

MAT - Učebnica - Násobilka a delilka 10 - str. 57 - úlohy 1,2,3,4.

SJL - Vlastné mená zvierat - str. 79 - úlohy 1,2,3.

 

PIATOK - 8.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 22.

SJL - Vlastné mená osôb - str. 78 - úlohy 5,opakovanie s Opkom Hopkom, 2 prsty hore, diktát.

VYV - snežienka https://krokotak.com/2019/01/snowdrops/

 

ŠTVRTOK - 7.3.2019

SJL - Vlastné mená osôb - str. 77 - úlohy 1,2,3.

MAT - Pracovný zošit - str. 20,21.

PDA - Stavba tela živočíchov - str. 40 - naučiť sa.

SJL - Č - Či ozaj, naozaj? - báseň napísaná v zošite - čítať, polovicu básne naspamäť. 

Štefan Moravčík

Či ozaj, naozaj?

 

 

Ježibaba nie je baba,

ničoho sa nebojí,

vo chvíli má metlu v labách,

frng – a už je na hnoji!

 

Rehoce sa tomu gazda,

keď sa z okna vykloní:

- Prileteli ku nám azda

uf, uf, ufóni?

Ale kdeže, iba baba!

Vyhrabte ju kury,

veď je dáka slabá...

ježibaba zúri.

 

 Schytí gazdu za bradu,

poorie s ním záhradu

a potom, po vojne,

odfukuje spokojne:

 

Neveril si slabej žene.

Hop – a už máš porobené,

počarené, gazda.

Čuduješ sa uchvátene:

taká rovná

brázda!

 

 

STREDA - 6.3.2019

MAT - Učebnica - str. 55 - úlohy 5,6,7,8, str. 56 - úlohy 1,2. 

VLA - Prečo chodíme do školy - str. 44,45. Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-43.

SJL - Podstatné mená - str. 76 - úlohy 4,5,7,8,opakovanie s Opkom Hopkom palec hore.

SJL - Č - Kačacia dolina - str. 86,87 - čítať, úlohy 1,2,3,4,5.

 

UTOROK - 5.3.2019

SJL - Podstatné mená - str. 75 - úlohy 1,2,3.

MAT - Učebnica - str. 55 - úlohy 1,2,3,4. 

SJL - Č - Kto do Veľkej noci... - str. 84 - čítať, úlohy 1,2.

 

PONDELOK - 4.3.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 19.

SJL - Podstatné mená - str. 74 - úloha 4.

PVC - budúci týždeň si na hodinu prineste akúkoľvek krabičku (od zubnej pasty, voňavky, mydla....)

 

PIATOK - 1.3.2019

Návšteva divadelného predstavenia ČERVENÁ ČIAPOČKA v Prešove.

 

ŠTVRTOK - 28.2.2019

SJL - Opakovanie vybraných slov. Podstatné mená - str. 74 - 2,3.

SJL - Č - Strigônska oblievačka - str. 81,82,83 - čítať, úlohy 1,2,3,4.

MAT - Učebnica - str. 54 - úlohy 3,6,8,10. Pracovný zošit - str. 18.

PDA - Človek - opakovanie. Základné prejavy života živočíchov - str. 38,39 - naučiť sa. 

 

STREDA - 27.2.2019

MAT - Učebnica - str. 53 - úlohy 6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 17.

SJL - Č - Čo vedeli už naši prarodičia - str. 85 - čítať, úlohy 1,2.

VLA - Prečo chodíme do školy - str. 44,45. Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-43.

SJL - Podstatné mená - str. 73 - vedieť. Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací test a diktát - bude vo štvrtok, v stredu idú dievčatá na hádzanú.

 

UTOROK - 26.2.2019

SJL - Slovné druhy - str. 72 - úlohy 3,4,5,6. Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací test a diktát - bude vo štvrtok, v stredu idú dievčatá na hádzanú.

SJL - Č - Jar - str. 80 - čítať, úlohy 1,2,3.

MAT - Učebnica - str. 53 - úlohy 1,2,3,4,5.

 

PONDELOK - 25.2.2019

MAT - Učebnica - str. 52 - úlohy 1,2,3,6,7.

SJL - Slovné druhy - str. 71. Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací test a diktát - bude v stredu.

 

PIATOK - 15.2.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 15,16. DÚ na jarné prázdniny - opakovať násobilku,delilku, sčítanie, odčítanie a geometriu.

SJL - Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací test a diktát.

