Vo štvrtok - 23.11.2017 - máme ďalšiu tanečnú telesnú výchovu v SZUŠ Jurošík. Pripravte si oblečenie a obuv vhodné na tancovanie. 

V utorok - 28.11.2017 - ideme na Základnú umeleckú školu na Vianočné tvorivé dielne. 

FAREBNÝ VITAMÍNOVÝ TÝŽDEŇ

Milí rodičia!

Vitamín je látka, ktorú organizmus nevihnutne potrebuje na svoju existenciu a správne fungovanie, no nedokáže si ju sám vyrobiť a preto ju musí získať z potravy. Preto sme sa s deťmi v triede rozhodli v tomto týždni zjesť viac ovocia a zeleniny, zdravých nátierok a koláčikov podľa farby. Jednotlivé dni sme pomenovali podľa farby ovocia a zeleniny, ktorú v daný deň budeme ochutnávať. Každý deň chceme podporiť a spestriť aj farebným oblečením vo farbe daného dňa.

20.11. Žltý pondelok

21.11. Zelený utorok

22.11. Červená streda

23.11. Oranžový štvrtok

25.11 Farebný piatok

Chceme Vás poprosiť a podporu našej snahy a o prípravu pochúťok a oblečenia na jednotlivé dni.

Vopred ĎAKUJEME!

ČERVENÁ STREDA - 22.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 26 - úlohy 3,4, str. 27 - celá. 

SJL - Rozdelenie hlások - str. 39 - úlohy 1,2,3,4.

ANJ - Family - rodina - opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 

ZELENÝ UTOROK - 21.11.2017

PVO - Ako sa rozmnožujú rastliny - str. 12,13 - úlohy 1,2,3,4.  DÚ - dobrovoľná úloha - učebnica - str. 13 - pokus - vyhodnotenie - január 2018.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 24 - úlohy 2,3,4,5,6, str. 25 - úloha 1. DÚ - pracovný zošit - str. 26 - úlohy 1,2,5,6 . 

SJL - Vieme sa ospravedlniť - str. 38 - úlohy 2,3. 

 

ŽLTÝ PONDELOK - 20.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 23 - úlohy 14,15,16, str. 24 - úloha 1. DÚ - str. 23 - úloha 17. 

SJL - Č - str. 28,29 - Martuška a somárik - čítať. Napísať tri zaujímavosti o žltej farbe.

SJL - Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36,37 - úlohy 1,2,3,4,5.6,7. Vieme sa ospravedlniť - str. 38 - úloha 1, žltý oblžnik. 

ANJ - Family - rodina - opakovanie od začiatku školského roka - budem skúšať. 

 

PIATOK - 17.11.2017

Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok

 

ŠTVRTOK - 16.11.2017

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie. Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36 - O dvanástich mesiačikoch.

SJL - Č - str. 27,28 - Tuláčik a Klára - Kosť - čítať.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úloha 10, str. 23 - úlohy 11,12. 

 
 

STREDA - 15.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úlohy 3,4,5,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 24,25 - celá.

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie - prefotené pracovné listy - kontrola - vaľa detí nemalo urobené úlohy - dokončiť doma. Vieme poprosiť a poďakovať sa - str. 36 - žltý obdĺžnik - napísať, vedieť.

ANJ - Family - rodina, cousin - bratranec, sesternica, aunt - teta, uncle - ujo, strýko, young - mladý, old - starý, happy - šťastný,sad - smutný.

 

 

UTOROK - 14.11.2017

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 10,11 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7.  DÚ - učebnica - str. 11 - úloha 8.

SJL - Viem písať na cestách - str. 7 - dokončiť doma.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 22 - úlohy 1,2. Pracovný zošit - str. 23 - celá, 22 - úlohy 3,4,5.

 

PONDELOK - 13.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 21 - úlohy 2,3,4,6,7,8,9. Pracovný zošit - str. 22 - úloha 2. DÚ - pracovný zošit - str. 22 - úloha 1, trénovať prvácke počítanie na + a - spamäti.

SJL - Č - str. 26,27 - Tuláčik a Klára - čítať prvých deväť riadkov.

ANJ - Family - rodina, cousin - bratranec, sesternica, aunt - teta, uncle - ujo, strýko, young - mladý, old - starý, happy - šťastný,sad - smutný.

 

PIATOK - 10.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str. 21 - úlohy 1,5. DÚ - dokončiť úlohy, trénovať prvácke počítanie na + a - spamäti.

SJL - Rozlišovacie znamienka - opakovanie - prefotené pracovné listy - dokončiť doma, v pondelok si to spoločne prejdeme.

