Pripomienka

07.02.2012 15:18

Nezabudnite sa, prosím, pripravovať na triedne kolo v speve ľudových piesní - Slávik. Zaspievame si už zajtra, 23. 2. 2012. A. S.