PIATOK - 23.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 80,81 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1,2 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

ŠTVRTOK - 22.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 79 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1,2 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

STREDA - 21.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 78 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1,2 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

UTOROK - 20.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 77 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1,2 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

PONDELOK - 19.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 76 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

PIATOK - 16.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 75 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

ŠTVRTOK - 15.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 75 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - dopisovanie.

MAT - počítanie.

 

STREDA - 14.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 73 - nacvičiť čítanie.

Žltý zošit - prepis textu.

MAT - počítanie.

 

UTOROK - 13.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 72 - nacvičiť čítanie.

MAT - počítanie.

 

PONDELOK - 12.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 70, 71 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit k Šlabikáru - opakovanie - str. 16 - 23 - dokončiť doma.

Žltý zošit - slovný diktát.

Viem písať 1 - str. 26,27.

MAT - počítanie.

 

PIATOK - 9.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 69 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 24,25.

MAT - počítanie.

 

ŠTVRTOK - 8.6.2017

ANK - Oblečenie - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 8.

Pesničky použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
 
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
 
https://www.youtube.com/watch?v=_cBmnRsh8Hw

SJL - Šlabikár - str. 68 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 22,23.

Žltý zošit - slovný diktát.

MAT - počítanie.

PVO - Živočíchy - str.33, 34.

 

STREDA - 7.6.2017

Návšteva divadelného predstavenia v Prešove.

 

UTOROK - 6.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 67 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit k Šlabikáru - opakovanie - str. 1 - 15 - dokončiť doma.

Viem písať 1 - str. 20,21.

MAT - počítanie.

 

PONDELOK - 5.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 66 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 18,19.

MAT - počítanie.

 

PIATOK - 2.6.2017

SJL - Šlabikár - str. 64 - Slovenčina, str. 65 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 16,17.

MAT - str. 80 - pracovný zošit už nenosiť do školy.

 

ŠTVRTOK - 1.6.2017

MDD

 

STREDA - 31.5.2017

SJL - Šlabikár -  prefotená strana -Q,q - str. 2. str. 64 - Slovenčina - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - Q,q.

MAT - str. 78, 79.

 

UTOROK - 30.5.2017 

 English day.

 

PONDELOK - 29.5.2017

SJL - Šlabikár -  prefotená strana -Q,q - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - Q,q.

Viem písať 1 - str. 14,15.

MAT - str. 77 - celá, str. 78  - úloha 1. 

 

PIATOK - 26.5.2017

SJL - Šlabikár -  prefotená strana - W,w - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str. 2 - úlohy 1,2. 

Pracovný list (prefotený) - W,w - dokončiť doma.

MAT - str. 76. 

 

ŠTVRTOK - 25.5.2017

ANK -Ja viem - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 8.

Pesničky použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE

SJL - Šlabikár -  str. 62 - X,x - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str 63 - úloha 2. DÚ - str. 63 - úloha 1.

Viem písať 1 - str. 12,13.

MAT - str. 75. 

PVO - Voda - str. 31,32.

 

STREDA - 24.5.2017

SJL - Šlabikár -  str. 62 - X,x - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - X, x - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 48 - úlohy 1,2, str. 49 - úloha 1. DÚ -str. 48 - úloha 3.

MAT - str. 74 - celá, str. 75 - úloha 1. 

 

UTOROK - 23.5.2017

SJL - Šlabikár -  str. 60 - Ĺ - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str. 61 - Ŕ - žltý obdĺžnik - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 10 - 11.

MAT - str. 73. 

 

PONDELOK - 22.5.2017

SJL - Šlabikár -  str. 60 - Ĺ - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str. 61 - Ŕ - žltý obdĺžnik - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 1 - 9.

MAT - str. 72. 

 

PIATOK - 19.5.2017

SJL - Šlabikár -  str. 60 - Ĺ - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str. 61 - Ŕ - žltý obdĺžnik - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - Ĺ, Ŕ - dokončiť doma.

MAT - str. 71. 

 

ŠTVRTOK - 18.5.2017

ANK - Ľudské telo - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 8.

Pesničky použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=cSePZnTWyuk

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU

SJL - Šlabikár - str. 12 - texty na precvičenie techniky čítania - ä - perfektne nacvičiť čítanie - 4 riadky.

Pracovný zošit - str. 47. DÚ - úloha 1.

MAT - str. 70.

 

STREDA - 17.5.2017

SJL - Šlabikár -  str. 58 -ä - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie, str. 59 - úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie (básničku sa môžeš naučiť naspamäť - do piatku).

Pracovný list (prefotený) - ä - dokončiť doma.

MAT - str. 68 - úohy 2, vajíčkové, str. 69 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str 69 - úlohy 6, vajíčková.

 

UTOROK - 16.5.2017

SJL - Šlabikár - str. 11 - texty na precvičenie techniky čítania - ô - perfektne nacvičiť čítanie - 4 riadky.

Pracovný zošit - str. 46 - úlohy 1,2. DÚ - úlohy 3,4.

MAT - str. 67- celá, str. 68 - úoha 1.

 

PONDELOK - 15.5.2017

SJL - Šlabikár - str. 57 - poznať tvary písmena - ô - úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie.

Žltý zošit - prepis textu - Šlabikár - str. 57 - úloha 3.

MAT - str. 66 - úohy 1,2,3,4 - dokončiť doma + vajíčkové úlohy.

 

PIATOK - 12.5.2017

SJL - Šlabikár -str. 10 - texty na precvičovanie techniky čítania - de,te,ne,le,di,ti,ni,li - nacvičiť čítanie.

Šlabikár - str. 56 - poznať tvary písmena - ô - čítať žltý obdlžník. 

Pracovný list (prefotený) - ô - dokončiť doma.

MAT - matematické hry, párne a nepárne čísla.

 

ŠTVRTOK - 11.5.2017

ANK - Things in house - zariadenie v dome - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 7.

Pesnička použitá na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=sE2GEaQJrwc&list=RDsE2GEaQJrwc#t=1 

SJL - Šabikár - str. 55 - slabiky de,te,ne,le,di,ti,ni,li - úlohy 1,2 - nacvičiť čítanie.

Žltý zošit - DÚ - napíš 5 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 54.

MAT - matematické hry, párne a nepárne čísla.

PVO - Živá a neživá príroda - str. 30 - úlohy 1,2,3 - vedieť čo patrí do živej a neživej prírody, poznať základné prejavy života živočíchov - dýchanie, pohyb, príjem potravy, rozmnožovanie a rast a vývin.