SJL - Č - prefotený papier - Vieme sa pozdraviť - čítať pieseň z úlohy 1, vypracovať úlohy 2,3,4. Deti, ktoré namali pracovný list v škole si urobia úlohy doma a v pondelok donesú na kontrolu. DÚ - prepísať pieseň Ja som dedo Jozef zo strany o predstavovaní sa - POZOR - iba deti, ktoré doma túto pieseň nečítali a majú to poznačené v zošite na čítanie.

 

ŠTVRTOK - 9.11.2017

SJL - Vokáň - str. 34 - úloha 6. Dve bodky - str. 35 - úlohy 1,2,3,6. DÚ - učebnica - str. 35 - úloha 4. 

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 20,21.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 8,9 - úlohy 1,2,3,4,5.  DÚ - učebnica - str. 9 - úloha 6, úloha 3 - dobrovoľná. 

SJL - Č - prefotený papier - Vieme sa predstaviť - čítať piesne z úloh 1 a 4.

 
 

STREDA  - 8.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 19, učebnica - str. 20 - úlohy 1,2,3,4,5,7 8. DÚ - učebnica - str. 20 - úloha 6.

SJL - Vokáň - str. 34 - úloha 5.

ANJ - Family - rodina, mother - mama, father - otec, brother - brat, sister - sestra, grandmother - babka, grandfather - dedko. Who is this? - Kto je toto?, This is my mother. - Toto je moja mama. Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 

UTOROK - 7.11.2017

SJL - Mäkčeň - str. 33 - úlohy 7,8,9. Vokáň - str. 34 - úlohy 1,2,3,4.

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - učebnica - str.18 úlohy 4,5,6,7, str. 19 - úlohy 1,2,4,5. DÚ - učebnica - str. 19 - úloha 6.

 

PONDELOK - 6.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 18, učebnica - str.18 ú úlohy 1,2. DÚ - učebnica - str. 18 - úloha 3.

SJL - Mäkčeň - str. 32 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 32 - úloha 6.

SJL - Č - str. 24,25 - Budkáčik a Dubkáčik - čítať prvých jedenásť riadkov.

ANJ - Family - rodina, mother - mama, father - otec, brother - brat, sister - sestra, grandmother - babka, grandfather - dedko. Who is this? - Kto je toto?, This is my mother. - Toto je moja mama. Link k pesničke použitej na hodine: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

 
 

PIATOK - 3.11.2017

MAT - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - pracovný zošit - str. 16,17.

SJL - Dlžeň - str. 30,31 - úlohy 1,2,3,4,5,6,7. DÚ - str. 31 - lienka 1.

SJL - Č - str. 22,23 - Ga-ga-ga-ga-gaštany - čítať prvých osem riadkov. 

 

ŠTVRTOK - 2.11.2017

SJL - Č - str. 21 - Hruška - čítať, napísať jednu slohu, nakresliť ilustráciu. 

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 29 - úlohy 5,6,7,8,9, lienka 1.

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 4,5,6,7,8,9, str. 17 - úlohy 10,11,12,13,14. Pracovný zošit - str. 14, 15.

 

PONDELOK - STREDA 

Jesenné prázdniny.

 

PIATOK - 27.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 2,3 podľa vzoru zo žltáho príkladu.

SJL - Č - str. 20 - Ako sa mrkva dožila .... - čítať. Ľudové hádanky - str. 21 - čítať, napísať jednu hádanku, nakresliť ilustráciu. 

 

ŠTVRTOK - 26.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

SJL - Č - str. 18 - Kvapôčky - čítať, napísať prvú slohu. Kto vyplazuje oči - str. 18, 19 - čítať, napísať riekanku z textu, nakresliť ilustráciu k riekanke. 

MAT - Učebnica - str. 16 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 1.

 

STREDA - 25.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úlohy 2,3,4,8,9,10.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - úlohy 3,4.

ANJ - Halloween - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

UTOROK - 24.10.2017

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí, dnes len precvičujeme učivo.

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 5 časti c), d) - podľa žltého príkladu hore na str. 15, úlohy 6,7.

 

PONDELOK - 23.10.2017

MAT - Učebnica - str. 15 - Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 - úloha 1 podľa žltého príkladu nad úlohou - prosím chýbajúci žiaci počítaťpodľa toho. DÚ - str. 15 - úloha 5 časti a), b) - podľa žltého príkladu hore na str. 15.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - písanie slov na jednotlivé rozlišovacie znamienka.

ANJ - Halloween  - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

PIATOK - 20.10.2017

MAT - Učebnica - str. 14 - opakovanie.

SJL - Rozlišovacie znamienka - str. 28 - napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

 

ŠTVRTOK - 19.10.2017

MAT - Učebnica - str. 14 - úlohy 1,2,3,4,9,10,11. 

SJL - Hláska a písmeno - písomka: čo je hláska a písmeno, koľko hlások a písmen má slovo - zajtra skúšam ešte raz.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 7 - úlohy 4,5. 

