Novoročné posedenie a tvorivé dielne.

Milí rodičia, veľmi Vám ďakujem za pomoc. Vybrali sme/ste si Novoročné posedenie. Stretneme sa vo štvrtok - 10.1.2019 o 16:00 v našej triede. Už sa na Vás veľmi teším.

Prajem Vám šťastné, bohaté a hlavne pokojné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2019.

PIATOK - 14.12.2018

MAT - Učebnica - str. 79 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 50 - úlohy 22,23,24,25.

 

ŠTVRTOK - 13.12.2018

SJL - Vybrané slová po r - str. 50 - úlohy 17,18,19,20,21.

SJL -Č - Kapitán Kukuk - str. 68,69 - po: aby sme si ich mohli lepšie obhliadnuť - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Pracovný zošit - Geometria - str. 5. Učebnica - str. 78 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

 

STREDA - 12.12.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria - str. 4 - trénovať rysovanie, meranie aj v milimetroch. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

VLA - Slovensko plné záhad - str. 30,31 - naučiť sa, opakovanie od str. 26 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 49 - úlohy 10,11,12,13,14.

SJL -Č - Vaňové moria - str. 66 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 11.12.2018

MAT - Učebnica - str. 38 - Zhrnutie. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 48 - úlohy 6,7,8.

SJL -Č - Prechádzka - str. 65 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

PONDELOK - 10.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 45 - Vyskúšaj sa.

SJL - Vybrané slová po r - str. 48 - úlohy 3,4,5.

 

PIATOK - 7.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 46 - Úlohy koníka Skočka.

SJL - Vybrané slová po r - str. 47

 

ŠTVRTOK - 6.12.2018

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa - takto ma dnes deti privítali ráno v triede. 

 

STREDA - 5.12.2018

MAT - Učebnica - Riešenie slovných úloh - str. 37 - úlohy 5,6,7,8,9. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

VLA - Lesy - naše pľúca - str. 28,29 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po r - str. 47. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Modrá hojdačka - str. 64 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

 

UTOROK - 4.12.2018

SJL - Opakovanie vybraných slov po b,m,p - str. 46 - úloha - diktát prepis. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Biela ako sneh... - str. 61,62 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu.

MAT - Učebnica - Riešenie slovných úloh - str. 36 - úlohy 1,2,3,4. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam. 

 

PONDELOK - 3.12.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 42,43. Zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5,0 - skúšam.

SJL - Opakovanie vybraných slov po b,m,p - str. 46 - úlohy 1,2,4. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

 

PIATOK - 30.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 35. Pracovný zošit - str. 41. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Reklama - str. 45. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

 

ŠTVRTOK - 29.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 34. Pracovný zošit - str. 40. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po p - pracovný list. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

SJL -Č - Biela ako sneh... - str. 61,62 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

PDA - Telesná teplota - str. 25 - naučiť sa. Opakovanie od začiatku po teplo - bude test.

 

STREDA - 28.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 0 - str. 33 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 39. Naučiť sa násobilku a delilku po 0, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4,5 - skúšam.

SJL - Vybrané slová po p - diktát, pracovný list. Opakovať vybrané slová po b,m,p - skúšam.

VLA - Rieky - dar života - str. 26,27 - naučiť sa, opakovanie od str. 21 - skúšam.

SJL -Č - Ľudová rozprávka - str. 60 - vedieť.

 

UTOROK - 27.11.2018

SJL - Vybrané slová po p -  str. 44 - úlohy diktát - prepis, opakovanie s Opkom Hopkom, jeden palec hore. Opakovať vybrané slová po b,m,p - bude diktát a skúšam.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 5 - str. 32 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,10. Pracovný zošit - str. 38. Naučiť sa násobilku a delilku po 5, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4 - skúšam.

SJL -Č - Krásne a múdre... - str. 59,60 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

 

PONDELOK - 26.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 43 - úlohy 22,23, str. 44 - úloha 24. Opakovať vybrané slová po b,m,p - bude diktát a skúšam.

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 5 - str. 31 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7. Pracovný zošit - str. 37. Naučiť sa násobilku a delilku po 5, zopakovať násobilku a delilku po 1,2,3,4 - skúšam.

 

PIATOK - 23.11.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 35,36. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

SJL - Vybrané slová po p. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

 

ŠTVRTOK - 22.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 42 - úloha 17, str. 43 - úlohy 18,19,21. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56,57,58, trénovať prepis textu. 

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 4 - str. 29 - úloha 8, str. 30 - úlohy 1,2,3,4,5,9. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

PDA - Teplota - str. 22,23,24 - naučiť sa. Opakovanie od začiatku po teplo - bude test.