 

STREDA - 10.5.2017

SJL - Šabikár - str. 54 - slabiky de,te,ne,le,di,ti,ni,li - čítať žltý obdlžník.

Pracovný list (prefotený) - slabiky - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 65 - samostatná práca - zošity zostali v škole.

 

UTOROK - 9.5.2017

SJL - Šabikár - str. 10 - texty na precvičovanie techniky čítania Ch, ch - čítanie textu.

Žltý zošit - prepis textu.

MAT - Pracovný zošit - str. 64. DÚ - str. 64 - vajíčková.

 

PIATOK - 5.5.2017

SJL - Šabikár - str. 10 - texty na precvičovanie techniky čítania Ch, ch - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

Žltý zošit - prepis textu.

MAT - Pracovný zošit - str. 62 - úlohy 1,4, vajíčková, str. 63 - úlohy 1,2. DÚ - str. 63 - úlohy 3,4.

 

ŠTVRTOK - 4.5.2017

ANK - House - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 7.

Pesnička použitá na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=jUNTMKpoLAI 

SJL - Šabikár - str. 53 - poznať tvary písmena Ch, ch, úlohy 1, 2 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit - str. 42 - úlohy 1,2.

MAT - Pracovný zošit - str. 61 - celá. DÚ - str. 62 - úlohy 2,3.

PVO - str. 28,29.

 

STREDA - 3.5.2017

SJL - Šabikár - str. 52 - poznať tvary písmena Ch, ch - žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - Ch, ch - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 60. DÚ - precvičovať rozklad čísla na desiatky a jednotky (napr. 17 = 10+7).

 

UTOROK - 2.5.2017

SJL - Šabikár - str. 51 - poznať tvary písmena Dz, Dž, úloha 1,2 - nacvičiť čítanie.

Žltý zošit - napísať 5 slov do 5 riadkov - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 59 - úlohy 1,2. DÚ - str. 59 - úlohy 2 - posledný príklad, vajíčková.

 

ŠTVRTOK - 23.3.2017

ANK - Family - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 7.

Pesničky použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

SJL - Šabikár - str. 35 - poznať tvary písmena G,g, úloha 2 - nacvičiť čítanie - dnes deti čítali slabo, text zostáva.

Šlabikár . Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 4 - text k písmenu  -G precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

Žltý zošit - odpis textu.

MAT - Pracovný zošit - str. 33. DÚ - str. 34 - úlohy 1,2.

 

STREDA - 22.3.2017

SJL - Šabikár - str. 35 - poznať tvary písmena G,g, úloha 2 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit - str.31.

Žltý zošit - dnes sme písali diktát - 10 slov - ďalej trénujte. DÚ - napíš 5 slov - v šlabikári str. 34.

MAT - Pracovný zošit - str. 32 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 32 - úlohy vajíčkové.

 

UTOROK - 21.3.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 20.3.2017

SJL - Šabikár - str. 34 - poznať tvary písmena G,g, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno g,g - str.3,4 - dokončiť doma.

Žltý zošit - DÚ - napíš 2 vety - v šlabikári str. 33 - úloha 3.

MAT - Pracovný zošit - str. 31 - úlohy 1,2,3,4. DÚ - str. 31 - úlohy 5, vajíčková.

 

PIATOK - 17.3.2017

SJL - Šlabikár - Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 3 - text k písmenu F - precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

Pracovný zošit - str.30 - celá, str. 29 - úloha 6. DÚ - str. 29 - úloha 5.

Žltý zošit - DÚ - napíš 6 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 32.

DÚ - Viem písať 1 - str. 22 - písmeno F - odovzdať v stredu 22.3.2017.

Viem písať 2 - str. 24 - písmeno f - odovzdať v stredu 22.3.2017.

MAT - Pracovný zošit - str. 29 - celá,str. 30 - úlohy 2,3, vajíčková. DÚ - str. 30 - úloha 1.

 

ŠTVRTOK - 16.3.2017

Majstrovstva mesta v korčuľovaní.

 

STREDA - 15.3.2017

SJL - Šabikár - str. 33 - poznať tvary písmena F,f, 1,2,3 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno f - str.2 - dokončiť doma.

Žltý zošit - DÚ - napíš 5 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 32.

MAT - Pracovný zošit - str. 28 - celá.

 

UTOROK - 14.3.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 13.3.2017

SJL - Šabikár - str. 32 - poznať tvary písmena F,f, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno F - str.1 - dokončiť doma.

Žltý zošit - DÚ - napíš 5 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 32.

DÚ - Viem písať 1 - str. 22 - písmeno D, str. 8 - písmeno R - odovzdať 13.3.2017.

Viem písať 2 - str. 13 - písmeno d, str. 11 - písmeno r - odovzdať 13.3.2017.

MAT - Pracovný zošit - str. 27 - celá.

 

PIATOK - 3.3.217

MAT - Pracovný zošit - str. 25,26 - dokončiť doma.

 

ŠTVRTOK - 2.3.2017

SJL - Šabikár - str. 30 - poznať tvary písmena R,r, úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie, str. 31 - úlohy dole.

Pracovný list (prefotený) - písmeno r - str.4 - dokončiť doma. Dnes 3 deti nemali tento papier pri sebe v škole - poprosím pohľadať a nosiť do školy.

Žltý zošit - DÚ - napíš 10 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 29 - odovzdať 13.3.2017.

DÚ - Viem písať 1 - str. 14 - písmeno D, str. 8 - písmeno R - odovzdať 13.3.2017.

Viem písať 2 - str. 13 - písmeno d, str. 11 - písmeno r - odovzdať 13.3.2017.

MAT - Pracovný zošit - str. 24 - celá, str. 25 - úlohy vajíčkové. DÚ - str. 25 - úloha 3. Úlohy 1,2,4 - nerobiť.

PVO - Čas - str. 20,21.

 

STREDA - 1.3.2017

SJL - Šabikár - str. 29 - poznať tvary písmena R,r, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Šlabikár - Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 2 - text k písmenu D - precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

Pracovný list (prefotený) - písmeno R - str.3 - dokončiť doma. Dnes 4 deti nemali tento papier pri sebe v škole - poprosím pohľadať a nosiť do školy.

Žltý zošit - DÚ - napíš 5 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 26.

MAT - Pracovný zošit - str. 22 - celá, str. 23 - úlohy 1,2,4. DÚ - str. 23 - úlohy 3,5, vajíčková.

