Týždeň boja proti drogám.

15.11.2011 14:19

Zajtra 16. 11. 2011 si nezabudnite do školského klubu priniesť obrázky k téme zdravie a choroba.