 

STREDA - 21.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 4 - str. 29 - úlohy 1,2,3,5,7. Naučiť sa násobilku a delilku po 4, zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

VLA - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - test - deti, ktoré neboli v škole si napíšu test po návrate, tak sa prosím pripravte.

SJL - Vybrané slová po p - str. 41 - úloha 9, str. 42 - úlohy 11,12,13,14,15. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56,57, trénovať prepis textu. 

 

UTOROK - 20.11.2018

SJL - Vybrané slová po p - str. 40 - úlohy 1,3, str. 41 - úlohy 4,5,6,7,8,9. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

SJL -Č - Pani Zima - str. 56,57,58 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie str. 56 po: Moje jabĺčka sú už dávno zrelé., trénovať prepis textu. 

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 28 - úlohy 1,2,4,5,6,7,8. Pracovný zošit - str. 34. Zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

 

PONDELOK - 19.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 27 - úlohy 1,2,4,5,7,11. Pracovný zošit - str. 33. Zopakovať násobilku a delilku po 1 a 2 a 3.

SJL - Vybrané slová po p - str. 40 - úloha 2. Naučiť sa vybrané slová po p a opakovať vybrané slová po b,m.

 

PIATOK - 16.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 3 - str. 26 - úlohy 1,2,4,5,6,7. Pracovný zošit - str. 32. Naučiť sa násobilku a delilku po 3 a zopakovať po 1 a 2.

SJL - Pozvánka - str. 39 - úlohy 1,2,3. Opakovať vybrané slová po b,m.

 

ŠTVRTOK - 15.11.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 30,31. Opakovať násobilku a delilku po 1,2.

SJL - Opakovať vybrané slová po b,m - skúšam a bude diktát.

SJL -Č - Zimná záhada - str. 53 - úlohy 1,2,3,4,5 - V ľadovom zrkadle, Ľudové hádanky o zime - str. 55 - nacvičovať plynulé čítanie, trénovať prepis textu. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

PDA - Počasie - str. 19,20,21 - naučiť sa.

 

STREDA - 14.11.2018

MAT - Učebnica - str. 24 - tabuľka násobenia a delenia po 2, str. 25  úlohy 1,2,4,5,6. Pracovný zošit - str. 30,31.

SJL - Vybrané slová po m - str. 38 - úloha 2 prsty hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

VLA - Objavujeme Slovensko - str. 24,25 - Krásy našich hôr - naučiť sa podľa učebnice a zošita, vedieť ukázať na mape pohoria a národné parky. Opakovať - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - bude test.

SJL -Č - Rým, Rýmy zimy - str. 54 - úlohy 1,2,3,1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. Vedieť čo je rým. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

UTOROK - 13.11.2018

MAT - Učebnica - str. 24 - úlohy 1,2,3,4,5,6,8,9, str. 25  úloha 3.

SJL - Vybrané slová po m - str. 38 - úloha opakovanie s Opkom Hopkom, 1 prst hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

SJL -Č - Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy - str. 48,49,50 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

PONDELOK - 12.11.2018

SJL - Putujeme za písmom - napíš svoje meno egyptským obrázkovým písmom. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

MAT - Pracovný zošit - str. 28.

INF - Trénovať písanie textov na počítači - orientácia na klávesnici.

 

PIATOK - 9.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 1 - str. 23 - úlohy 1,2,3,4,5,6. Pracovný zošit - str. 28.

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 21,22, str. 37 - úlohy 27,28, str. 38 - úloha 3 prsty hore. Opakovať vybrané slová po m - skúšam a bude diktát.

 

ŠTVRTOK - 8.11.2018

MAT - Učebnica - Násobenie a delenie 1. časť - str. 22 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,12.

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 21,22, str. 37 - úlohy 23,24,25,26,27.

SJL -Č - O bratislavskom Valdherovi - str. 46,47 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

PDA - Vzduch a vietor - str. 16,17,18 - naučiť sa.

 

STREDA - 7.11.2018

SJL - Vybrané slová po m - str. 36 - úlohy 17,18,9,20.

MAT - Učebnica - Delenie na rovnaké časti - str. 20 - úlohy 3,4,5,6,7,9, str. 21 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7,9. 

SJL -Č - Zimné pranostiky - str. 45 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

VLA - Objavujeme Slovensko - str. 22,23 - Kde sa nachádza Slovensko - naučiť sa podľa učebnice a zošita. Opakovať - Ako sa vyznať vo svojom okolí - str. 7 - 20 - bude test.

 

UTOROK - 6.11.2018

SJL -Č - Pánko Snehulianko - str. 44,45 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

SJL - Vybrané slová po m - str. 35 - úlohy 12,13,14,15,16.