 

UTOROK - 28.2.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 27.2.2017

SJL - Šabikár - str. 27 - poznať tvary písmena D,d, úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie, 4, str. 28 - celá. DÚ - str. 27 - úloha 1 - časť b.

Pracovný zošit - str. 26 - úlohy 1,3. DÚ - úlohy 2,4.

Žltý zošit (Deti dnes dostali nový zošit. Budeme ho používať na trénovanie a precvičovanie písania) - prepis slov. DÚ - napíš 5 slov - môžeš si ich vybrať zo žltého obdlžníka v šlabikári str. 26.

MAT - Pracovný zošit - str. 20, 21.

 

PIATOK - 24.2.2017

KARNEVAL

 

ŠTVRTOK - 23.2.2017

ANK - Food - jedlo, Fruits - ovocie, Vegetables - zelenina - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 6.

Pesničky použité na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ

                                        https://www.youtube.com/watch?v=OESBH5SK_9c

SJL - Šabikár - str. 26 - poznať tvary písmena D,d, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Šlabikár - Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 2 - text k písmenu N - precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

Pracovný list (prefotený) - písmeno D,d - str.1, 2 - dokončiť doma.

DÚ - Viem písať 1 - str. 10 - písmeno N.

Viem písať 2 - str. 10 - písmeno n.

MAT - Pracovný zošit - str. 19 - celá. DÚ - str. 20 - úlohy 1,2.

PVO - Deň - str. 22,23.

 

STREDA - 22.2.2017

SJL - Šabikár - str. 24 - poznať tvary písmena N,n, úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie, str. - 25 - úlohy 5, napíš ... DÚ - str. 25 - úloha 4.

Pracovný zošit - str. 25 - úlohy 1,2,3,4.

Pracovný list (prefotený) - písmeno n - str.4 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 18 - úlohy 1,2,3, vajíčková, str. 19 - úloha 1. DÚ - str. 18 - úloha 4.

 

UTOROK - 21.2.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 20.2.2017

SJL - Šabikár - str. 23 - poznať tvary písmena N,n, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno N - str.3 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 17 - úlohy 3,4,5,6, vajíčkové.

 

PIATOK - 17.2.2017

SJL - Šabikár - str. 22 - poznať tvary písmena Z,z úlohy 4,5 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit - str. 24 - úlohy 1,2,3,4.

Viem písať 1 - str. 12 - písmeno Z.

Viem písať 2 - str. 19 - písmeno z.

Šlabikár - Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 1 - text k písmenu Z - precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

MAT - Pracovný zošit - str. 15 - úlohy 3,4, vajíčková, str. 16 - úlohy 1,2,3,4, str. 17 - úlohy 1,2 - DÚ.

 

ŠTVRTOK - 16.2.2017

ANK - Party - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 6.

Koľko máš rokov? - How old are you? I am six. - Mám šesť rokov.

Video použité na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=yS7x1Omijow

Pesnička použitá na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=4Du-AyqMNN4

Mám rád džem. - I like jam.

Pesnička použitá na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

SJL - Šabikár - str. 21 - poznať tvary písmena Z,z úloha 3 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno z - str.2 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 14, str. 15 - úloha 1. DÚ - str. 15 - úloha 2.

PVO - Čas - str. 18,19. DÚ - str. 18 - úloha 2 - posledná časť.

 

STREDA - 15.2.2017

Šabikár - str. 20 - poznať tvary písmena Z,z, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno Z - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 12, 13.

 

UTOROK - 14.2.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 13.2.2017

MAT - Pracovný zošit - str. 10,11.

 

PIATOK - 10.2.2017

SJL - Šabikár - str. 19 - poznať tvary písmena T,t, úlohy 4,5 - prečítať 2krát.

Viem písať 1 - str. 4 - písmeno T.

Viem písať 2 - str. 2 - písmeno t.

Šlabikár - Príloha - Texty na precvičovanie techniky čítania - str. 1 - text k písmenu T - precvičiť čítanie, vedieť odpovedať na otázky z textu - nacvičiť čítanie jednej časti textu.

MAT - Pracovný zošit - str. 8 - úlohy 3, vajíčkové, str. 9 - úlohy 1,2,3,4. DÚ - úloha 5, vajíčkové.

 

ŠTVRTOK - 9.2.2017

ANK - Party - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 6.

SJL - Šabikár - str. 18 - poznať tvary písmena T,t, úlohy 1 - nacvičiť čítanie, 2,3.

Pracovný list (prefotený) - písmeno t - str.4 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str.  - úlohy .

MAT - Pracovný zošit - str. 7 - celá, str. 8 - úloha 1. DÚ - str. 8 - úloha 2.

PVO - Zdravie - str. 16, 17 - úlohy 1,2,3,4,5. Budúcu hodinu priniesť jeden kus ovocia.

 

STREDA - 8.2.2017

SJL -Šabikár - str. 16 - poznať tvary písmena C,c, úlohy 4,5.

Šabikár - str. 17 - poznať tvary písmena T,t, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno T - str.3 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 20 - úlohy 2,3,4.

MAT - Pracovný list.

 

UTOROK - 7.2.2017

Kurz korčuľovania.

 

PONDELOK - 6.2.2017

SJL -Šabikár - str. 15 - poznať tvary písmena C,c, úlohy 1,2,3 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno c - str.2 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 20 - úloha 1.

DÚ - Viem písať 1 - str. 12 - písmeno C - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

DÚ - Viem písať 2 - str. 18 - písmeno c - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

MAT - Pracovný zošit - str. 6.

 

UTOROK - 31.1.2017

Kurz korčuľovania.

Polročné vysvedčenie.

 

PONDELOK - 30.1.2017

SJL -Šabikár - str. 14 - poznať tvary písmena C,c, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Prepis textu z čebnice - trénovať aj doma.

Pracovný list (prefotený) - písmeno C - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 5.

 

PIATOK - 27.1.2017

SJL -Šabikár - str. 11 - poznať tvary písmena B,b, str. 13 - úloha 5 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno b - str.3,4 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 19.

DÚ - Viem písať 1 - str. 5 - písmeno B - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

DÚ - Viem písať 2 - str. 17 - písmeno b - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

MAT - Pracovný zošit - str. 4.

 

ŠTVRTOK - 26.1.2017

ANK - Farma - pokračujeme v lekcii, zopakovať čísla do 10, zvieratká, vedieť určiť počet zvieratiek na obrázku - k tejto téme sú slová a frázy v lekcii 5.

