Poďakovanie

20.12.2011 09:11

Milí rodičia, ďakujeme Vám za hojnú účasť a za vytvorenie krásnej predvianočnej atmosféry na Vianočnej tržnici. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. Vaše deti, p. učiteľka a p. vychovávateľka.