 

ŠTVRTOK - 14.2.2019

SJL - Č - Text z učebnice vastivedy - Studňa lásky - naučiť sa čítať a priniesť si na čítanie učebnicu vlastivedy - str. 70,71. Je to posledný text na čítanie z vlastivedy, v utorok po prázdninách si prineste aj čítanku aj vlastivedu.

SJL - Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací diktát, zopakuj vybrané slová z.

MAT - Pracovný zošit - str. 13,14.

PDA - Človek - zopakovať od str. 30 po 37. Nové učivo nepreberáme, pretože chýba veľa detí a je to dôležité a ťažké učivo. Preberieme si to spolu. 

 

STREDA - 13.2.2019

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie7 - str. 51. Pracovný zošit - str. 12.

VLA - Spoznávame dejiny - opakovať str. 35-42. Nové učivo nepreberáme, pretože chýba veľa detí a je to dôležité a ťažké učivo. Preberieme si to spolu. 

SJL - Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací diktát, zopakuj vybrané slová s,v.

SJL - Č - Text z učebnice vastivedy - Stolček - naučiť sa čítať a priniesť si na čítanie učebnicu vlastivedy - str. 68,69.

 

UTOROK - 12.2.2019

SJL - Opakovanie vybraných slov - priprav sa na opakovací diktát, zopakuj vybrané slová p,r.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie7 - str. 50. Pracovný zošit - str. 11.

SJL - Č - Text z učebnice vastivedy (dnes z 11 detí, ktoré boli v škole, 6 detí nemalo učebnicu vlastivedy, z ktorej je text na čítanie. Ako sa včera doma pripravovali, ako čítali, ako boli skontrolované??? - iba som si potrebovala vyliať srdce) - Jašteričky - naučiť sa čítať a priniesť si na čítanie učebnicu vlastivedy - str. 64,65.

HUV - Ešče som še neoženil 

 

PONDELOK - 11.2.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 9,10.

SJL - Opakovanie vybraných slov - str. 70 - úlohy - 6, diktát - vybrané slová po z - precvičuj, priprav sa na opakovací diktát, zopakuj vybrané slová b,m.

 

PIATOK - 8.2.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 8.

SJL - Opakovanie vybraných slov - str. 69 - úlohy - 2,3,4 - precvičuj, priprav sa na diktát.

 

ŠTVRTOK - 7.6.2019

SJL - Vybrané slová po z - str. 68 - precvičuj, priprav sa na diktát.

SJL - Č - Text z učebnice vastivedy - Levočská biela pani - naučiť sa čítať a priniesť si na čítanie učebnicu vlastivedy - str. 62,63.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 6 - str. 49 - úlohy 1,2,3,4,6,8,5.

TEV - trénovať mostík z ľahu, sviečku, kotúle vpred a vzad.

PDA - Pitný režim - str. 36,37 - naučiť sa. Pozor - končí téma - človek - zopakovať od str. 30 po 37. 

 

STREDA - 6.2.2019

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 6 - str. 48 - úlohy 3,4,5,6,7,9. Pracovný zošit - str. 7. 

VLA - Spoznávame dejiny - Predmety ako svedkovia doby - str. 40,41 - zopakovanie z minulej hodiny. Svätopluk a jeho sláva - str. 42,43 - naučiť sa.

Dobrovoľný projekt - predstav deťom z budúcnosti jednu, pre teba v dnešnej dobe dôležitú vec - nakresli a napíš na papier.

SJL - Č - Text z učebnice vastivedy - Povesť o Svätoplukových prútoch - naučiť sa čítať a priniesť si na čítanie učebnicu vlastivedy - str. 42,43.

SJL - Vybrané slová po z - str. 68 - precvičuj, priprav sa na diktát.

 

UTOROK - 5.2.2019

SJL - Vybrané slová po z - str. 66,67 - nauč sa.

TEV - trénovať mostík z ľahu, sviečku, kotúle vpred a vzad.

SJL - Č - Kačacia dolina - str. 86,87.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 6 - str. 48 - úlohy 1,2 - naučiť sa.

HUV - A ja taka dzivočka

https://www.youtube.com/watch?v=zK3I7AjyJ-0

 

PONDELOK - 4.2.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 6,G2.

SJL -  Rozprávanie príbehu podľa osnovy - str. 65. Vybrané slová po z - str. 66,67 - nauč sa.

 

PIATOK - 1.2.2019

Polročné prázdniny

 

ŠTVRTOK - 31.1.2019

MAT - Pracovný zošit - str. 4,5, G1.

SJL -  Vybrané slová po v - str. 64 - opakuj.