SJL -Šabikár - str. 11 - poznať tvary písmena B,b, str. 12 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičiť čítanie.

Prepis textu z tabule - trénovať aj doma.

Pracovný list (prefotený) - písmeno b - str.2 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str.3.

DÚ - štvorčekovaný zošit - vypočítať príklady - do pondelka.

PVO - Zmysly človeka - str. 15 - úlohy 4,5 - poznať všetkých 5 zmyslov.

Kto dnes nepriniesol 5 - 6 obrázkov potravín ( môžu byť z letákov. Prosím vystrihnúť!!!) - priniesť zajtra.

 

STREDA - 25.1.2017

SJL -Šabikár - str. 11 - poznať tvary písmena B,b, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Prepis textu z tabule - trénovať aj doma.

Pracovný list (prefotený) - písmeno B - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str.1,2.

 

UTOROK - 24.1.2017

SJL -Šabikár - str. 8 - poznať tvary písmena K,k, str. 10 - úlohy 6 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit - str. 18.

DÚ - Viem písať 1 - str. 7 - písmeno K - pozor, len riadky označené * - priniesť v piatok.

DÚ - Viem písať 2 - str. 14 - písmeno k - pozor, len riadky označené * - priniesť v piatok.

MAT - Pracovný zošit - str.80.

 

PONDELOK - 23.1.2017

SJL -Šabikár - str. 8 - poznať tvary písmena K,k, str. 10 - úlohy 5 - nacvičiť čítanie, 6, precvič písanie K,k.

Pracovný list (prefotený) - písmeno k - str.3,4 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str.79.

 

PIATOK - 20.1.2016

SJL -Šabikár - str. 8 - poznať tvary písmena K,k, str. 9 - úlohy 1,2,3,4 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno k - str.2 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str.78.

 

 

ŠTVRTOK - 19.1.2017

ANK - Farma - deti dostali papiere so slovnou zásobou a frázy - k tejto téme sú slová v lekcii 5.

SJL -Šabikár - str. 8 - poznať tvary písmena K,k, žltý obdlžník - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno K - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 77 - celá, 78 - úlohy 1,2,5.

DÚ - štvorčekovaný zošit - vypočítať príklady - do pondelka.

PVO - Zmysly človeka - str. 13 - úlohy 1,2,3, str. 14 - úlohy 1,2,3 - poznať všetkých 5 zmyslov. Učebnica zostala v škole.

Budúci týždeň priniesť 5 - 6 obrázkov potravím ( môžu byť z letákov. Prosím vystrihnúť!!!)

 

STREDA - 18.1.2017

SJL -Šabikár - str. 5 - poznať tvary písmena L, l, str. 6 - úloha 4 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno L,l - str.4 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 15,17.

DÚ - Viem písať 1 - str. 8 - písmeno L - pozor, len riadky označené * - priniesť v piatok.

DÚ - Viem písať 2 - str. 3 - písmeno l - pozor, len riadky označené * - priniesť v piatok.

MAT - Pracovný zošit - str. 76.

 

UTOROK - 17.1.2017

SJL -Šabikár - str. 5 - poznať tvary písmena L, l, str. 7 - úlohy 5,6 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno L,l - str.3 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 75.

 

PONDELOK - 16.1.2017

SJL -Šabikár - str. 5 - poznať tvary písmena L, l, str. 6 - úlohy 2 - nacvičiť čítanie,3,4.

Pracovný list (prefotený) - písmeno l - str.2 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 74.

 

PIATOK - 13.1.2017

SJL -Šabikár - str. 5 - poznať tvary písmena L, l, žltý odblžník - nacvičiť čítanie, str. 6 - úloha 1.

Pracovný list (prefotený) - písmeno L - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 73.

 

ŠTVRTOK - 12.1.2017

ANK - Whi is this? - Kto je toto?

Kráľ - king, kráľovná - queen, princezná - princess, princ - prince, šašo - jester, čarodejnica - witch, drak - dragon, obor - giant.

SJL -Šabikár - str. 2 - poznať tvary písmena H,h, str. 4 - úloha 7 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno h - str.4 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 16.

DÚ - Viem písať 1 - str. 16 - písmeno H - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

DÚ - Viem písať 2 - str. 15 - písmeno h - pozor, len riadky označené * - priniesť v pondelok.

MAT - Pracovný zošit - str. 71, 72 - zošit zostal v škole.

PVO - Zmysly človeka - str. 13 - poznať všetkých 5 zmyslov.

 

STREDA - 11.1.2017

SJL -Šabikár - str. 2 - poznať tvary písmena H,h, str. 4 - úlohy 6,7 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno h - str.3 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 69 - úlohy 4,5, vajíčková, str. 70 - úlohy 1,2,3. DÚ - str. 70 - úlohy 4, vajíčková.

 

UTOROK - 10.1.2017

SJL -Šabikár - str. 2 - poznať tvary písmena H,h, str. 3 - úlohy 1,2,3,4,5 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list (prefotený) - písmeno h - str.2 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 69 - úlohy 1,2,3 - zostal v škole.

Štvorčekovaný zošit - číslica 10 - dokončiť doma.

 

PONDELOK - 9.1.2017

SJL -Šabikár - str. 2 - poznať tvary písmena H,h, žltý obdĺžník - čítať.

Pracovný list (prefotený) - písmeno H - str.1 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 68.

 

ŠTVRTOK - 22.12.2016

Filmové predstavenie VAIANA.

 

STREDA - 21.12.2016

Pracovný list - y - str. 2 - dokončiť doma.

 

UTOROK - 20.12.2016

SJL -Šabikár - str. 79 - úloha 2, str. 80 - úlohy 3,4 - nacvičiť čítanie,5.

Pracovný list - Y - str. 1 - dokončiť doma.

 

PONDELOK - 19.12.2016

SJL -Šabikár - str. 78 - poznať tvary písmena Y,y,Ý,ý, str. 79 - úlohy 1- nacvičiť čítanie, písanie y,Y.

Pracovný list - str. 3,4 - dokončiť doma.

Pracovný zošit - str. 13 - úlohy 1,2,3 - skúsiť urobiť osemsmerovku, 4.

DÚ - Viem písať 1 - str. 4 - písmeno P - pozor, len riadky označené *.

MAT - Pracovný zošit - str. 67.

 

PIATOK - 16.12.2016

MAT - Pracovný zošit - str. 66.

