Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Iveta Dorčáková, Mária Kráľová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL INF PVC ETV/NBV g  
Utorok SJL TSV SJL č MAT HUV ANJ
Streda MAT VLA SJL ANJ SJL č NBV r
Štvrtok SJL SJL č MAT TSV PDA  
Piatok MAT SJL VYV ANJ