MAT - Učebnica - Delenie na rovnaké časti - str. 20 - vedieť žltý obdlžník, úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 27 - úlohy 1,2,3.

 

PONDELOK - 5.11.2018

MAT - Pracovný zošit - stredová prílohy - počítacie tabuľky 11 - 15.

SJL - Vybrané slová po m - str. 34 - úlohy 6,7,8,9, str. 35 - úlohy 10,11.

 

PIATOK - 26.10.2018

SJL - Vybrané slová po m - str. 33 - úlohy 1,2, str. 34 - úlohy 3,4,5.

MAT - Pracovný zošit - stredová prílohy - počítacie tabuľky 2 - 10.

 

ŠTVRTOK - 25.10.2018

SJL - Diktát.

SJL -Č - Bebek z Krásnej Hôrky - str. 39 - 42 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

MAT - Učebnica -  str. 19 - úlohy 1,2,3,4.

PDA - Voda - plávajúce a neplávajúce predmety - str. 12,13,14,15 - naučiť sa.

 

STREDA - 24.10.2018

MAT - Učebnica -  str. 18 - úlohy 4,5,7,8. Pracovný zošit - stredová príloha - počítacie tabuľky 1.

VLA - Ako vzniká mapa 2 - str. 18,19 naučiť sa podľa učebnice a zošita. 

SJL - Učebnica - Inzerát - str. 31 - úlohy 2,3, str. 32 - úlohy 4,5, -  opakovať vybrané slová po b - nacvičovať na diktát.

SJL -Č - Počul som raz, že..., Povesť - str. 38 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

 

UTOROK - 23.10.2018

SJL - Učebnica - Inzerát - str. 31 - úlohy 1,2 -  opakovať vybrané slová po b - nacvičovať na diktát.

SJL -Č - Počul som raz, že..., Povesť - str. 38 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 18 - úlohy 1,2,3. Pracovný zošit - str. 26.

 

PONDELOK - 22.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy palec hore 1,2 -  opakovať vybrané slová - nacvičovať na diktát. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úloha 3. Pracovný zošit - str. 25.

INF - textový editor - orientácia na klávesnici, skúšať písanie textov, písanie veľkých písmen, dlžňov, mekčeňov, bodiek, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

 

PIATOK - 19.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 30 - úlohy 23, diktát - prečítať - opakovať vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

MAT - Učebnica -  str. 17 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 24.

 

ŠTVRTOK - 18.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 29 - úlohy 17,18,19,20,21, - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - O bohatom palci - str. 37 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úlohy 2,3.

PDA - Kolobeh vody v prírode - str. 10,11 - naučiť sa.

Kolobeh vody v prírode: https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

 

 

STREDA - 17.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 23. Učebnica -  str. 16 - Delenie. Princíp delenia - úloha 1.

VLA - Ako vzniká mapa 1 - str. 16,17 naučiť sa podľa učebnice a zošita. 

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 28 - úlohy 9,10,11,12,13,14,15,16 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)  

 SJL -Č - Tomáš Janovic - str. 36 - úlohy 1,2 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

UTOROK - 16.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 27 - úlohy4,5,6,7,8 - naučiť sa vybrané slová. 

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

SJL -Č - Môj veľký brat výmyselník - str. 29,30,31,32 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatka odovzdať.

MAT - Učebnica -  str. 14 - úlohy 1,2,3,4.

 

PONDELOK - 15.10.2018

MAT - Vstupný test.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 26 - úlohy 1,2, str. 27 - úloha 3 - naučiť sa vybrané slová. Napíš na papier oznam o narodeninách.

Pesnička: vybrané slová po b - začiatok 13:15 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk

texty pesničiek:Škola hrou 1.doc (54784)

 

PIATOK - 12.10.2018

MAT - Pracovný zošit - str. 21,22. Spoločné opakovanie učiva 2.ročníka - pondelok - vstupný test.

SJL - Učebnica - Oznámenie - str. 25 - úlohy 1,2,3. Napíš na papier oznam o narodeninách.

 

ŠTVRTOK - 11.10.2018

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 24 - úlohy 5,6,7,opakovanie s Opkom Hopkom, palec hore. 

MAT - Učebnica -  str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úlohy 2,3,4,5,6.

Pracovný zošit - str. 20.

Končíme opakovanie z 2.ročníka - zajtra - vstupný test.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8,9 - naučiť sa.

SJL -Č - Ohňostroj pre deduška - str. 33,34,35 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do pondelka odovzdať.

