Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Iveta Dorčáková, Mária Kráľová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL INF PVC ETV/NBV g  
Utorok SJL TSV SJL č MAT HUV ANJ
Streda MAT VLA SJL ANJ SJL č NBV r
Štvrtok SJL SJL č MAT TSV PDA  
Piatok MAT SJL VYV ANJ    

 

Štvrtok - 20.9.2018 - BIELA PASTELKA - dobrovoľná zbierka.

Ponuka krúžkov na hlavnej stránke školy.

Fond ŠKD - 1€ na mesiac. Možnosť platiť mesačne, polročne aj ročne.

Fond ZRPŠ - 20€ za najstaršie dieťa - vyplatiť do 20.10.2018.

Basketbalový krúžok - od 10.9.2018 - pondelok a štvrtok od 15:00 do 16:00 vo veľkej telocvični.

Poprosím Vás vyplatiť obedy, ŠKD. Ďakujem.