PDA - Vylučovacia sústava - str. 34,35 - naučiť sa. 

SJL -Č - Snívaníčko - str. 78 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

STREDA - 30.1.2019

SJL -  Vybrané slová po v - str. 64 - opakuj.

MAT - precvičovanie.

 

UTOROK - 29.1.2019

SJL -  Vybrané slová po v - str. 63 - naučiť sa.

SJL -Č - Hra pre tvoje modré oči - str. 74,75,76,77 - nacvičovať plynulé čítanie.

MAT - Pracovný zošit - str. 2,3. 

HUV - Ej, Zalužicki poľo - slová v zošite na čítanie, naučiť sa, 

link k pesničke: https://www.youtube.com/watch?v=NLuqCE2jw_I

 

PONDELOK - 28.1.2019

MAT - Dnes deti dostali pracovný zošit 2. časť. Pracovný zošit - str. 1. 

SJL -  Vybrané slová po v - str. 62,63 - naučiť sa.

 

PIATOK - 25.1.2019

SJL -  Vybrané slová po v - str. 62 - naučiť sa.

MAT - Čas - pracovný zošit - str. 65,66 - dokončiť celý pracovný zošit (okrem stredovej prílohy), vystrihnúť peniaze, v pondelok priniesť zošit aj peniaze.

 

ŠTVRTOK - 24.1.2019

SJL -  Vybrané slová po v - str. 61 - naučiť sa.

SJL -Č - Hra pre tvoje modré oči - str. 74,75 - nacvičovať plynulé čítanie.

MAT - Čas - pracovný zošit - str. 64.

PDA - Zdravé stravovanie - str. 32,33 - naučiť sa. 

 

STREDA - 23.1.2019

MAT - Čas - pracovný zošit - str. 63.

SJL -Č - Ľubomír Feldek - str. 73 - nacvičovať plynulé čítanie.

VLA - Spoznávame dejiny - Prečo sa ľudia usadili na našom území - str. 38,39 - naučiť sa.

SJL - Opakovanie - diktát.

 

UTOROK - 22.1.2019

SJL - Opakovanie - polročný test.

MAT - Čas - učebnica - str. 47. 

SJL -Č - Po stopách umenia - str. 72 - nacvičovať plynulé čítanie.

HUV - Ej, Zalužicki poľo

https://www.youtube.com/watch?v=NLuqCE2jw_I&list=RDNLuqCE2jw_I&start_radio=1

 

PONDELOK - 21.1.2019

MAT - Opakovanie - test. 

SJL - Opis textu - 2.časť - str. 59,60.  Opakovanie  - literárne pojmy - na polročný test - bude v utorok.

 

PIATOK - 18.1.2019

MAT - Geometria - učebnica - str. 86. Pracovný zošit - str. G13, G14.Opakovanie na polročný test - úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, porovnávanie, premena jednotiek dĺžky, zložená slovná úloha a geometria. Test bude v pondelok - prineste si pravítko a zastrúhanú ceruzku. 

SJL - Vybrané slová po s - str. 58. Opakovanie na polročný test - bude v utorok.

 

ŠTVRTOK - 17.1.2019

SJL - Vybrané slová po s - str. 58. Opakovať vybrané slová po s. Opakovať od začiatku šk. roka - bude polročný test.

PDA - Opakovanie - test. 

MAT - Geometria - učebnica - str. 85. Pracovný zošit - str. G12. Opakovať od začiatku roka - bude polročné opakovanie.

SJL -Č - Dievčatko so zápalkami - str. 51,52,53 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

 

STREDA - 16.1.2019

MAT - Zaokrúhľovanie čísel na desiatky - učebnica - str. 46. Pracovný zošit - str. 61,60. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - viac precvičujte.

VLA - Spoznávame dejiny - Časová priamka - str. 36,37 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - v piatok a pondelok ešte skúšam, kto si chce opraviť.

SJL - Vybrané slová po s - str. 57. 

SJL -Č - Dievčatko so zápalkami - str. 51,52,53 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 15.1.2019

SJL - Vybrané slová po s - str. 56. 

MAT - Zaokrúhľovanie čísel na desiatky - učebnica - str. 46. Pracovný zošit - str. 61,59. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - viac precvičujte.

SJL -Č - Dievčatko so zápalkami - str. 51,52,53 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

PONDELOK - 14.1.2019

MAT - Zaokrúhľovanie čísel na desiatky - učebnica - str. 46. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - písali sme matematický diktát na násobenie a delenie, viac precvičujte.