 

STREDA - 10.10.2018

MAT - Učebnica - str. 12 - Hodinové úlohy - úloha 1. Vyber správnu možnosť - úlohy 1,2,3,4,5,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

Učebnica - str. 13 - Násobenie - Princíp násobenia - teoretická časť - úloha 1.

SJL - Učebnica - Vybrané slová - str. 23 - úlohy 1,3,4. 

SJL -Č - Ester a Albatros - str. 27,28 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. 

Pracovný list - písanie - písané písmo - dokončiť - do piatku odovzdať.

VLA - Význam plánu - str. 14,15 naučiť sa podľa učebnice a zošita. Na budúcu hodinu si prineste obrázky rôznych zvierat, urobíme si plán ZOO. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam. 

 

UTOROK - 9.10.2018

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - úlohy 1,2, str. 22 - úlohy 3,4,5,6,opakovanie s Opkom Hopkom, úloha palac hore.

MAT - Pracovný zošit - str. 19. Učebnica - str. 12 - Slovné úlohy z lesa - úlohy 1,2. Hodinové úlohy - začali sme prvé dvoje hodiny. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

SJL -Č - Rozprávka o tom, prečo je ujec ujcom - str. 26 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

 

PONDELOK - 8.10.2018

SJL - Písanie - písané písmo a,A - pracovný list.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 4,6. Končíme opakovanie z 2.ročníka koncom týždňa - vstupný test.

INF - textový editor - orintácia na klávesnici, skúšať písanie textov, zväčšovanie a zmenšovanie papiera a textu. 

PVC - Človek a technika - na papier veľkosti A5 nalepte a napíšte príklady ako nám technika pomáha a ako škodí - priniesť v pondelok 15.10.2018.

 

PIATOK - 5.10.2018

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 1,3. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

SJL - Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - opakovanie hlásky.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

 

ŠTVRTOK - 4.10.2018

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)

SJL -Č - Telefón - str. 21,22,23 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

MAT - Pracovný zošit  - str. 17,18. Končíme opakovanie z 2.ročníka - budúci týždeň - vstupný test.

TSV - poprosím zobrať domov veci, budúci týždeň priniesť dlhé tepláky a bundy, aby sme mohli cvičiť aj vonku.

PDA - Ako vzniká hmla, dážď, ľad,a sneh - str. 7,8 - naučiť sa.

 

STREDA - 3.10.2018

MAT - Pracovný zošit  - str. 16,17.

VLA - Ako vyzerajú veci pri podľade zhora - str. 12,13 naučiť sa podľa učebnice a zošita. POZOR - noste si na hodinu učebnicu a zošit a pripravujte sa - každú hodinu skúšam.

SJL - učebnica - Správa - str. 20 - úlohy 2,3.

Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

SJL -Č - Telefón - str. 24 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie. Verš - vedieť.

 

 

UTOROK - 2.10.2018

SJL -Č - Moja prvá kniha o počítačoch - str. 20 - úlohy 1,2,3 - nacvičovať plynulé čítanie.

SJL - Vstupný test.

Putujeme za písmom - str. 6,7.

MAT - Učebnica - str. 10 - úlohy - 1,2,4.

HUV + SJL - Abeceda - pesnička začína v tretej minúte - 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UWlzI1VV0pk 

text piesne:Abeceda.docx (11766)

 

PONDELOK - 1.10.2018

SJL - učebnica - Správa - str. 20.

MAT - Pracovný zošit - str. 15.

 

PIATOK - 28.9.2018

MAT - Učebnica - str. 8 - úlohy 1,8, str. 9 - úloha 7.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 19 - úlohy 13

Spoločné opakovanie na test - napíšeme ho v pondelok - 1.10.2018.

 

ŠTVRTOK - 27.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 18 - úlohy 9,10,11,12.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Malý Muk v deviatom leveli - str. 18,19 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičovať plynulé čítanie.

MAT - Pracovný zošit - str. 13,14.

PDA - Voda a jej skupenstvá - str. 6 - naučiť sa.

 
 

 

STREDA - 26.9.2018

MAT - Učebnica - str. 1 - úloha - 1, pracovný zošit - str. 12.

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 17 - úlohy 4,5,6,7,8.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

VLA - Ako sa orientovať podľa svetových strán - str. 10,11 naučiť sa podľa učebnice aj podľa prezentácií.

Prezentácie:

Ako sa orientovať podľa svetových strán.ppt (3003392)

Ako sa orientovať podľa svetových strán.pptx (1136106)

SJL -Č - Ak uhádneš moje meno, Kamarát - str. 17 - úlohy 1,2,1,2 - nacvičovať plynulé čítanie.

