Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Iveta Dorčáková, Mária Kráľová

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL INF PVC ETV/NBV g  
Utorok SJL TSV SJL č MAT HUV ANJ
Streda MAT VLA SJL ANJ SJL č NBV r
Štvrtok SJL SJL č MAT TSV PDA  
Piatok MAT SJL VYV ANJ    

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

V utorok - 18.9.2018 - o 16:45 sa stretneme v našej triede.

Basketbalový krúžok - od 10.9.2018 - pondelok a štvrtok od 15:00 do 16:00 vo veľkej telocvični.

Poprosím Vás vyplatiť obedy, ŠKD. Ďakujem.