SJL - Č - str. 16,17 - Lastovičie rozprávky - čítať na str. 17 posledný odstavec, vedieť modrý obdlžnik - Ilustrácia.

 

STREDA - 18.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 37,38, 39. Pozor - opakovacia písomka v piatok.

SJL - Hláska a písmeno - str. 27 - úlohy 2,3,4,5,6, lienka 1, lienka 2. Pozor - zajtra skúšam: čo je hláska a písmeno, koľko hlások a písmen má slovo.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

UTOROK - 17.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 31,32, str. 12 - úlohy 36,40.

SJL - Hláska a písmeno - str. 26 - vedieť žltý obdĺžnik - úloha 1.

PVO - budeme mať až vo štvrtok, dnes sme tancovali v Jurošíku - bolo super.

 

PONDELOK - 16.10.2017

MAT - Učebnica - str. 11 - úlohy 24,25,26,27. DÚ - str. 11 - úlohy 28,30.

SJL - Č - str. 15 - Hádanky z neba, aj také treba - čítať tri hádanky. napísať a vedieť modrý obdlžnik - Hádanka.

SJL - Hláska a písmeno - str. 26 - vedieť žltý obdĺžnik.

ANJ - Opakovanie - naučiť sa podľa pracovného listu.

 

PIATOK - 13.10.2017

SJL - Hláska a písmeno - str. 25 - O troch trpaslíkoch a princeznej - nacvičiť čítanie, str. 26 - Hláska a písmeno - napísať žltý obdĺžnik.

MAT - Učebnica - str. 10 - úlohy 13,14,15,16,17,18,19,21,22,23.

SJL - Č - str. 14 - Byť dráčikom je úžasné - raz prečítať celý text, dokonale nacvičiť čítanie prvých sedem riadkov.

 

ŠTVRTOK - 12.10.2017

SJL - Písmená - str. 23 - úlohy 6,7,8, str. 24 - úloha 10 - nacvičiť čítanie.

PVO - Ako sa rastliny prispôsobujú - str. 6 - úlohy 1,2,3. 

MAT - Učebnica - str. 9 - úlohy 3,4,5,6,7,8,9,10,11. DÚ - str. 10 - úloha 12.

SJL - Č - str. 14 - Byť dráčikom je úžasné - raz prečítať celý text, dokonale nacvičiť čítanie prvých sedem riadkov.

 

STREDA - 11.10.2017

SJL - Písmená - str. 22.

MAT - Pracovný zošit - str. 14 - úlohy 1,2,3.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa.

 

UTOROK - 10.10.2017

PVO - Deti dostali druhácku učebnicu - str. 4,5.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str 6 - Libanon.

MAT - Učebnica - str. 8 - úlohy 10,11,12,13,14,15, str. 9 - úloha 2 - dokončiť doma.

 

PONDELOK - 9.10.2017

MAT - Pracovný zošit - str. 12 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 13 - úlohy 1,2,4,5. DÚ - str. 13 - úloha 3.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 21 - úlohy 11,12,13. DÚ - str. 21 - úloha Lienka s jednou bodkou - napísať vetu na každé slovo.

SJL - Č - str. 12 - Žltá jeseň - čítať, str. 13 - Bubák - čítať prvú časť.

ANJ - Tall, small, fat, big, 

Hippo – hroch, tall - vysoký, Lion – lev, small - malý, Giraffe – žirafa, fat - tučný, Crocodile – krokodíl, big - veľký, Mouse – myš, I am / I´m – ja som   I am a girl. / I´m a girl. – Ja som dievča, You are / You´re – ty si, You are a giraffe. / You´re a giraffe. – Ty si žirafa.

 
 

PIATOK - 6.10.2017

MAT - učebnica - str. 7 - úloha 3, str. 8 - úlohy 4,5,6,7,8,9,15.

SJL - Č - str. 12 - Žltá jeseň - čítať.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - opakovanie.

 

ŠTVRTOK - 5.10.2017

SJL - Č - str. 10,11 - Kde bolo,... - ešte raz čítať 6 riadkov, str. 11 - napísať a vedieť, kto je čitateľ.

PVO - Opakovanie rastliny - test. 

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 20 - úloha 8 - odpis textu. Viem písať na cestách 1 - str. 5 - Irán.

 

STREDA - 4.10.2017

MAT - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - učebnica - str. 6 - úlohy 4,5,7,8, str. 7 - úlohy 9,11,12,13,1,2, Pracovný zošit - str 12 - úloha 4.

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 20 - úlohy 10, lienka 1, lienka 2.

ANJ - Ja som, ty si.

