Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Iveta Dorčáková, Mária Kráľová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL INF PVC ETV/NBV g  
Utorok SJL TSV SJL č MAT HUV ANJ
Streda MAT VLA SJL ANJ SJL č NBV r
Štvrtok SJL SJL č MAT TSV PDA  
Piatok MAT SJL VYV ANJ    

 

JESENNÉ PRÁZDNINY

V utorok - 30.10.2018 sa začínajú jesenné prázdniny, trvajú do piatka 2.11.2018. V škole sa vidíme pondelok - 29.10.2018 a potom až pondelok - 5.11.2018.

TEKVIČKOVÝ TÝŽDEŇ 

Veľké poďakovanie deťom a rodičom za nádherné tekvičky a ostatné jesenné plody. Celý týždeň nám krásne zdobili triedu a školský dvor. Ani ja, ani deti sme nevedeli vybrať najkrajšiu tekvičku, lebo všetky boli krásne. Tak ďakujem podľa abecedy: Andrejco René, Baran Filipko, Čukat Miško, Dzurjová Mirka, Kočišová Ninka, Kolesárová Slavka, Košík Jakubko, Melková Vaneska, Mikovčík Lukáško, Ondrušová Laura, Rusinko Stanko, Treščanský Miško a Zaputilová Dianka.