 

ŠTVRTOK - 15.12.2016

SJL - Šabikár - str. 77 - úlohy 7,8. DÚ - str. 77 - úloha 8 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list - p - str. 2 - 4 riadky. DÚ - ďalšie 4 riadky.

MAT - Pracovný zošit - str. 64, 65 - dokončiť doma.

 

STREDA - 14.12.2016

SJL - Šabikár - str. 75 - úlohy 2,3, str. 76 - úlohy 4,5,6, str. 77 - úloha 8 - nacvičiť čítanie - 3 riadky.

Pracovný list - u - str. 3 - prepis viet - precvičovať doma.

Pracovný list - P - str. 1 - 4 riadky v škole, 4 riadky doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 63, str. 64 - úloha 2 - hodnotená úloha.

 

UTOROK - 13.12.2016

MAT - Pracovný zošit - str. 62.

SJL - Šabikár - str. 74 - poznať tvary písmena P,p, str. 75 - úlohy 1 - nacvičiť čítanie, písanie p,P.

DÚ - Viem písať 2 - str. 5 - písmeno u - pozor, len riadky označené * - každé dieťa má pri úlohe napísané, či ju má písať perom alebo ceruzkou. (Perom začínajú písať deti, ktoré dodržiavajú správny tvar písmena, netlačia a snažia sa písať pekne. Deti, ktoré píšu ceruzkou, potrebujú ešte trénovať.)

 

PONDELOK - 12.12.2016

SJL - Šabikár - str. 73 - úloha 9.

Pracovný list - u - str. 2 - precvičovať doma.

DÚ - Viem písať 1 - str. 3 - písmeno U - pozor, len riadky označené * - každé dieťa má pri úlohe napísané, či ju má písať perom alebo ceruzkou. (Perom začínajú písať deti, ktoré dodržiavajú správny tvar písmena, netlačia a snažia sa písať pekne. Deti, ktoré píšu ceruzkou, potrebujú ešte trénovať.)

MAT - Pracovný zošit - str. 61.

 

PIATOK - 9.12.2016

SJL - Šabikár - str. 72 - úlohy 4,5,6,7. DÚ - str. 72 - úloha 5 - nacvičiť čítanie, úloha 8 - napísať.

Pracovný list - U - str. 1 - precvičovať doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 60.

 

ŠTVRTOK - 8.12.2016

ANK - Here you are. - Nech sa páči. Thank you. - Ďakujem.

SJL - Šabikár - str. 70 -poznať tvary písmena U,Ú,u,ú, str. 71 - úlohy 1,2,3 písanie u,ú,U,Ú. DÚ - str. 71 - úloha 2 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 2 - str. 5.

MAT - Štvorčekovaný zošit - číslica 9.

Pracovný zošit - str. 59 - dokončiť doma.

PVO - Zmysly človeka - str. 12 - úlohy 1,2,3,4 - poznať všetkých 5 zmyslov.

 

STREDA - 7.12.2016

SJL - Pracovný zošit - str. 11 - úlohy 1,2,3.

Viem písať 1 - str. 5.

MAT - Pracovný zošit - str. 58.

 

UTOROK - 6.12.2016

SJL - Šabikár - str. 69 - úlohy 6,7.

MAT - Pracovný zošit - str. 57.

 

PONDELOK - 5.12.2016

SJL - Šabikár - str. 68 - úlohy 3,4,5. DÚ - str. 68 - úloha 4 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list - j - str. 4 - dokončiť doma.

MAT - Pracovný zošit - str. 55 - úlohy 3, vajíčková, str. 56 - úlohy 1,2,3,4. DÚ - str. 56 - úlohy 5, vajíčková.

 

PIATOK - 2.12.2016

SJL - Šabikár - str. 66 -poznať tvary písmena J,j, str. 67 - úlohy 1,2, písanie j,J. DÚ - str. 67 - úloha 1 - nacvičiť čítanie.

Pracovný list - J - str. 3 - 4 riadky. DÚ - str. 3 - 4 riadky.

MAT - Pracovný zošit - str. 54 - úlohy 2,3,4, vajíčková, str. 55 - úlohy 1,2.

 

ŠTVRTOK - 1.12.2016

ANK - Vianoce - Christmas, vianočná hviezda - christmas star, sviečka - candle, darček - prezent, vianočný stromček - christmas tree, snehuliak - snowman, zvonček - bell, anjel - angel.

Link k pesničke použitej na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10

SJL - DÚ - str. 64 - úloha 8 - nacvičiť čítanie.

Viem písať 1 - str. 1 - písmeno E.

Viem písať 2 - str. 2 - písmeno e.

MAT - Pracovný zošit - str. 53, str. 54 - úlohy 1,2 - začatá, poprosím nedokončovať.

PVO - Zmysly človeka - str. 11 - úlohy 1,2,3,4 - poznať všetkých 5 zmyslov.

 

STREDA - 30.11.2016

SJL - Šabikár - str. 65 - úlohy 7,8. DÚ - str. 64 - úloha 4 - nacvičiť čítanie.

Pracovný zošit - str. 10 - úlohy 1,2,3. DÚ - str. 10 - úloha 4.

MAT - Pracovný zošit - str. 52.

Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 8.

 

UTOROK - 29.11.2016

SJL - Šabikár - str. 64 - úlohy 3,4,5,6.

Pracovný list - e - str. 2 - 4 riadky. DÚ - str. 2 - 4 riadky.

MAT - Pracovný zošit - str. 51.

 

PONDELOK - 28.11.2016

SJL - Šabikár - str. 62 - poznať tvary písmena E,É, e,é, str. 63 - úlohy 1,2, písanie e,é,E,É.

Pracovný list - E - str. 1 - 4 riadky. DÚ - str. 1 - 4 riadky.

Modrý zošit - nácvik písania E,e.

MAT - Pracovný zošit - str. 49, str. 50 - úlohy 1,2,3,4. DÚ - str. 50 - úlohy 5,6, vajíčková.

 

PIATOK - 25.11.2016

SJL - Šabikár - str. 61 - úlohy 6 - nacvičiť čítanie slov,7 -prečítať si príbeh,8.

Pracovný list - V,v - str. 3 - 4 riadky, str. 4 - 4 riadky.

Pracovný zošit - str. 9 - úlohy 1,2,3. DÚ - str. 9 - úloha 4.

DÚ - Viem písať 1 - str. 10 - písmeno V - pozor, len riadky označené * - sú to len tri riadky, preto dávam oba zošity.