 

UTOROK - 3.10.2017

SJL - Vieme sa rozlúčiť - str. 19 - úlohy 1,2,3,4,5, str. 20 - úlohy 6,7. DÚ - str. 19 - úloha 3 - napísať pozdravy.

PVO - Opakovať rastliny - str. 39 - 47. Dobrovoľná úloha - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

MAT - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - pracovný zošit - str. 10 - úlohy 1,2,3,4,5, str.11 - úlohy 1,2,3. DÚ - učebnica - str. 7 - úloha 10.

 

PONDELOK - 2.10.2017

MAT - Učebnica - Sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 - str. 6 - úlohy 1,2,3.

SJL - Č - str. 10,11 - Kde bolo,... - čítať 6 riadkov, str. 11 - vedieť, kto je čitateľ.

SJL - Vieme, komu tykáme a komu vykáme str. 18 - úlohy 16,18.

ANJ - Ja som, ty si.

 

PIATOK - 29.9.2017

MAT - Pracovný zošit 1 - str. 8,9 - dokončiť doma.

SJL - Vieme, komu tykáme a komu vykáme str. 17 - úlohy 10,11,12,13,14,15, str. 16 - úloha 8 - prepísať - dokončiť doma.

SJL - Č - str. 7 - spisovateľ/ spisovateľka - naísať, vedieť, str. 8,9 - Vladko kde si - čítať str. 8.

 

ŠTVRTOK - 28.9.2017

SJL - Č - str. 7 - Vtáčiky - čítať 6 riadkov, vedieť kto je spisovateľ/ spisovateľka.

PVO - Str. 47 - Plody rastlín - vedieť na čo slúžia plody. DÚ - Opakovať rastliny - str. 39 - 47. Dobrovoľná úloha - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

SJL - Str. 16 - Vieme, komu tykáme a komu vykáme - úlohy 4,5,7. DÚ - str16 - lienka, ktorá má na sebe dve bodky.

MAT - Učebnica - str. 4 - úlohy 15,16,17,20,21,22,23, str. 5 - úlohy 24,26. 

 

STREDA - 27.9.2017

MAT - Učebnica - str. 3 - úlohy 10,11,12,13,14. DÚ - U - str. 4 - úlohy 18,19.

SJL - Str. 15 - Vieme, komu tykáme a komu vykáme - úlohy 1,2,3, napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

VYV - Jesenné ovocie - jablko, hruška - 3D - strihanie a lepenie.

ANJ- Opakovanie.

 

UTOROK - 26.9.2017

PVO - Str. 46 - Kvety rastlín - vedieť na čo slúžia kvety. DÚ - dobrovoľná - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - do 5.10.207.

SJL - Str. 14 - Nápis - úlohy 2,3,4. Viem písať na cestách 1 - str. 4.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 7 - úlohy 4,5,6, učebnica - str. 2 - úlo,2,3,4,5, str. 3 - úlohy 6,7. DÚ - U - str. 3 - úlohy 8,9.

 

PONDELOK - 25.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 6 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 7 - úlohy 1,2,3.

SJL - Str. 14 - Nápis - úloha 1, napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

SJL - Č - str. 6 - Upratovačka a rozhadzovači - čítať 10 riadkov.

ANJ - Opakovanie.

 

PIATOK - 22.9.2017

DIDAKTICKÉ HRY.

 

ŠTVRTOK - 21.9.2017

SJL - Str. 13 - Dospelí sa predstavujú - úlohy 1,2.

PVO - Str. 44, 45 - Listy rastlín - úlohy 1,2,3,4 - vedieť na čo slúžia listy. DÚ - dobrovoľná - str. 45 - úloha 5 - čas na vypracovanie úlohy - dva týždne.

SJL - Č - Str. 4 - Báseň - napísať, vedieť. Str. 5 - Dobrá škola - čítať po ilustráciu.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 4 - úlohy 3,4,5, str. 5 - úlohy 1,2. DÚ - str. 5 - úlohy 3,4.

 

STREDA - 20.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 3 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 4 - úlohy 1,2.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 3 - dopísať básničku, naučiť sa ju čítať.

VYV - Čiary - 3D ruka.

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.

 

UTOROK  - 19.9.2017

PVO - Rastliny, koreň, stonka - učebnica z 1. ročníka - str.  - viedieť z akých častí sa skladá rastlina, na čo slúži koreň, stonka.

TSV - Nástup, povely - trénovať počúvanie.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 2 - úlohy 1,2.

SJL - Poznáme písmená - str. 12 - dokončiť prepis diktátu.

 

 

PONDELOK - 18.9.2017

MAT - Opakovanie učiva 1. ročníka - počítanie príkladov.

SJL - Poznáme písmená - str. 11.

SJL - Text - str. 4 - napísať a vedieť - čo je text.

HUV - 

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.