POZOR POZOR POZOR 

dôležitý oznam

Na základe Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, Vám oznamujem, že v dňoch 15.2. - 19.2.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti 
prerušený výchovno-vzdelávací proces. 
Vyučovanie začne dňa 20.2.2018.

Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Monika Rošková, Iveta Dorčáková

 
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok MAT SJL SJL HUV ANJ / INF
Utorok PVO TSV MAT SJL ETV / NBV
Streda MAT SJL VYV VYV ANJ / INF
Štvrtok SJL PVO SJL MAT  
Piatok MAT SJL SJL TSV  

 

KRÁĽOVSKÝ BÁL - POĎAKOVANIE

Moje veľké a úprimné - ĎAKUJEM - patrí všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili, za dvojmesačné snaženie sa a zodpovednú prípravu na bál. Vďaka Vám dopadol náš veľký večer úžasne. Boli ste perfektní.

Ďalšie veľké a úprimné - ĎAKUJEM - patrí Vám rodičia. Podporovali ste nás v našej snahe a pripravili ste nám krásne a chutné pohostenie, ktoré lahodilo očkám aj bruškám.

Špeciálne - ĎAKUJEM - patrí rodinám: Košíkovej, Kolesárovej a Rusinkovej za zorganizovanie, nákup, privezenie pohostenia a pri príprave stola sa k nim pridali aj pani Medvecová, Melková a Baranová.    

 

SLÁVIK SLOVENSKA

Pripravte si ľudovú pieseň na Slávika. Triedne kolo bude po jarných prázdninách.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

V piatok - 23.2.2018 - bude triedne kolo. Vyberte si a naučte sa vhodný text, či už poéziu alebo prózu.

KRÁĽOVSKÝ BÁL

POKUSY U BABY JAGY

PRVOUKA - ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN

NÁCVIK NA PLES

PREDSTAVENIE MRÁZIK

VIANOČNÝ PUNČ

MIKULÁŠSKA ČIAPKA

JUROŠÍK 3

VIANOČNÉ GULE

PIRÁTSKE TRIČKÁ

FAREBNÝ DEŇ

JUROŠÍK 2

ČERVENÝ DEŇ

ORANŽOVÝ DEŇ

ZELENÝ DEŇ

ŽLTÝ DEŇ

JUROŠÍK 1

HALLOWEEN

DIDAKTICKÉ HRY

DELENIE DO ŠKD

Skupina u pani vych. Roškovej v 2.A

Baran F., Paňko M. Čukat M, Hamar F., Košík J.,Mikovčík L., Kolesárová S., Melková V., Kočišová N.

 

Skupina u pani vych. Dorčákovej v 2.B

Hudák T., Mikula P., Treščanský M., Rusinko S., Naď M., Medvec M., Šestáková D., Zaputilová D.

Milí rodičia, z priloženej zápisnice sa môžete dozvedieť všetky informácie z rodičovského združenia. A.S.