Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Monika Rošková, Iveta Dorčáková

 
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok MAT SJL SJL HUV ANJ / INF
Utorok PVO TSV MAT SJL ETV / NBV
Streda MAT SJL VYV VYV ANJ / INF
Štvrtok SJL PVO SJL MAT  
Piatok MAT SJL SJL TSV  

 

Ďalšie tanečky v Jurošíku budú v stredu - 25.10.2017. Pripravte si, prosím, vačik na desiatu, pitie a úbor.

Milé mamičky, chcem Vás poprosiť o pomoc pri príprave Halloweenu pre naše deti. Ak máte čas a chuť, dajte mi vedieť do konca týždňa - do 13.10.2017. Ďakujem. A.S.

 

ŠKD je potrebné vyplatit do piateho dňa v mesiaci. 

PIRÁTSKE TRIČKÁ

Ak chcete aj tento rok tričko s celoročnou triednou témou, prineste do 20. októbra biele tričko. 

FOND RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Príspevok do fondu rodičvského združenia je 20€. Platí najstaršie dieťa z rodiny navštevujúce našu školu. Príspevok je potrebné zaplatiť do konca októbra.

POISTENIE PROTI KRÁDEŽI

Poistenie proti krádeži je zahrnuté v celkovej poistke školy a každé dieťa je automaticky poistené. Poistnú sumu 0,80€ netreba nosiť.

DELENIE DO ŠKD

Skupina u pani vych. Roškovej v 2.A

Baran F., Paňko M. Čukat M, Hamar F., Košík J.,Mikovčík L., Kolesárová S., Melková V., Kočišová N.

 

Skupina u pani vych. Dorčákovej v 2.B

Hudák T., Mikula P., Treščanský M., Rusinko S., Naď M., Medvec M., Šestáková D., Zaputilová D.