Tr. učiteľka: Mgr. Andrea Stloukalová

Vychovávateľky: Monika Rošková, Iveta Dorčáková

 
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok MAT SJL SJL HUV ANJ / INF
Utorok PVO TSV MAT SJL ETV / NBV
Streda MAT SJL VYV VYV ANJ / INF
Štvrtok SJL PVO SJL MAT  
Piatok MAT SJL SJL TSV  

 

Milí rodičia, srdečne Vás pozývam na rodičovské združenie - 18.1.2018 - 16:30. A.S.

Odovzdávanie výpisu z  polročných vysvedčení - streda - 31.1.2018.

Polročné prázdniny - piatok - 2.2.2018. V škole sa stretneme v pondelok - 5.2.2018.

V utorok - 6.2.2018 - sa zabavíme na veľkom školskom KARNEVALE. Pripravte si masky. Zábava sa začína pravdepodobne o 12:30. 

DELENIE DO ŠKD

Skupina u pani vych. Roškovej v 2.A

Baran F., Paňko M. Čukat M, Hamar F., Košík J.,Mikovčík L., Kolesárová S., Melková V., Kočišová N.

 

Skupina u pani vych. Dorčákovej v 2.B

Hudák T., Mikula P., Treščanský M., Rusinko S., Naď M., Medvec M., Šestáková D., Zaputilová D.