 

PIATOK - 11.1.2018

MAT - Učebnica - Trojciferné čísla -pracovný zošit - str. 57,58. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - písali sme matematický diktát na násobenie a delenie, viac precvičujte.

SJL - Vybrané slová po s - str. 55. Diktát - vybrané slová po r.

 

ŠTVRTOK - 10.1.2019

SJL - Vybrané slová po s - str. 55. Opakovať vybrané slová po r.

PDA - Tráviaca sústava - str. 30,31 - naučiť sa. Opakovať od začiatku - bude test. 

SJL -Č - divadelná hra - O 12 mesiačikoch - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Učebnica - Trojciferné čísla - str. 45. Pracovný zošit - str. 56. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0.

 

STREDA - 9.1.2019

MAT - Učebnica - Trojciferné čísla - str. 44. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0.

VLA - Spoznávame dejiny - ČAsová priamka - str. 36,37 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - bude test.

SJL - Vybrané slová po s - str. 54. Opakovať vybrané slová po r.

SJL -Č - divadelná hra - O 12 mesiačikoch - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 8.1.2019

SJL - Opis predmetu - str. 53. Opakovať vybrané slová po r.

SJL -Č - Dievčatko so zápalkami - str. 51,52,53 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Učebnica - Trojciferné čísla - str. 43. Pracovný zošit - str. 54. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0.

 

PIATOK - 21.12.2018

Filmové predstavenie - GRINCH

 

ŠTVRTOK - 20.12.2018

MAT - Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - po prázdninách skúšam. 

Učebnica - Trojciferné čísla - str. 42 - úlohy 1,2,3,4,5,6,8. Pracovný zošit - str. 49,50.

PDA - Objem a hmotnosť - str. 28,29 - naučiť sa. Opakovať od začiatku, po prázdninách písomka. 

 

STREDA - 19.12.2018

MAT - Učebnica - str. 85. Pracovný zošit - str. 8,9,10 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. 

Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

Učebnica - Trojciferné čísla - str. 41 - úlohy 4,5,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 47,48.

VLA - Po turistických chodníčkoch - str. 32,33 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 52 - 4 prsty hore - pravopisné cvičenie. Opakovať vybrané slová - po prázdninách skúšam.

SJL -Č - Kapitán Kukuk - str. 68,69,70,71 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 18.12.2018

SJL - Vybrané slová po r - str. 52 - úlohy 32,diktát - prepis,3 prsty hore.

MAT - Učebnica - str. 82,83. Pracovný zošit - str. 6,7 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. 

Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

Učebnica - Trojciferné čísla - str. 39,40 - úlohy 3,4,5, str. 41 - úlohy 1,2,3 - určovanie čísla pomocou štvorčekov zo str. 40.

SJL -Č - Kapitán Kukuk - str. 68,69,70 - po:ilustráciu - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

PONDELOK - 17.12.2018

SJL - Vybrané slová po r - str. 51 - úlohy 28,29, str. 52 - úloha 30.

MAT - Učebnica - str. 80,81 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. Učebnica - Trojciferné čísla - str. 39,40 - úlohy 1,2 - určovanie čísla pomocou štvorčekov zo str. 40.

 

PIATOK - 14.12.2018

MAT - Učebnica - str. 79 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 51 - úlohy 22,23,24,25.

 

ŠTVRTOK - 13.12.2018

SJL - Vybrané slová po r - str. 50 - úlohy 17,18,19,20,21.

SJL -Č - Kapitán Kukuk - str. 68,69 - po: aby sme si ich mohli lepšie obhliadnuť - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Pracovný zošit - Geometria - str. 5. Učebnica - str. 78 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

PDA - Rozpúšťanie a topenia - str. 26,27 - naučiť sa. 

 

 

STREDA - 12.12.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria - str. 4 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

VLA - Slovensko plné záhad - str. 30,31 - naučiť sa, opakovanie od str. 26 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 49 - úlohy 10,11,12,13,14.

SJL -Č - Vaňové moria - str. 66 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 11.12.2018

MAT - Učebnica - str. 38 - Zhrnutie. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 48 - úlohy 6,7,8.

SJL -Č - Prechádzka - str. 65 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

PONDELOK - 10.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 45 - Vyskúšaj sa.

SJL - Vybrané slová po r - str. 48 - úlohy 3,4,5.

 

PIATOK - 7.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 46 - Úlohy koníka Skočka.