DÚ - Viem písať 2 - str. 12 - písmeno v - pozor, len riadky označené * - sú to len tri riadky, preto dávam oba zošity.

MAT - Pracovný zošit - str. 48.

 

ŠTVRTOK - 24.11.2016

ANK - Farby: sivá - grey, hnedá - brown, biela - white, čierna - black.

Množné číslo: 2 opice - two monkeys, 3 tigre - three tigers, ....

Linky k pesničkám použitým na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSL83c1ck

https://www.youtube.com/watch?v=1DWsypmmoqM

Numbers: 1 - one, 2 - two, 3 - three, 4 - four, 5 - five, 6 - six, 7 - seven, 8 - eight, 9 - nine, 10 - ten.

Linky k pesničkám použitým na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

SJL - Šabikár - str. 60 - úlohy 3 - nacvičiť čítanie slov,4 - prečítať si vety,5.

Pracovný list - V,v - str. 3 - 4 riadky, str. 4 - 4 riadky.

DÚ - Viem písať 2 - str. 8 - písmeno o - pozor, len riadky označené *.

MAT - Pracovný zošit - str. 47.

PVO - Zmysly človeka - str. 10 - úlohy 1,2 - poznať všetkých 5 zmyslov.

 

STREDA - 23.11.2016

SJL - Šabikár - str. 58 - písmeno V,v - poznať tvary písmena, str. 59 - úlohy 1 - nacvičiť čítanie, 2, písanie V,v.

Modrý zošit - nácvik písania V,v.

DÚ - Viem písať 1 - str. 3 - písmeno O - pozor, len riadky označené *.

MAT - Pracovný zošit - str. 46 - úlohy 1,2,3,4, vajíčková - dokončiť doma.

Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 7.

 

UTOROK - 22.11.2016

SJL - Pracovný list - O,o - str. 2 - 4 riadky - dokončiť doma - priniesť zajtra do školy.

Čítacie kartičky - kartička číslo 2 - O,o - tlačená strana - čítať.

MAT - Pracovný zošit - str. 45.

 

PONDELOK - 21.11.2016

SJL - Pracovný zošit - str. 8 - úlohy 1,2,4. DÚ - str. 8 - úloha 3.

Pracovný list - O,o - str. 1 - 4 riadky, str. 2 - 4 riadky. DÚ - str. 1 - riadky označené hviezdičkou (priniesť zajtra do školy).

MAT - Pracovný zošit - str. 44.

 

PIATOK - 18.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 57.

MAT - Pracovný zošit - str. 43.

 

STREDA - 16.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 55 - úlohy 1,2,3,nacvič písanie písmen O,o, str. 56 - úlohy 4,5 - nacvičiť čítanie,6,7.

DÚ - Viem písať 2 - str. 1 - písmeno m - pozor, len riadky označené *.

Modrý zošit - nácvik písania O,o.

MAT - Pracovný zošit - str. 42.

Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 0.

 

UTOROK - 15.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 54 - písmeno O,o, Ó,ó - poznať tvary písmena.

Čítacie kartičky - kartička číslo 1 M,m - tlačená strana - čítať dva riadky slabiky a tri riadky slová. (Dnes deti dostali obojstranne prefotený papier, rozdelený na štyri časti. Na prvej strane sú tlačené a na drujej písané aj tlačené slabiky, slová, vety. Sú to čítacie kartičky. Nechcem ich deťom rozstrihať na štvrtiny, aby sa im nepostrácali. Čítacie kartičky slúžia na precvičovanie a zdokonaľovanie čítania.)

DÚ - Viem písať 1 - str. 14 - písmeno M - pozor, len riadky označené *.

MAT - Pracovný zošit - str. 40, str. 41 - poznať poradové čísla.

 

PONDELOK - 14.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 53 - úlohy 4,5,6,7 - nacvičiť čítanie viet v úlohe 4.

Pracovný list - M,m - str. 4 - vety s písmenom m - dokončiť doma (priniesť zajtra do školy).

Pracovný zošit - str. 6 - úlohy 1,2,4, str. 7 - úlohy 5,6,7. DÚ - str. 6 - úloha 3.

MAT - Pracovný zošit - str. 39 - poznať poradové čísla.

 

RODINNÝ PIATOK - 11.11.2016

Tento týždeň sme sa učili o rodine po novom. Vyučovanie prebehlo vo VEU/ITV bloku. V tomto bloku sa prvouka spojila so slovenským jazykom, matematikou, výtvarnou a hudobnou výchovou. Rozvíjali sme životné zručnosti: spolupráca a úcta. Deti pracovali v skupinách i dvojiciach. Bolo veselo. Niektorí si zahrali scénku, iní tancovali a spievali. Pracovali na úlohách, ktoré si sami vybrali. Svoje úsilie prezentovali a ohodnotili.

Viac sa o vysokoefektívnom vyučovaní dozviete v rubrike VEU/ITV.

PVO - str. 8 - úloha 2, str. 9 - úloha 3, časť b. DÚ - str. 9 - úloha 3, časť a.

 

ŠTVRTOK - 10.11.2016

ANK - Animals - poznať zvieratká: monkey - opica, tiger - tiger, loin - lev, zebra - zebra, giraffe - žirafa, donkey - oslík, panda - panda, crocodile - krokodíl.

Farby - grey - sivá, brown - hnedá, white - biela, black - čierna.

Link na video použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=4EUobFfx-tU

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 52 - úlohy 1,3,2 - nacvičiť čítanie viet.

Pracovný list - M,m - str. 3 - slová s písmenom m - dokončiť doma (prosím napísať len str. 3 a priniesť zajtra do školy).

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 6.

Pracovný zošit - str. 38.

PVO - učebnica zostala v škole.

 

STREDA - 9.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 50 - úloha 5 - nacvičiť čítanie slov, str. 51 - úlohy 6,7.

Pracovný list - M,m - str. 2 - písmeno m - dokončiť doma (prosím napísať len str. 2 a priniesť zajtra do školy).

MAT - Pracovný zošit - str. 37.

 

UTOROK - 8.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 50 - úlohy 3,4.

Pracovný list - M,m - str. 1 - písmeno M - dokončiť doma (prosím napísať len str. 1 a priniesť zajtra do školy).

MAT - Pracovný zošit - str. 36 - dokončenie.

Viem písať 1 - str. 31 - číslica 5.

