KNIHOMOĽKOVIA

 
  1 2 3 4 5
Po PVO SJL MAT SJL  
Ut SJL VYV VYV MAT SJL
St TSV SJL MAT SJL ETV / NBVgk
Št SJL SJL ANJ MAT NBVrk
Pi SJL TSV MAT HUV  

 

Vysvetlivky:

PVO - Prvouka

SJL - Slovenský jazyk a literatúra - v našom prípade čítanie - Šlabikár, písanie - Kreslím tvary

MAT - Matematika

VYV - Výtvarná výchova

TSV - Telesná výchova

ETV - Etická výchova

NBVgk - Náboženská výchova - gréckokatolíska

NBVrk - Nábeženská výchova - rímskokatolícka

ANJ - Anglický jazyk

HUV - Hudobná výchova