Stupnica na hodnotenie písomných prác:                       

      100 - 90 % = 1

       89 - 75 %=  2

       74 - 50 % = 3

       49 - 30% = 4

       29 - 0 %  = 5

STUPNICA NA HODNOTENIE DIKTÁTOV

    0 - 2 chyby = 1

    3 - 4 chyby = 2

    5 - 7 chýb  = 3

    8 - 10 chýb= 4

    11 a viac    = 5