Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Monika Rošková, Iveta Dorčáková

 
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok MAT SJL SJL HUV ANJ / INF
Utorok PVO TSV MAT SJL ETV / NBV
Streda MAT SJL VYV VYV ANJ / INF
Štvrtok SJL PVO SJL MAT  
Piatok MAT SJL SJL TSV  

 

Vo štvrtok - 23.11.2017 - máme ďalšiu tanečnú telesnú výchovu v SZUŠ Jurošík. Pripravte si oblečenie a obuv vhodné na tancovanie. 

V utorok - 28.11.2017 - ideme na Základnú umeleckú školu na Vianočné tvorivé dielne. 

FAREBNÝ VITAMÍNOVÝ TÝŽDEŇ

Milí rodičia!

Vitamín je látka, ktorú organizmus nevihnutne potrebuje na svoju existenciu a správne fungovanie, no nedokáže si ju sám vyrobiť a preto ju musí získať z potravy. Preto sme sa s deťmi v triede rozhodli v tomto týždni zjesť viac ovocia a zeleniny, zdravých nátierok a koláčikov podľa farby. Jednotlivé dni sme pomenovali podľa farby ovocia a zeleniny, ktorú v daný deň budeme ochutnávať. Každý deň chceme podporiť a spestriť aj farebným oblečením vo farbe daného dňa.

20.11. Žltý pondelok

21.11. Zelený utorok

22.11. Červená streda

23.11. Oranžový štvrtok

25.11 Farebný piatok

Chceme Vás poprosiť a podporu našej snahy a o prípravu pochúťok a oblečenia na jednotlivé dni.

Vopred ĎAKUJEME!

ŠKD je potrebné vyplatit do piateho dňa v mesiaci. 

FOND RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Príspevok do fondu rodičvského združenia je 20€. Platí najstaršie dieťa z rodiny navštevujúce našu školu. Príspevok je potrebné zaplatiť do konca októbra.

POISTENIE PROTI KRÁDEŽI

Poistenie proti krádeži je zahrnuté v celkovej poistke školy a každé dieťa je automaticky poistené. Poistnú sumu 0,80€ netreba nosiť.

DELENIE DO ŠKD

Skupina u pani vych. Roškovej v 2.A

Baran F., Paňko M. Čukat M, Hamar F., Košík J.,Mikovčík L., Kolesárová S., Melková V., Kočišová N.

 

Skupina u pani vych. Dorčákovej v 2.B

Hudák T., Mikula P., Treščanský M., Rusinko S., Naď M., Medvec M., Šestáková D., Zaputilová D.