Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Iveta Dorčáková, Mária Kráľová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL INF PVC ETV/NBV g  
Utorok SJL TSV SJL č MAT HUV ANJ
Streda MAT VLA SJL ANJ SJL č NBV r
Štvrtok SJL SJL č MAT TSV PDA  
Piatok MAT SJL VYV ANJ    

 

Novoročné posedenie a tvorivé dielne.

Milí rodičia, srdečne Vás pozývam na Novoročné posedenie. Stretneme sa vo štvrtok - 10.1.2019 o 16:00 v našej triede. Už sa na Vás veľmi teším.

Prajem Vám šťastné, bohaté a hlavne pokojné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2019. A.S.

MIKULÁŠSKE FOTENIE

Cena - 3.50€ - 1 veľká spoločná, 1 veľká dieťa, 2 menšie dieťa. Môžete nosiť peniažky.