Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Monika Rošková, Iveta Dorčáková

 

 

 Milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku a tvorivé dielne.

Tešíme sa na Vás v stredu – 20.12.2017 o 16:30 v našej triede.

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok MAT SJL SJL HUV ANJ / INF
Utorok PVO TSV MAT SJL ETV / NBV
Streda MAT SJL VYV VYV ANJ / INF
Štvrtok SJL PVO SJL MAT  
Piatok MAT SJL SJL TSV  

 

Milí rodičia, poprosím Vás vyplatiť školský klub za december a január spolu, vyplatiť aj fond Škd a kto ešte nezaplatil fond rodičovského združenia priniesť peniažky čo najskôr. Ďakujem.

ŠKD je potrebné vyplatit do piateho dňa v mesiaci. 

DELENIE DO ŠKD

Skupina u pani vych. Roškovej v 2.A

Baran F., Paňko M. Čukat M, Hamar F., Košík J.,Mikovčík L., Kolesárová S., Melková V., Kočišová N.

 

Skupina u pani vych. Dorčákovej v 2.B

Hudák T., Mikula P., Treščanský M., Rusinko S., Naď M., Medvec M., Šestáková D., Zaputilová D.