SJL - Vybrané slová po r - str. 47

 

ŠTVRTOK - 6.12.2018

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa - takto ma dnes deti privítali ráno v triede. 

 

STREDA - 5.12.2018

MAT - Učebnica - Riešenie slovných úloh - str. 37 - úlohy 5,6,7,8,9. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

VLA - Lesy - naše pľúca - str. 28,29 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 47. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Modrá hojdačka - str. 64 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 4.12.2018

SJL - Opakovanie vybraných slov po b,m,p - str. 46 - úloha - diktát prepis. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Biela ako sneh... - str. 61,62 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Učebnica - Riešenie slovných úloh - str. 36 - úlohy 1,2,3,4. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

 

PONDELOK - 3.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 42,43. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Opakovanie vybraných slov po b,m,p - str. 46 - úlohy 1,2,4. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

 

PIATOK - 30.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 35. Pracovný zošit - str. 41. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Reklama - str. 45. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

 

ŠTVRTOK - 29.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 34. Pracovný zošit - str. 40. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po p - pracovný list. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Biela ako sneh... - str. 61,62 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

PDA - Telesná teplota - str. 25 - naučiť sa. Opakovanie od začiatku po teplo - bude test.

 

STREDA - 28.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 33 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 39. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po p - diktát, pracovný list. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

VLA - Rieky - dar života - str. 26,27 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - skúšam.

SJL -Č - Ľudová rozprávka - str. 60 - vedieť.

 

UTOROK - 27.11.2018

SJL - Vybrané slová po p -  str. 44 - úlohy diktát - prepis, opakovanie s Opkom Hopkom, jeden palec hore. Opakovať vybrané slová po b,m,p - bude diktát a skúšam.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 5 - str. 32 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,10. Pracovný zošit - str. 38. Naučiť sa násobilku a delilku po 5, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4 - skúšam.

SJL -Č - Krásne a múdre... - str. 59,60 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

 

PONDELOK - 26.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 43 - úlohy 22,23, str. 44 - úloha 24. Opakovať vybrané slová po b,m,p - bude diktát a skúšam.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 5 - str. 31 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7. Pracovný zošit - str. 37. Naučiť sa násobilku a delilku po 5, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4 - skúšam.

 

PIATOK - 23.11.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 35,36. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

SJL - Vybrané slová po p. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

 

ŠTVRTOK - 22.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 42 - úloha 17, str. 43 - úlohy 18,19,21. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56,57,58, trénovať prepis textu. 

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 4 - str. 29 - úloha 8, str. 30 - úlohy 1,2,3,4,5,9. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

PDA - Teplota - str. 22,23,24 - naučiť sa. Opakovanie od začiatku po teplo - bude test.

 

STREDA - 21.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 4 - str. 29 - úlohy 1,2,3,5,7. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

VLA - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - test - deti, ktoré neboli v škole si napíšu test po návrate, tak sa prosím pripravte.

SJL - Vybrané slová po p - str. 41 - úloha 9, str. 42 - úlohy 11,12,13,14,15. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56,57, trénovať prepis textu. 

 

UTOROK - 20.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 40 - úlohy 1,3, str. 41 - úlohy 4,5,6,7,8,9. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56 po: Moje jabĺčka sú už dávno zrelé., trénovať prepis textu. 

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 28 - úlohy 1,2,4,5,6,7,8. Pracovný zošit - str. 34. Zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

 

PONDELOK - 19.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 27 - úlohy 1,2,4,5,7,11. Pracovný zošit - str. 33. Zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

SJL - Vybrané slová po p - str. 40 - úloha 2. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

 

PIATOK - 16.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 26 - úlohy 1,2,4,5,6,7. Pracovný zošit - str. 32. Naučiť sa násobilku a delilku po 3 a zopakovať po 1 a 2.

SJL - Pozvánka - str. 39 - úlohy 1,2,3. Opakovať vybrané slová po b,m.

 

ŠTVRTOK - 15.11.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 30,31. Opakovať násobilku a delilku po 1,2.

SJL - Opakovať vybrané slová po b,m - skúšam a bude diktát.

SJL -Č - Zimná záhada - str. 53 - úlohy 1,2,3,4,5 - V ľadovom zrkadle, Ľudové hádanky o zime - str. 55 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

PDA - Počasie - str. 19,20,21 - naučiť sa.

 

STREDA - 14.11.2018

MAT - Učebnica - str. 24 - tabuľka násobenia a delenia po 2, str. 25  úlohy 1,2,4,5,6. Pracovný zošit - str. 30,31.