 

PONDELOK - 7.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 48 -písmeno M,m - poznať tvary písmena, str. 49 - úlohy 1,2, nácvik písania. DÚ - str. 49 - úloha 1 - nacvičiť čítanie slabík.

Modrý zošit - nácvik písania M,m - precvičovať doma.

DÚ - Viem písať 2 - str. 3 - písmeno i - pozor, len riadky označené *.

MAT - Pracovný zošit - str. 36.

 

PIATOK - 4.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 47 - úlohy 8,9.

Pracovný list - I,i, - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

Pracovný zošit k šlabikáru - str. 5 - úlohy 1,2,3,4.

DÚ - Viem písať 1 - str. 2 - písmeno I - pozor, len riadky označené *.

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 5.

Pracovný zošit - str. 35.

 

ŠTVRTOK - 3.11.2016

ANK - Farby a hračky - deti dostali obojstranný pracovný list: 1. strana - Toys - obrázkový slovník a omaľovánka detskej izby  - vypracovať iba omaľovánku. Budúci týždeň si pracovný list znova prineste.

Link k pesničke použitej na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=q6PX-4TiPjU

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 46 - úlohy 4,5,7 - písmeno I,i, Í,í - poznať tvary písmena, nácvik písania,doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. DÚ - str. 46 - úlohy 6,7 - nacvičiť čítanie slabík.

Pracovný list - I,i - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

DÚ - Viem písať 2 - str. 6 - písmeno s - pozor, len riadky označené *.

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 5.

Pracovný zošit - str. 34.

PVO - Cesta do školy - str. 7 - vedieť rozprávať o svojej ceste do školy.

 

STREDA - 2.11.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 44 - písmeno I,i, Í,í - poznať tvary písmena, str. 45 - úlohy 1,2,3, nácvik písania,doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. DÚ - str. 45 - úloha 1 - nacvičiť čítanie slabík.

Modrý zošit - nácvik písania I,i,Í,í - precvičovať doma.

DÚ - Viem písať 1 - str. 16 - písmeno S - pozor, len riadky označené *.

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 4.

 

ŠTVRTOK - 27.10.2016 - HALLOWEEN

ANK - Halloweenska angličtina

Link k pesničke použitej na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

Link k rozprávke použitej na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=vo2W8l5_A8E

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Pracovný list - S,s, - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

Halloweenske úlohy na čítanie a písanie - skupinová práca.

MAT - Halloweenske počítanie - pracovný list - dokončiť doma.

PVO - Výroba Halloweenskej dekorácie - tekvice.

 

STREDA - 26.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Pracovný zošit k šlabikáru - str. 4 - úlohy 1,2,4. DÚ - str. 4 - úloha 3. ( Aj keď sa učíme písať iný druh písma, v tejto úlohe si deti vyskúšajú napísať písané písmo, ktoré majú poznať a vedieť ho prečítať.)

Pracovný list - A, a, Á, á, 1,2,3 - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

Kreslím tvary - str. 46 a 49 - dokončovanie pracovného zošita. Prosím dokončiť všetky strany a priniesť zošit do 4.11.2016 späť do školy.

DÚ - Viem písať 2 - str. 1 - písmeno a, á.

MAT - Viem písať 1 - str. 30 - číslica 4.

 

UTOROK - 25.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 43 - úlohy 7,8,9 - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Pracovný list - A, a, Á, á, 1,2,3 - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

 

MAT - str. 32 - zavedenie odčítania a znamienka mínus - precvičovať doma.

Viem písať 1 - str. 30 - číslica 3 - dokončiť doma.

 

PONDELOK - 24.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 42 - úlohy 3,4,5,6 - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. DÚ - Šlabikár - str. 42 - úloha 5 - nacvičiť čítanie slabík (čierne a modré povinne, červené dobrovoľne).

Kreslím tvary - str. 45 - Dáždniky.

Pracovný list - A, a, Á, á, 1,2,3 - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

MAT - str. 31 - zavedenie odčítania a znamienka mínus - precvičovať doma.

DÚ - Viem písať 1 - str. 29 - napísať číslicu 2.

 

PIATOK - 21.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Šabikár - str. 40 - Hláska a písmeno S,s, str. 41 - úlohy 1,2, nácvik S,s - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. DÚ - Šlabikár - str. 41 - úloha 2 - nacvičiť čítanie slabík (čierne a modré povinne, červené dobrovoľne).

Kreslím tvary - str. 43 - Stromčeky.

Pracovný list - A, a, Á, á, 1,2,3 - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

DÚ - Viem písať 1 - str. 1 - napísať A,Á. Deti dnes dostali domov tento zošit. Na úvodnej strane si všimnite celú abecedu písma Comenia Script, medzeri medzi slovami a pri každom písmene sú ťahy pre pravákov aj ľavákov. Dohliadnite, prosím, na ich dodržiavanie a na najlepšie napísanie úlohy. Vopred ďakujem.

MAT - str. 30. Číslica je iná ako ju poznáte, dodržiavajte, prosím, tvar, ktorý sa učíme.

Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 4.

 

ŠTVRTOK - 20.10.2016

ANK - Hračky -Toys

Poznať hračky: bubon - drum, raketa - rocket, lietadlo - plane, medvedík - teddy-bear, lopta - ball, vlak - train, kniha - book, auto - car, robot - robot, bábika - doll, čln - boat.

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.

Pracovný zošit k šlabikáru - str. 1 - úlohy 1,2,3, str. 2 - 1,2,4. DÚ - str. 1 - úloha 4, str. 2 - úloha 3. ( Aj keď sa učíme písať iný druh písma, v tejto úlohe si deti vyskúšajú písané písmo, ktoré majú poznať a vedieť ho prečítať.)

Kreslím tvary - str. 40 - Pavučina, str. 42 - Srdiečka.

Pracovný list - A, a, Á, á, 1,2,3 - pri práci na tomto pracovnom liste sa snažím o najlepší osobný výkon, napíšem to najkrajšie ako viem.

MAT - str. 30.

PVO - Moja trieda - str. 6 - vedieť rozprávať o triede.

 

STREDA - 19.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 38 - Hláska a písmeno Á,á - úlohy 3,4,5, str. 39 - úlohy 6,7 - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. DÚ - Šlabikár - str. 39 - úloha 8.

Kreslím tvary - str. 38 - Plachetnica.

Modrý zošit - nácvik písania Á, á - precvičovať doma.

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 3.