 

UTOROK - 25.9.2018

SJL - učebnica - Delenie slov na slabiky - str. 16 - úlohy 1,2,3.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

SJL -Č - Rohožka majstra rozpravkára - str. 16 - úlohy 1,2,3, Literárna postava.

MAT - Učebnica - str. 6 - úlohy - 1,2,3,4,5,7.

 

PONDELOK - 24.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 3. Učebnica - str. 78 - úlohy - 2,5.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15 - Moj príbeh - napísať krátky príbeh.

V piatok - 28.9.2018 - vstupný test zo SJL.

Putujeme za písmom - str. 4,5.

 

PIATOK - 21.9.2018

MAT - Pracovný zošit - Geometria  str. 1,2.

SJL - učebnica - Rozprávanie príbehu - str. 15.

 

ŠTVRTOK - 20.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 14 - úloha - palec hore, skúšanie abecedy.

SJL -Č - O knihách - str. 15 - úlohy 1,2,3.

MAT - Učebnica - str. 5 - úlohy 1,2,3,4,5,7. 

PDA - Voda a jej zdroje - str. 4,5 - naučiť sa.

 

STREDA - 19.9.2018

MAT - Učebnica - str. 2 - úlohy 1,3, str. 3 - úlohy 4,5,8, str. 4 - úlohy 1,2,4.

VLA - Krajina - str. 8,9  - pracovný list - naučiť sa.

SJL - učebnica - Abeceda - str. 12 - úlohy 14,15,16, str. 13 - úlohy 17,18,19.

Anj - p.u. Gnoriková - slovná zásoba podľa knihy str. 28, čítať s porozumením.

SJL -Č - pracovný list k textu Mach a Šebestová, učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

 

UTOROK - 18.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 11 - úlohy 5,6,7,8,9,10, str. 12 - úlohy 12,13.

MAT - Pracovný zošit - str. 9,10,11.

SJL -Č - učebnica - str. 11,12,13,14 - Malá veľká čitateľka - čítať.

Putujeme za písmom - str. 2,3.

 

PONDELOK - 17.9.2018

SJL - učebnica - Abeceda - str. 9,10, 11 - úloha 4.

MAT - Pracovný zošit - str. 6,7,8.

 

PIATOK - 14.9.2018

SJL - učebnica - str. 7,8.

MAT - Pracovný zošit - str. 2,3,4,5.

 

ŠTVRTOK - 13.9.2018

SJL - učebnica - str. 6 - De,te,ne,le/di,ti,ni,li. Blahoželanie - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - učebnica - str.6 - 9 - O tom, ako Mach a Šebestová ... - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

PDA - Látky a ich skupenstvá - str. 2,3 - naučiť sa.

 

STREDA - 12.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

VLA - Krajina - str. 8,9 - naučiť sa.

SJL - učebnica - str. 5 - Písanie i/í a y/ý po tvrdých ...- úlohy 1,2,3.

SJL -Č - učebnica - str. 10 - Hodina čítania - úlohy 1,2,3 - čítať.

 

UTOROK - 11.9.2018

SJL - učebnica - str. 4 - Delenie hlások. Pozdravy - úlohy 1,2,3,7.

SJL -Č - učebnica - str. 5 - Kde bolo, tam nebolo... - úlohy 1,2,3 - čítať.

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

 

PONDELOK - 10.9.2018

MAT - Opakovanie - počítanie príkladov.

SJL - učebnica - str. 3 - Rozlišovacie znamienka. Predstavenie sa - úlohy 1,2,3,4.

 

PIATOk - 7.9.2018

Didaktické hry

 

ŠTVRTOK - 6.9.2018

SJL - učebnica - str. 2 - Opakovanie s Opkom Hopkom - úlohy 1,2,3,4.

SJL -Č - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, učebnica - str. 4 - September - úlohy 1,2, čítať.

MAT - počítanie príkladov.

TSV - úvodná hodina.

 

STREDA - 5.9.2018

MAT - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, počítanie príkladov.

VLA - rozdávanie zošitov, úvodná hodina.

SJL - rozdávanie zošitov, úvodná hodina, prepis básne.

ANJ - 8,70€ - na pracovný zošit.

SJL - Vyhodnotenie vstupného testu (poprosím podpísať a vrátiť - ďakujem)

Učebnica - Obojaké spoluhlásky - str. 21 - zopakovať všetky hlásky - zajtra skúšam.

Spoluhlásky - pesnička začína 2:50

Samohlásky a dvojhlásky - pesnička začína 5:34

link: https://www.youtube.com/watch?v=3iUuGAPkiaI

texty pesničiek:Škola hrou 2.pdf (39424)