Prírodoveda - ZRAK

10.06.2013 16:57

Naše veľké "ĎAKUJEME" patrí pánu Chmurovičovi, za veľmi zaujímavú hodinu prírodovedy, na ktorej sme sa dozvedeli veľa nového o najdôležitejšom ľudskom zmysle - ZRAKU. V optike sa nám páčilo a zaujali nás aj rôzne prístroje, ktoré slúžia na vyšetrenie zraku a podobne. Dúfame, že si takúto návštevu ešte zopakujeme. Deti z 3.D a p. učiteľka