SJL - Vybrané slová po m - str. 38 - úloha 2 prsty hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

VLA - Objavujeme Slovensko - str. 24,25 - Krásy našich hôr - naučiť sa podľa učebnice a zošita, vedieť ukázať na mape pohoria a národné parky. Opakovať - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - bude test.

SJL -Č - Rým, Rýmy zimy - str. 54 - úlohy 1,2,3,1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. Vedieť čo je rým. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

UTOROK - 13.11.2018

MAT - Učebnica - str. 24 - úlohy 1,2,3,4,5,6,8,9, str. 25  úloha 3.

SJL - Vybrané slová po m - str. 38 - úloha opakovanie s Opkom Hopkom, 1 prst hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

SJL -Č - Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy - str. 48,49,50 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

PONDELOK - 12.11.2018

SJL - Putujeme za písmom - napíš svoje meno egyptským obrázkovým písmom. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

MAT - Pracovný zošit - str. 28.

INF - Trénovať písanie textov na počítači - orientácia na klávesnici.

 

PIATOK - 9.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 1 - str. 23 - úlohy 1,2,3,4,5,6. Pracovný zošit - str. 28.

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 21,22, str. 37 - úlohy 27,28, str. 38 - úloha 3 prsty hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

 

ŠTVRTOK - 8.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 1. časť - str. 22 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,12.

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 21,22, str. 37 - úlohy 23,24,25,26,27.

SJL -Č - O bratislavskom Valdherovi - str. 46,47 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

PDA - Vzduch a vietor - str. 16,17,18 - naučiť sa.

 

STREDA - 7.11.2018

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 17,18,9,20.

MAT - Učebnica - Delenie na rovnaké časti - str. 20 - úlohy 3,4,5,6,7,9, str. 21 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,9. 

SJL -Č - Zimné pranostiky - str. 45 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

VLA - Objavujeme Slovensko - str. 22,23 - Kde sa nachádza Slovensko - naučiť sa podľa učebnice a zošita. Opakovať - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - bude test.

 

UTOROK - 6.11.2018

SJL -Č - Pánko Snehulianko - str. 44,45 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

SJL - Vybrané slová po m - str. 35 - úlohy 12,13,14,15,16.

MAT - Učebnica - Delenie na rovnaké časti - str. 20 - vedieť žltý obdlžník, úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 27 - úlohy 1,2,3.

 

PONDELOK - 5.11.2018

MAT - Pracovný zošit - stredová prílohy - počítacie tabuľky 11 - 15.

SJL - Vybrané slová po m - str. 34 - úlohy 6,7,8,9, str. 35 - úlohy 10,11.

 

PIATOK - 26.10.2018

SJL - Vybrané slová po m - str. 33 - úlohy 1,2, str. 34 - úlohy 3,4,5.

MAT - Pracovný zošit - stredová prílohy - počítacie tabuľky 2 - 10.

 

ŠTVRTOK - 25.10.2018

SJL - Diktát.

SJL -Č - Bebek z Krásnej Hôrky - str. 39 - 42 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

MAT - Učebnica -  str. 19 - úlohy 1,2,3,4.

PDA - Voda - plávajúce a neplávajúce predmety - str. 12,13,14,15 - naučiť sa.

 

STREDA - 24.10.2018

MAT - Učebnica -  str. 18 - úlohy 4,5,7,8. Pracovný zošit - stredová príloha - počítacie tabuľky 1.

VLA - Ako vzniká mapa 2 - str. 18,19 naučiť sa podľa učebnice a zošita. 

SJL - Učebnica - Inzerát - str. 31 - úlohy 2,3, str. 32 - úlohy 4,5, -  opakovať vybrané slová po b - nacvičovať na diktát.

SJL -Č - Počul som raz, že..., Povesť - str. 38 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

 

UTOROK - 23.10.2018

SJL - Učebnica - Inzerát - str. 31 - úlohy 1,2 -  opakovať vybrané slová po b - nacvičovať na diktát.

SJL -Č - Počul som raz, že..., Povesť - str. 38 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 18 - úlohy 1,2,3. Pracovný zošit - str. 26.

 

PONDELOK - 22.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy palec hore 1,2 -  opakovať vybrané slová - nacvičovať na diktát. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úloha 3. Pracovný zošit - str. 25.

INF - textový editor - orientácia na klávesnici, skúšať písanie textov, písanie veľkých písmen, dlžňov, mekčeňov, bodiek, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

 

PIATOK - 19.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy 23, diktát - prečítať - opakovať vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 24.