 

UTOROK - 18.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 37 - Hláska a písmeno Á,á - úlohy 1,2, nácvik Á, á - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 36 - Šálka - dokončiť doma - POZOR - strany v zošite preskakujeme podľa toho aký tvar potrebujeme precvičovať.

MAT - str. 29 - dokončiť doma.

 

PONDELOK -17.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 36 - Hláska a písmeno Á,á - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 37 - Hadíky - dokončiť doma - POZOR - strany v zošite preskakujeme podľa toho aký tvar potrebujeme precvičovať.

MAT - Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 2.

 

PIATOK - 14.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 34 - Hláska a písmeno A,a - úlohy 3,4,5, str. 35 - úlohy 6,7,8,9 - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 48 - Motýle, str. 44 - Plot - dokončiť doma - POZOR - strany v zošite preskakujeme podľa toho aký tvar potrebujeme precvičovať.

MAT - str. 27, str. 28 - dokončiť doma.

 

ŠTVRTOK - 13.10.2016

ANK - Farby - Colours 

Poznať farby: červená - red, žltá - yellow, modrá - blue, oranžová - orange, zelená - green, ružová - pink. 

Link k pesničke použitej na hodine:
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 33 - Hláska a písmeno A,a - úlohy 1,2, nácvik písania tlačených tvarov A, a, raketa - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 47 - Motýle - dokončiť doma - POZOR - strany v zošite preskakujeme podľa toho aký tvar potrebujeme precvičovať.

Pracovný list - Dúhové písmenko a - zostal v škole.

Modrý zošit - nácvik písania a - precvičovať doma.

MAT - Zošit Viem písať - str. 29 - číslica 1 - zošity zostali vškole.

Modrý čistý zošit - nácvik písania číslice 2.

Pracovný list - Dúhové číslice 1,2 - zostal v škole.

PVO - V našej škole - str. 4 - úlohy 1,2, str. 5 - úlohy 3,4,5 - vedieť rozprávať o škole, triedach, zamestnancoch.

 

STREDA - 12.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 32 - Hláska a písmeno A,a - poznať tvary písmena, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 39 - Šaty - dokončiť doma - POZOR - strany v zošite preskakujeme podľa toho aký tvar potrebujeme precvičovať.

Pracovný list - Dúhové písmenko A - zostal v škole.

Modrý zošit - nácvik písania A (POZOR iba veľké A).

MAT - str. 25 - úlohy 1,2,3. str. 26 - celá strana.

Štvorčekovaný zošit - nácvik písania číslice 1.

 

UTOROK - 11.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Šabikár - str. 31 - Kde sa vzal Hups - doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety.

Kreslím tvary - str. 41 - Domčeky - precvičovať doma. 

MAT - str. 24 - precvičovať doma geometrické tvary a znaky nerovnosti. Modrý zošit - nácvik písania číslice 1. DÚ - str. 24 - vajíčková.

 
 

PONDELOK - 10.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  

Kreslím tvary - str. 33 - Mesiačik, str. 34 - Snehuliak - precvičovať doma. DÚ - Kreslím tvary - str. 35 - Slimáčik.

MAT - deti dnes dostali malý štvorčekovaný zošit - prosím obaliť ho a nosiť do školy - precvičovanie znakov nerovnosti.

 

PIATOK - 7.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním. 

Šabikár - str. 30 - úlohy 1,2,3,4 - skúšať čítať hlásky a slabiky, vedieť určiť prvú hlásku v slove a prvú slabiku v slove, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. 

Kreslím tvary - str. 32 - Kaktus - precvičovať doma.

MAT - str. 23 - precvičovať doma geometrické tvary a znaky nerovnosti.

 

ŠTVRTOK - 6.10.2016

ANK - Poznať frázy: Ako sa máš? - How are you? / Mám sa dobre, ďakujem. - I am fine, thank you. / Ako sa voláš? - What is your name? / Volám sa ... - My name is...

Linky k pesničkám použitým na hodine:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním. 

Šabikár - str. 29 - úlohy 4,5,6 - skúšať čítať hlásky a slabiky, vedieť určiť prvú hlásku v slove a prvú slabiku v slove, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. 

Kreslím tvary - str. 29 - Námornícke tričká, str. 30 - Dážď, str. 31 - Polievanie - precvičovať doma.

PVO - Moja školaká taška - str. 3 - úlohy 1,2.

MAT - str. 22 - precvičovať doma geometrické tvary.

 

STREDA - 5.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním. 

Šabikár - str. 28 - úlohy 1,2,3 - vedieť určiť prvú hlásku v slove a prvú slabiku v slove, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. 

Kreslím tvary - str. 26 - Lukostrelci, str. 27 - Traktor, str. 28 - Hrebene - precvičovať doma.

MAT - str. 21 - precvičovať doma znaky nerovnosti.

 

UTOROK - 4.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním.  Kreslím tvary - str. 24 - Okienka, str. 25 - Stena - precvičovať doma. Zošity zostali v škole na kontrolu.

MAT - geometrické tvary.

 

PONDELOK - 3.10.2016

SJL - Nácvik správneho držania ceruzky. Básnička na rozcvičovanie prštekov pred písaním. Šabikár - str. 26 - úlohy 1,2,3, str. 27 - úloha 4,5,6, - vedieť určiť prvú hlásku v slove a prvú slabiku v slove, doma precvičovať rozprávanie podľa obrázka, používať celé vety. Kreslím tvary - str. 22 - Čertík, str. 23 - Hviezdičky - precvičovať doma.

MAT - znaky nerovnosti - precvičovať doma znaky nerovnosti.

 


Kontakt

Mgr. Andrea Stloukalová

Kpt. Nálepku 16
Michalovce
07101ANK

6.10.2016

ANK - Poznať frázy: Ako sa máš? - How are you? / Mám sa dobre, ďakujem. - I am fine, thank you. / Ako sa voláš? - What is your name? / Volám sa ... - My name is...

Linky k pesničkám použitým na hodine:
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728
https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA

29.9.2016

ANK - Pozdravy - časti dňa - vymaľovať obrázky a poznať jednotlivé pozdravy. Budúcu hodinu priniesť dokončený pracovný list na hodnotenie.

Link k pesničke použitej na hodine:
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

22.9.2016

ANK - Pozdravy - Hello (ahoj), Goodbye (dovidenia). Deti dostali obojstranný pracovný list. Vyfarbiť iba jednu stranu, pracovný list priniesť aj budúci štvrtok - urobíme druhú stranu.

Linky na pesničky použité na hodine:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs