Registrácia

08.02.2012 14:59

Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do medzinárodnej matematikej súťaže : Matematický klokan, pošlite zajtra 3 eurá na štartovné. A. S.