 

ŠTVRTOK - 18.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 29 - úlohy 17,18,19,20,21, - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - O bohatom palci - str. 37 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 2,3.

PDA - Kolobeh vody v prírode - str. 10,11 - naučiť sa.

Kolobeh vody v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

 

 

STREDA - 17.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 23. Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úloha 1.

VLA - Ako vzniká mapa 1 - str. 16,17 naučiť sa podľa učebnice a zošita. 

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 28 - úlohy 9,10,11,12,13,14,15,16 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)  

 SJL -Č - Tomáš Janovic - str. 36 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

UTOROK - 16.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 27 - úlohy4,5,6,7,8 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - Môj veľký brat výmyselník - str. 29,30,31,32 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 14 - úlohy 1,2,3,4.

 

PONDELOK - 15.10.2018

MAT - Vstupný test.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 26 - úlohy 1,2, str. 27 - úloha 3 - naučiť sa vybrané slová. Napíš na papier oznam o narodeninách.

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

 

PIATOK - 12.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 21,22. Spoločné opakovanie učiva 2.ročníka - pondelok - vstupný test.

SJL - Učebnica - Oznámenie - str. 25 - úlohy 1,2,3. Napíš na papier oznam o narodeninách.

 

ŠTVRTOK - 11.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 24 - úlohy 5,6,7,opakovanie s Opkom Hopkom, palec hore. 

MAT - Učebnica -  str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úlohy 2,3,4,5,6.

Pracovný zošit - str. 20.

Končíme opakovanie z 2.ročníka - zajtra - vstupný test.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8,9 - naučiť sa.

SJL -Č - Ohňostroj pre deduška - str. 33,34,35 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

STREDA - 10.10.2018

MAT - Učebnica - str. 12 - Hodinové úlohy - úloha 1. Vyber správnu možnosť - úlohy 1,2,3,4,5,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

Učebnica - str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úloha 1.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 23 - úlohy 1,3,4. 

SJL -Č - Ester a Albatros - str. 27,28 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatku odovzdať.

VLA - Význam plánu - str. 14,15 naučiť sa podľa učebnice a zošita. Na budúcu hodinu si prineste obrázky rôznych zvierat, urobíme si plán ZOO. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam. 

 

UTOROK - 9.10.2018

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - úlohy 1,2, str. 22 - úlohy 3,4,5,6,opakovanie s Opkom Hopkom, úloha palac hore.

MAT - Pracovný zošit - str. 19. Učebnica - str. 12 - Slovné úlohy z lesa - úlohy 1,2. Hodinové úlohy - začali sme prvé dvoje hodiny. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

SJL -Č - Rozprávka o tom, prečo je ujec ujcom - str. 26 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

 

PONDELOK - 8.10.2018

SJL - Písanie - písané písmo a,A - pracovný list.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 4,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

INF - textový editor - orintácia na klávesnici, skúšať písanie textov, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

PVC - Človek a technika - na papier veľkosti A5 nalepte a napíšte príklady ako nám technika pomáha a ako škodí - priniesť v pondelok 15.10.2018.

 

PIATOK - 5.10.2018

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 1,3. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - opakovanie hlásky.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

 

ŠTVRTOK - 4.10.2018

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

SJL -Č - Telefón - str. 21,22,23 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

MAT - Pracovný zošit  - str. 17,18. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

TSV - poprosím zobrať domov veci, budúci týždeň priniesť dlhé tepláky a bundy, aby sme mohli cvičiť aj vonku.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8 - naučiť sa.

 

STREDA - 3.10.2018

MAT - Pracovný zošit  - str. 16,17.

VLA - Ako vyzerajú veci pri podľade zhora - str. 12,13 naučiť sa podľa učebnice a zošita. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam.

SJL - učebnica - Správa - str. 20 - úlohy 2,3.

Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

SJL -Č - Telefón - str. 24 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

 

 

UTOROK - 2.10.2018

SJL -Č - Moja prvá kniha o počítačoch - str. 20 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie.

SJL - Vstupný test.

Putujeme za písmom - str. 6,7.

MAT - Učebnica - str. 10 - úlohy - 1,2,4.

HUV + SJL - Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

 

PONDELOK - 1.10.2018

SJL - učebnica - Správa - str. 20.

MAT - Pracovný zošit - str. 15.

 

PIATOK - 28.9.2018

MAT - Učebnica - str. 8 - úlohy 1,8, str. 9 - úloha 7.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 19 - úlohy 13

Spoločné opakovanie na test - napíšeme ho v pondelok - 1.10.2018.

