DOPRAVNÁ VÝCHOVA

KARNEVAL

DIDAKTICKÉ HRY

Marec - mesiac knihy

Slávik Slovenska - školské kolo

SJL - Podstatné mená - skupinová práca

ČERVENÁ ČIAPOČKA - PREŠOV

Finančná gramotnosť

VLA - Predmety ako svedkovia doby