PONDELOK - 25.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 6 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 7 - úlohy 1,2,3.

SJL - Str. 14 - Nápis - úloha 1, napísať a vedieť žltý obdĺžnik.

SJL - Č - Str. 4 - Nadpis - napísať, vedieť. Str. 6 - Upratovačka a rozhadzovači - čítať 10 riadkov.

ANK - Opakovanie.

 

PIATOK - 22.9.2017

DIDAKTICKÉ HRY.

 

ŠTVRTOK - 21.9.2017

SJL - Str. 13 - Dospelí sa predstavujú - úlohy 1,2.

PVO - Str. 44, 45 - Listy rastlín - úlohy 1,2,3,4 - vedieť na čo slúžia listy. DÚ - dobrovoľná - str. 45 - úloha 5 - čas na vzpracovanie úlohy - dva týždne.

SJL - Č - Str. 4 - Báseň - napísať, vedieť. Str. 5 - Dobrá škola - čítať po ilustráciu.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 4 - úlohy 3,4,5, str. 5 - úlohy 1,2. DÚ - str. 5 - úlohy 3,4.

 

STREDA - 20.9.2017

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 3 - úlohy 1,2,3,4,5. DÚ - str. 4 - úlohy 1,2.

SJL - Viem písať na cestách 1 - str. 3 - dopísať básničku, naučiť sa ju čítať.

VYV - Čiary - 3D ruka.

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.

 

UTOROK  - 19.9.2017

PVO - Rastliny, koreň, stonka - učebnica z 1. ročníka - str.  - viedieť z akých častí sa skladá rastlina, na čo slúži koreň, stonka.

TSV - Nástup, povely - trénovať počúvanie.

MAT - Pracovný zošit č. 1 - str. 2 - úlohy 1,2.

SJL - Poznáme písmená - str. 12 - dokončiť prepis diktátu.

 

 

PONDELOK - 18.9.2017

MAT - Opakovanie učiva 1. ročníka - počítanie príkladov.

SJL - Poznáme písmená - str. 11.

SJL - Text - str. 4 - napísať a vedieť - čo je text.

HUV - 

ANJ / INF - Pozdravy, časti dňa.