 

ŠTVRTOK - 27.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 18 - úlohy 9,10,11,12.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Malý Muk v deviatom leveli - str. 18,19 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

MAT - Pracovný zošit - str. 13,14.

PDA - Voda a jej skupenstvá - str. 6 - naučiť sa.

 
 

 

STREDA - 26.9.2018

MAT - Učebnica - str. 1 - úloha - 1, pracovný zošit - str. 12.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 17 - úlohy 4,5,6,7,8.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

VLA - Ako sa orientovať podľa svetových strán - str. 10,11 naučiť sa podľa učebnice aj podľa prezentácií.

Prezentácie:

Ako sa orientovať podľa svetových strán.ppt (3003392)

Ako sa orientovať podľa svetových strán.pptx (1136106)

SJL -Č - Ak uhádneš moje meno, Kamarát - str. 17 - úlohy 1,2,1,2 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

UTOROK - 25.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 16 - úlohy 1,2,3.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Rohožka majstra rozpravkára - str. 16 - úlohy 1,2,3, Literárna postava.

MAT - Učebnica - str. 6 - úlohy - 1,2,3,4,5,7.

 

PONDELOK - 24.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 3. Učebnica - str. 78 - úlohy - 2,5.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15 - Moj príbeh - napísať krátky príbeh.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

Putujeme za písmom - str. 4,5.

 

PIATOK - 21.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 1,2.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15.

 

ŠTVRTOK - 20.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 14 - úloha - palec hore, skúšanie abecedy.

SJL -Č - O knihách - str. 15 - úlohy 1,2,3.

MAT - Učebnica - str. 5 - úlohy 1,2,3,4,5,7. 

PDA - Voda a jej zdroje - str. 4,5 - naučiť sa.

 

STREDA - 19.9.2018

MAT - Učebnica - str. 2 - úlohy 1,3, str. 3 - úlohy 4,5,8, str. 4 - úlohy 1,2,4.

VLA - Krajina - str. 8,9  - pracovný list - naučiť sa.

SJL - učebnica - Abeceda - str. 12 - úlohy 14,15,16, str. 13 - úlohy 17,18,19.

Anj - p.u. Gnoriková - slovná zásoba podľa knihy str. 28, čítať s porozumením.

SJL -Č - pracovný list k textu Mach a Šebestová, učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

 

UTOROK - 18.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 11 - úlohy 5,6,7,8,9,10, str. 12 - úlohy 12,13.

MAT - Pracovný zošit - str. 9,10,11.

SJL -Č - učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

Putujeme za písmom - str. 2,3.

 

PONDELOK - 17.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 9,10, 11 - úloha 4.

MAT - Pracovný zošit - str. 6,7,8.

 

PIATOK - 14.9.2018

SJL - učebnica - str. 7,8.

MAT - Pracovný zošit - str. 2,3,4,5.

 

ŠTVRTOK - 13.9.2018

SJL - učebnica - str. 6 - De,te,ne,le/di,ti,ni,li. Blahoželanie - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - učebnica - str.6 - 9 - O tom, ako Mach a Šebestová ... - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

PDA - Látky a ich skupenstvá - str. 2,3 - naučiť sa.

 

STREDA - 12.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

VLA - Krajina - str. 8,9 - naučiť sa.

SJL - učebnica - str. 5 - Písanie i/í a y/ý po tvrdých ...- úlohy 1,2,3.

SJL -Č - učebnica - str. 10 - Hodina čítania - úlohy 1,2,3 - čítať.

 

UTOROK - 11.9.2018

SJL - učebnica - str. 4 - Delenie hlások. Pozdravy - úlohy 1,2,3,7.

SJL -Č - učebnica - str. 5 - Kde bolo, tam nebolo... - úlohy 1,2,3 - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

 

PONDELOK - 10.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

SJL - učebnica - str. 3 - Rozlišovacie znamienka. Predstavenie sa - úlohy 1,2,3,4.

 

PIATOk - 7.9.2018

Didaktické hry

 

ŠTVRTOK - 6.9.2018

SJL - učebnica - str. 2 - Opakovanie s Opkom Hopkom - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, učebnica - str. 4 - September - úlohy 1,2, čítať.

MAT - počítanie príkladov.

TSV - úvodná hodina.

 

STREDA - 5.9.2018

MAT - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, počítanie príkladov.

VLA - rozdávanie zošitov, úvodná hodina.

SJL - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, prepis básne.

ANJ - 8,70€ - na pracovný zošit.

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)