Poplatok

09.10.2013 00:00

Milí rodičia,

Nezabudnite každý mesiac najneskôr do 5. zaplatiť poplatok za ŠKD-6 €.

Ak je niekto v hmotnej núdzi, je potrebné doniesť aj papier z UPSVaR.

Poplatok za mesiace november a december (12 eur) vyberám od 4.11.2013 Ďakujem