OBEDY

20.09.2013 17:37

Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne sa v pondelok 23.9.2013 v školskej jedálni nevarí. V prípade, ak by rekonštrukčné práce neprebehli podľa plánovaného harmonogramu, bude v priebehu pondelka zverejnený ďalší postup. Všetci stravníci sú zo stravy automaticky odhlásení.